52.2217323 21.0097959

PRZY POLITECHNICE WARSZWSKIEJ

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

elu należy skontaktować się pod numerem telefonu 785 805Warszawa

  • tel: 785805034
  • fax: 4822379767
  • aippw.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

1. Co oznacza działanie na zasadzie pionu Inkubatora(użyczenie osobowości prawnej)?Aby prowadzić u nas działalność gospodarczą nie musisz doknywaćwpisu do KRS lub CEIDG. Nie jest to konieczne gdyż swoją firmęprowadzi się w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, który użyczaswojej osobowości prawnej. Osoba prowadząca u nas działalnośćgospodarczą otrzymuje od nas wycinek Fundacji  poprzez któryzawiera kontrakty handlowe oraz przyjmuje płatności.2. Użyczenie osobowości prawnej oznacza, że moja firmanależy do AIP?Nie, AIP jedynie reprezentuje formę prawną Twojej działalności.Firma (a więc i marka) którą stworzysz należy tylko i wyłącznie doCiebie. Jest to regulowane stosowną umową zInkubatorem. Wszystkie zarobione przez Ciebie pieniądzetrafiają na przypisane do Ciebie imiennie subkonto firmowe AIP, Tyzarządzasz swoimi rozliczeniami i decydujesz co zrobić zzarobionymi przez siebie pieniędzmi. My jedynie dbamy o poprawnośćrozliczeń z Urzędem Skarbowym.3. Jak wygląda wyjście z Inkubatora?Wychodzisz w momencie w którym się na to zdecydujesz. Umowapodpisywana jest na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy zInkubatorem wynosi jeden miesiąc co oznacza, że wypowiedzenieskutkuje na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. AIP nierości sobie praw do marki stworzonej w ramach AIP, należy onacałkowicie do Beneficjenta co również uregulowane jest w zawieranejumowie.4. Czy w AIP muszę opłacać składki do ZUS.Osoby prowadzące swój startup w ramach AIP nie są zobowiązane doodprowadzania składek do ZUS. Istnieje możliwość fakultatywnegoodprowadzania składek, na życzenie przedsiębiorcy. Decydując się naotworzenie tradycyjnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcaprzez pierwsze 2 lata korzysta z obniżonej preferencyjnej składkiZUS, która wynosi około 400 zł, po 2 latach wysokość tej składkiwzrasta do około tysiąca złotych. Prowadząc startup w ramach AIPnie jesteśmy zobowiązani do odprowadzania tych składek.5. Kiedy powstały Akademickie InkubatoryPrzedsiębiorczościAkademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstały w roku 2004 jakokontynuuacja działalności studenckiego forum BCC. Koncepcjapowstała w głowach trzech przedsiębiorczych studentów, którzydzięki wielkiemu zapałowi znaleźli poparcie dla swoich pomysłów wświecie biznesu i polityki.Aktualnie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to siećoddziałów na terenie całej Polski. Placówki Inkubatorów działająprzy najlepszych uczelniach w Polsce. Poza Inkubatorem przyPolitechnice Warszawskiej, istnieją Inkubatory Przedsiębiorczościprzy  Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim iwielu innych. AIP to największa w Europie sieć AkademickichInkubatorów Przedsiębiorczości.6. Interesuje mnie oferta AIP PW. W jaki sposób mógę umówićsię na spotkanie informacyjne.Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie informacyjnebezpośrednie z dyrektorem AIP przy Politechnice Warszawskiej.W tymcelu należy skontaktować się pod numerem telefonu 785 805 034 lubmailowo pod adresem damian.strzelczyk@przedsiebiorca.pl