52.1291908 21.0726901

Optineo Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Zaruby 9/196Ursynów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Home » Usługi Projekty, które realizujemy mają interdyscyplinarnycharakter. W ich skład wchodzi szereg cząstkowych usług. Wkreowaniu rozwiązań wykorzystujemy różne formy działań doradczych iszkoleniowych.Analiza służy identyfikacji optymalnych działań, które przyczyniąsię do zwiększenia efektywności i produktywności sprzedaży. Istotąmetodologii analizy jest spojrzenie na potrzeby sił sprzedaży zwielu perspektyw np.: Dyrektora Sprzedaży Menedżerów Handlowców.zobaczwięcejModerujemy proces powstawania strategii rynkowej. Wykorzystujemyprzy tym metody warsztatowe. Praca nad strategią odbywa się wgrupie projektowej skupiającej pracowników różnych szczebliorganizacji.zobaczwięcejCelem tego typu projektów jest wypracowanie innowacji, którezwiększą efektywność sprzedaży. Przeważnie składają się z seriiwarsztatów zadaniowych służących wypracowaniu rozwiązaniaorganizacyjnego, które odpowiada na potrzeby biznesowe klienta.Praca odbywa się w zespole projektowym, w skład którego wchodząpracownicy firmy.zobaczwięcejCechuje nas wąska specjalizacja, która sprawia, że dostarczamyusługę o bardzo wysokiej jakości. Osiągamy wysoką trafność, którapozwala naszym klientom zaoszczędzić czas, pieniądze oraz energięna procesach rekrutacyjnych.zobaczwięcejW procesie rekrutacji wykorzystujemy również metodę assesmentcenter. To Wieloczynnikowe badanie kandydata lub grupy kandydatów.Prowadzone jest przez zespół przeszkolonych obserwatorów,stosujących zintegrowany, specjalnie dobrany zestaw technikdiagnostyczno-selekcyjnych, wyposażony w zobiektywizowane kryteriaanalizy i oceny uzyskiwanych informacji.zobaczwięcejPośredniczymy w zatrudnianiu „menadżerów czasowych”, którzyokresowo wzmacniają lub uzupełniają zarządzanie w całej firmie lubw poszczególnych jej działach.zobaczwięcejManual to poręczne narzędzie dla zespołu sprzedażowego. Służyupowszechnieniu najlepszych praktyk wypracowanych przez handlowców,charakterystyk klientów i decydentów oraz wiedzy o procesiesprzedaży. Jego wdrożenie w zespole szybko przekłada się nazwiększanie efektywności działań sprzedażowych.zobaczwięcejRealizujemy szkolenia dedykowane zespołom sprzedaży. Traktujemy jejako narzędzie wspierające realizację celów klienta.zobaczwięcejTo spotkanie warsztatowe, którego celem jest wymiana najlepszychpraktyk stosowanych przez handlowców. Dotyczy tego, co sprawdza sięw praktyce i jest godne upowszechnienia. Pozwala usystematyzować iuwspólnić wiedzę zespołu.zobaczwięcejRealizujemy szkolenia i programy rozwojowe dla menedżerów, któresprzyjają rozwojowi takich obszarów kompetencji jak: komunikacjaprzywództwo i budowanie zespołu motywowanie pracownikówdelegowanie coaching.zobaczwięcejOferowany przez nas coaching jest profesjonalnie prowadzonym cyklemrozmów, w których klient uczy się aktywnie z pomocą coacha. Służymu on własnym widzeniem spraw, a przede wszystkim informacjamizwrotnymi pochodzącymi z relacji miedzy coachem a klientem. Coachdziała przeciwko bezradności i rutynie na rzecz efektywnegowykorzystania istniejących potencjałów klienta.zobaczwięcejPomagamy w wyborze, dostosowaniu do potrzeb oraz implementacjisystemów informatycznych wspierających sprzedaż.zobaczwięcej