51.7742997 19.4647157

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jaracza 40Łódź

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jesteśmy grupą osób zajmujących się profesjonalnie pomaganiemdzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemówzwiązanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkamizmieniającymi nastrój i zachowania. Utworzony przez nas w roku 1992Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM od roku1996 funkcjonuje jako placówka Stowarzyszenia Wspierania RozwojuDzieci i Młodzieży (organizacja non-profit).Naszym celem jest prowadzenie działalności oświatowej w zakresierozwijania, kształtowania i promowania zdrowego stylu życia wśróddzieci i młodzieży oraz działania profilaktyczno-korekcyjne wzakresie usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznegogłównie z powodu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnychw rodzinach. Zajmujemy się też podnoszeniem kwalifikacji osóbpracujących z dziećmi i młodzieżą.W 1998 roku uruchomiliśmy wraz z Regionalnym Centrum PolitykiSpołecznej w Łodzi program informacyjno-konsultacyjny dla rodzicówdzieci pijących alkohol pn. Pomarańczowa Linia . Dwa lata późniejprogram wspierany przez Państwową Agencję Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych PARPA stał się ogólnopolskim programeminformacyjno-konsultacyjnym służącym radą i informacją oprofesjonalnych miejscach pomocy osobom z całej Polski.W ciągu 20 lat funkcjonowania Ośrodek PROM stał się ważnym centrumprofilaktycznym, nie tylko na terenie Łodzi i województwa, aletakże na terenie kraju. Placówka jest miejscem dostępu doprofesjonalnej pomocy oraz miejscem szkoleń dla grup zawodowychpracujących z dziećmi i młodzieżą. Istotnym celem naszych działańjest wspieranie demokracji i dążenie do budowania zdrowejspołeczności lokalnej.Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu finansowemuinstytucji, organizacji oraz osób prywatnych.Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KRS 71941