Kancelaria Radców Prawnych OrłowskaWspólnicy sp. j.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Terespolska 4Saska Kępa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wiele osób zwraca się do mnie z pytaniami w przedmiocie możliwości
żądania od zarządu spółdzielni informacji w przedmiocie
wysokości wynagrodzenia jego członków. Jak
wszyscy doskonale wiecie temat pieniędzy zawsze wiąże się z
pewną drażliwością i tak naprawdę nikt nie lubi
rozmawiać o tym ile zarabia. Jednakże członkowie zarządu
spółdzielni nie są takimi zupełnie przeciętnymi
zjadaczami chleba. Na sprawę można spojrzeć
dwojako . Reprezentanci bardziej
radykalnego stanowiska twierdzą, iż prezes
spółdzielni to osoba publiczna i przede wszystkim osoba zatrudniona
przez spółdzielców. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje pochodzi z opłat
spółdzielców więc mają oni prawo uzyskać informację co do treści
uchwały określającej wynagrodzenie członków zarządu.
Przedstawiciele drugiego stanowiska powołują się na przepisy o
ochronie danych osobowych twierdząc, iż żądanie
udostępniania takich danych stanowi wyraźnie wkroczenie w
sferę prywatności Prezesa i nadto stanowi naruszenie danych
wrażliwych. Czy informacja o wysokości wynagrodzenia stanowi dane
wrażliwe ? Nie sądzę. Aczkolwiek z uwagi na
fakt, iż jest to pojęcie nie zdefiniowane jego interpretacja może
być szeroka i różna . W ostatnich latach było
kilka medialnych spraw, które
odnosiły się do problematyki ujawnienia zarobków prezesa
spółdzielni. Sądy wydają wyroki uwzględniające żądania
lokatorów ( spółdzielców), skazując opornych na
grzywny. W uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć zgodnie stają na
stanowisku, iż z uwagi na fakt, iż członek spółdzielni ma prawo do
żądania wydania mu kopii uchwały oraz z uwagi na fakt, iż jest
pracodawcą zarządu spółdzielni, gdyż pokrywa koszty jej
funkcjonowania ma prawo wiedzieć ile zarabiają
członkowie zarządu jego spółdzielni. W żadnej sprawie nie
wypowiedział się jeszcze Sąd Najwyższy, któremu należałoby
zadać pytanie czy ujawnienie danych o zarobkach
członków zarządu spółdzielni stanowi naruszenie jego praw do
ochrony danych wrażliwych. W tej sprawie punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia. Jaka jest
Wasza opinia w tej sprawie? Podsyłam Wam także
namiary na wyrok SN, w którym Sąd uznał, iż w niektórych
przypadkach członkowie zarządu spółdzielni mogą być uznane za osoby
wykonujące działalność publiczną w rozumieniu ustawy
Prawo prasowe. ( Wyrok z dnia 12 września 2001 r., V CKN
440/00 ).