52.2214178 21.0100202

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Noakowskiego 3Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W terminie od 16 do 27 lutego odbędzie się wyjazd dydaktyczny,którego głównym celem będzie CERN (Organisation européenne pour larecherche nucléaire). Udział w nim weźmie 30 osób z naszego Koła.Wycieczka ma na celu zapoznanie studentów z największymi inajważniejszymi ośrodkami chemicznymi w Europie: fabryką BASF wLudwigshafen, Bayer w Leverkusen, a także ośrodkiem badawczym CERNw Genewie. Studenci będą mieli okazję poznać zasadę działaniaElektrowni Atomowej, dowiedzieć się jak wygląda praca nanajwiększych uczelniach w Europie (ETH Zurych, LMU Munchen,Uniwersytet Karola), a także dowiedzieć się jak zmieniał się naprzestrzeni lat ciąg produkcyjny wytwarzania piwa.Dziękujemy wszystkim bez pomocy których ten wyjazd nie mógłby sięodbyć. W szczególności dziękujemy Dziekanowi WydziałuChemicznego PW prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Brzózce,Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW, atakże społeczności bitcoin.