SYSTEM - biuro rachunkowe Częstochowa

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Katedralna 3/5Kolonia Borek

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Usugi ksigowe» Podatkowa ksiga przychodw i rozchodw,» Ewidencja przychodw dla celw podatku zryczatowanego,Usugi z zakresu pac i ZUS» Naliczanie wynagrodze pracownikw,» Sporzdzanie listy pac z umw o prac,» Sporzdzanie listy pac z umw cywilno - prawnych,» Sporzdzanie i przesyanie do ZUS miesicznych deklaracjirozliczeniowych,» Sporzdzanie deklaracji ZUS IWA» Sporzdzanie deklaracji ZUS RMUA» Sporzdzanie rocznych deklaracji o dochodach PIT-11» Sporzdzanie rocznych deklaracji PIT - 4R, PIT - 8AR,» Sporzdzanie zawiadcze o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,» Asysta i wsppraca z klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS,PIP lub Urzdu Skarbowego oraz postpowaniach przed Sdem Pracy,» Obsuga przy sporzdzaniu dokumentacji dotyczcej refundacjiwynagrodze pracownikw modocianych,» Przygotowanie i przesyanie do GUS sprawozda statystycznych» Przechowywanie dokumentacji oraz danych pacowych klientwUsugi z zakresu administracji kadrowej» Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracownikw,» Rejestracja pracownikw oraz czonkw ich rodzin w ZUS,» Sporzdzanie dokumentacji dotyczcej rozwizywania umowy o prac(wiadectwa pracy, wypowiedzenia)» Sporzdzanie i ewidencja dokumentacji zwizanej z zawarciemstosunku pracy (umowy i aneksy), umowy zlecenia, umowy o dzieo,» Sporzdzanie deklaracji i przesyanie do PFRON,» obsuga zaj komorniczych wynagrodze pracownikw.Usugi dodatkowe» doradztwo podatkowe,» przygotowanie umw cywilno - prawnych (najmy, dzierawy)» sporzdzanie umw spek,» sporzdzanie sprawozda statystycznych,» pomoc w uruchomianiu i likwidacji dziaalnoci gospodarczej,» reprezentacja podatkowa,» wyprowadzenie zalegoci podatkowych,» sprawozdanie z zakresu ochrony rodowiska,» przygotowanie wnioskw kredytowych i biznesplanw.