52.2324166 20.978054

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Grzybowska 87Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze to odpowiedź na potrzeby i sugestie dynamicznego rynku szkoleniowego. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania szkoleniowe oraz doradztwo na najwyższym poziomie. Cechuje nas kreatywne i pełne zaangażowania podejście w realizację każdego z projektów.

JAK ORGANIZUJEMY NASZE SZKOLENIA?

W trosce o optymalne dostosowanie szkolenia do Państwa potrzeb, realizacja procesu szkoleniowego została podzielona na kilka etapów. Nasz zespół każdy etap szkolenia opracowuje w taki sposób, aby zdobyte przez uczestników umiejętności były natychmiast możliwe do zastosowania w praktyce i każdorazowo dostosowane do względnionych w ramach diagnozy potrzeb szkoleniowych oczekiwań Klienta.

Nowatorski proces szkoleniowy sprawia, że pierwsze doświadczenia skutecznych działań mają miejsce już podczas zajęć. Niewątpliwie wzmacnia to silną motywację i pewność siebie uczestników, już w rzeczywistych sytuacjach. Nasza metoda pozwala na ciekawy i wydajny sposób przyswajania wiedzy.

ETAP I – Analiza niezbędnych potrzeb szkoleniowych oraz przygotowanie programu docelowego szkolenia

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych to podstawowy etap kształcenia pracowników dostarczający ogólnej diagnozy przedsiębiorstwa w aspekcie posiadanego kapitału ludzkiego. Jako narzędzie, analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia określenie aktualnych potrzeb oraz antycypowanie przeszłych, wymagających interwencji w postaci uzasadnionego procesu szkoleniowego. W praktyce służy również do diagnozowania słabych i mocnych dziedzin w przedsiębiorstwie oraz co ważniejsze, ustaleniu istniejących rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym a oczekiwanym.

Skuteczna identyfikacja potrzeb szkoleniowych obejmuje trzy podstawowe obszary pozyskiwania informacji, które obejmują całe przedsiębiorstwo ze wszystkimi jego elementami i podmiotami, w tym:

  • Zapotrzebowanie na poziomie przedsiębiorstwa (osiąganie zakładanych celów przedsiębiorstwa, wyznaczanie nowych celów i ich osiąganie, analiza planów dotyczących zasobów ludzkich),
  • Poziom grup pracowniczych (opis stanowisk pracy, proces pracy, struktura zespołu, profil osobowy wzorcowego pracownika, przełożeni, kierownicy, stosunki międzyludzkie),
  • Zapotrzebowanie jednostki (pochwały, osiągnięcia, nagrody, plany karier, poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, wyniki ocen okresowych, prośby pracownika o szkolenia).

ETAP II – Realizacja szkolenia

Po akceptacji szczegółowego programu szkolenia przechodzimy do etapu realizacji. Opracowując szkolenia za kluczowe uważamy ich praktyczność. Proporcje pomiędzy częścią teoretyczną spotkania a warsztatową są tak dobrane, aby w jak najkrótszym czasie uczestnicy uzyskali oczekiwane umiejętności. Na naszych zajęciach uczestnicy, poza wiedzą dotyczącą metod i technik wspierających rozwój określonych umiejętności, dostają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

W konsekwencji zdobyta wiedza może służyć do kształtowania postaw charakteryzujących się dążeniem do budowania umiejętności prowadzenia wielopłaszczyznowych i wielowątkowych działań prowadzących do osiągnięcia zarówno celów zespołowych, jak i indywidualnych.

ETAP III – Analiza efektów szkolenia

Dobrze zaprojektowany proces szkoleniowy zawsze obejmuje badanie efektywności realizowanych szkoleń. Ocena efektywności rozumiana jest jako gromadzenie informacji zwrotnej dotyczącej całości procesu szkoleniowego pracowników. Umiejętnie przeprowadzona analiza pokaże w jakim stopniu zrealizowane zostały cele określone podczas diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz określi trafność obranego kierunku rozwoju. Badanie dostarcza cennych informacji dotyczących dalszych działań rozwojowych kapitału ludzkiego, a dla menadżera jego wynik jest z reguły uzasadnieniem poniesionych kosztów. Nie bez znaczenia jest tu również element motywacyjny, dobre szkolenie podnosi znacząco motywację pracowników.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: e-mail: szkolenia@ocsd.pl | tel.: 732 942 594