50.0675508 20.0070791

INTAX Group sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pokoju 81Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Słowo franczyza (ang. franchising), najczęściej kojarzy nam się zrestauracjami szybkiej obsługi. W końcu jednymi z najbardziejznanych na świecie sieci franczyzowych są McDonald’s i KFC. Tefirmy rzeczywiście zostały synonimami franczyzy. Jednak znanychmarek franczyzowych jest znacznie więcej. Są to na przykład sieciodzieżowe (Lee Cooper, Lewis, Tatuum, Reserved) czy sklepyspożywcze (Delikatesy Centrum, Carrefour,ABC).Wykupując licencję franczyzową decydujemy się prowadzićdziałalność gospodarczą, ale pod szyldem znanejmarki. Znany brend gwarantuje większą liczbę klientów iminimalizuje ryzyko porażki. Decydując się prowadzić działalność wformie franczyzy, obie strony podpisują umowę regulującą wzajemneprawa i obowiązki. Franczyzodawca udziela licencji na markę iprzekazuje tzw. know-how (wiedza w jaki sposób z sukcesem prowadzićdany biznes) oraz na bieżąco wspiera franczyzobiorcę radą idoświadczeniem, natomiast franczyzobiorca musi przestrzegać zasadprowadzenie przedsiębiorstwa, które sa wspólne dla całej sieci.Tutaj znajduje się wzór umowy franczyzowejMICROCASH, zawierającej opis praw i obowiązków franczyzobiorcy ifranczyzodawcy.Franczyza to nie tylko sprzedaż prawa do używania logotypu danejsieci, to cały system prowadzenia firmy. Jest toklucz do zrozumienia zasad działalności opartej na franczyzie.Franczyzobiorca bowiem może liczyć na systemową opiekę zestrony Franczyzodawcy – na szkolenia dla siebie izałogi, kampanie promocyjne czy naknow-how dla danej branży (np. wiedzę o specyficerozliczeń i księgowości). Za tę pomoc oraz za udzielenie licencjifranczyzobiorca płaci franczyzodawcy licencji tzw.opłatę wstępną i potem miesięcznązryczałtowaną kwotę. Franczyzobiorca zatem odpłatniewykorzystuje w swoim biznesie doświadczenie, wiedzę i metodydziałania opracowane przez dawcę licencji.Zasady współpracy obu stron reguluje umowa franczyzy, ainstrukcje jak właściwie prowadzić działalność w ramach franczyzyzebrane są w podręczniku operacyjnym. Franczyza to sprawdzonametoda robienia interesów, która jest z powodzeniem używana w wielubranżach przez tysiące osób na całym świecie.Franczyza oferuje wolność w prowadzeniu, zarządzaniu ikierowaniu własną firmą. Proponujemy zatem skorzystać zmożliwości schowania się pod parasolem rozpoznawalnejmarki franczyzowej, jaką jest MICROCASH® prowadzonyprzez Intax Group sp.z o.o., a która da Państwu szansę na szybszyrozwój. Dowiedz się jak w praktyce wyglądasystem franczyzy MICROCASH oraz poznaj usługi, któresą dostępne w punktach franczyzowych.