Krzysztof Brzozowski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Listopada 7Stare Zalesie

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Podaj identyfikator sprawy

PomocBaza aktów własnych Budzet Centrum Kształcenia na
Odległość na Wsiach Cyfrowy Urząd Dowody osobiste Dziennik Ustaw
Informacje bieżące Informacje nieudostępnione Inne oswiadczenia
Jednostki organizacyjne Jednostki pomocnicze Komunikaty Mienie
gminy Monitor Polski Nieruchomości do sprzedaży Ochrona środowiska
Oficyjalna strona gminy Ogłoszenia-Zaproszenia Organy Osoby
pelniace kluczowe funkcje Oświadczenia majątkowe Oświata Plan
Rozwoju Lokalnego Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Podatki i oplaty Powszechny Spis Rolny Prawo lokalne Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projekty w ramach
ZPORR Projekt Krok Dalej–kontynuacja projektu e-VITA w gminach
Zawady, Trzcianne, Kobylin-Borzymy, Rutki Przetargi RPOWP na lata
2007-2013 System Informacji o Środowisku WYBORY 2011 SEJM,SENAT
Wybory Prezydenta WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Wybory uzupełniające do
Rady Gminy Rutki 24 czerwca 2012 roku (okręg wyborczy nr 11)
Zagospodarowanie przestrzenneStrona główna BIP Strona
główna podmiotuKrzysztof Brzozowski
11 Listopada 7A
18-312 Rutki
telefon: (86) 2701055
faks: (86) 2701002
e-mail: ug.rutki@wp.pl
Paweł Dębnicki
telefon: 862763173
faks: 862763160
e-mail: ug_rutki@interi...
Administracja BIPem Publikacja Informacji il. odwiedzin:
291795 od 10-11-2008Urząd Gminy Rutki Strona główna »»
Informacje bieżące Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich
88)
Kolejne strony: 1 2 3
4 5 6 7 8
9 Ogłoszenie o posiedzeniu XXVII sesji
Rady Gminy Rutki Autor: Iwona Chojnowska Uprzejmie informuję, że w
dniu 30 października 2013 roku /środa/ o godz. 10 00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXVII sesja Rady
Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie
porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 5.
Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na
rok 2013. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiek...czytaj
dalej
Publikator: Paweł Dębnicki Data utworzenia: 2013-10-23 Data
publikacji: 2013-10-23 Data modyfikacji: 2013-10-23 Konsultacje do
projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Autor:
Ewa Chojnowska Wójt Gminy Rutki ogłasza konsultacje do projektu
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Konsultacje będą trwały w okresie od 21 października do 28
października 2013 r. W konsultacjach biorą udział organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy, bądź posiadające siedzibę
na jej terenie. Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać
na adres e-mail ug.rutki@wp.pl echojnowska.oa@gminarutki.pl lub do
Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, pok. 201. Tekst projektu
programu w załączeniu. ...czytaj dalej
Publikator: Paweł Dębnicki Data utworzenia: 2013-10-21 Data
publikacji: 2013-10-21 Data modyfikacji: 2013-10-21 informacja o
posiedzeniu XXVI sesji Rady Gminy Rutki Autor: Iwona Chojnowska
Informuję, że w dniu 13 września 2013 roku /piątek/ o godz. 9 00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXVI sesja
Rady Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2.
Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad
poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie
międzysesyjnym. 5. Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Rutki na rok 2013. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
przyznawaną w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychi...czytaj dalej
Publikator: Paweł Dębnicki Data utworzenia: 2013-09-06 Data
publikacji: 2013-09-06 Data modyfikacji: 2013-09-06 Autor: Iwona
Chojnowska Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2013 roku
/czwartek/ o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Rutkach odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK
OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie
protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności
Wójta w okresie międzysesyjnym. 5. Wolne wnioski i informacje. 6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013. 7. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rutkach. 8. Interpelacje i zapytania
radnych. 9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Janusz
Staniszewski...czytaj dalej
Publikator: Iwona Chojnowska Data utworzenia: 2013-06-21 Data
publikacji: 2013-06-21 Data modyfikacji: 2013-06-21 Oświadczenie o
stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Rutki za rok 2012 Autor:
Teresa Gronostajska Plik do pobrania....czytaj dalej
Publikator: Paweł Dębnicki Data utworzenia: 2013-04-30 Data
publikacji: 2013-04-30 Data modyfikacji: 2013-04-30 informacja o
posiedzeniu XXIII sesji Rady Gminy Autor: Iwona Chojnowska
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku /piątek/ o
godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie
się XXIII sesja Rady Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie
sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad
poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie
międzysesyjnym. 5. Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Rutki na rok 2013. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2012 rok. 8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki. 9. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do realizacji
projektu systemowego w ramach ...czytaj dalej
Publikator: Iwona Chojnowska Data utworzenia: 2013-04-19 Data
publikacji: 2013-04-19 Data modyfikacji: 2013-04-19 informacja o
XXII sesji Rady Gminy Autor: Iwona Chojnowska Informuję, że w dniu
12 kwietnia 2013 roku /piątek/ o godz. 9 00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXII sesja Rady Gminy.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku
obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 5.
Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na
rok 2013. 7. Interpelacje i zapytania radnych 8. Wyjazd do Zakładu
Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. 9.
Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Janusz Staniszewski...
czytaj dalej
Publikator: Iwona Chojnowska Data utworzenia: 2013-04-08 Data
publikacji: 2013-04-08 Data modyfikacji: 2013-04-08 informacja o
posiedzeniuXXI sesji Rady Gminy Rutki Autor: Iwona Chojnowska
informuję, że w dniu 4 maca 2013 roku /poniedziałek/ o godz. 9 00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXI sesja
Rady Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2.
Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad
poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie
międzysesyjnym. 5. Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Rutki na rok 2013. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Rutki. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2013 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za
wodę dostarczaną pr...czytaj dalej
Publikator: Iwona Chojnowska Data utworzenia: 2013-02-26 Data
publikacji: 2013-02-26 Data modyfikacji: 2013-02-26 informacja o
posiedzeniu XX sesji Rady Gminy Autor: Iwona Chojnowska Uprzejmie
informuję, że w dniu 31 grudnia 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 9
00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XX
sesja Rady Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2.
Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad
poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie
międzysesyjnym. 5. Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016 7. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013. 8.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005
– 2015. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki. 10.
Rozpatrzenie projektu uchwał...czytaj dalej
Publikator: Iwona Chojnowska Data utworzenia: 2012-12-19 Data
publikacji: 2012-12-19 Data modyfikacji: 2012-12-19 Ogłoszenie o
posiedzeniu XIX sesji Rady Gminy Rutki Autor: Iwona Chojnowska
Informuję, że w dniu 20 grudnia 2012 roku /czwartek/ o godz. 9 00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XIX sesja
Rady Gminy. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji. 2.
Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad
poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie
międzysesyjnym. 5. Wolne wnioski i informacje. 6. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012
rok. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rutki na
lata 2012 – 2015. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
podziału Gminy Rutki na stałe ob...czytaj dalej
Publikator: Iwona Chojnowska Data utworzenia: 2012-12-17 Data
publikacji: 2012-12-17 Data modyfikacji: 2012-12-17