51.0948487 17.0270767

title test,

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Komandorska 118/120Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

BKDŚ w mediachMedia, głównie audiowizualne, wykazują rosnącezainteresowanie wynikami badań koniunktury na Dolnym Śląsku.Programy zrealizowane po piątej konferencji prasowej z 24lipca 2013 r.PR Wrocław: Fragmenty wywiadu z dr L. Cybulskim byłyprzedstawiane w kolejnych wydaniach dzienników informacyjnych(24.07.13)TVP Wrocław: W biurze projektu red. A. Jóźwik przeprowadził zdr L. Cybulskim wywiad dotyczący mobilności na rynku pracy DolnegoŚląska. Fragmenty wypowiedzi znalazły się w programie Zbliżenie (po4 i po 12 minucie) zobaczTVP Wrocław: W biurze projektu dr L. Cybulski udzielił wywiadu(27.08.13) na temat koniunktury gospodarczej na Dolnym ŚląskuProgramy zrealizowane po IV konferencji prasowej z 24kwietnia 2013 r.(poświęconej V raportowi o koniunkturze)PR Wrocław: Fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez red. J.Chyrę z dr L. Cybulskim były przedstawiane w kolejnych wydaniachdzienników informacyjnych (24.04.13)TVP Wrocław: dr L. Cybulski uczestniczył w studiu telewizyjnymw „Rozmowie Faktów” wraz z panem Waldemarem Szewcem z DolnośląskiejIzby Gospodarczej na temat wyników BKDŚ (25.04.13) zobaczTVP Wrocław: Na terenie UE red. D. Litera przeprowadził z dr L.Cybulskim wywiad poświęcony nastrojom gospodarczym na Dolnym Śląskui w Polsce. Emisja nastąpiła w połowie maja w programie „Praca,biznes, innowacje zobaczTVP Wrocław: W biurze projektu red. A. Jóźwik przeprowadził zdr L. Cybulskim wywiad poświęcony rynkowi pracy Dolnego Śląska.Emisja nastąpiła w drugiej połowie maja.TVP Wrocław: dr L. Cybulski uczestniczył w studiu telewizyjnymw „Rozmowie Faktów” wraz z panią poseł Marzeną Machałek (PiS).Tematem były konsekwencje, m.in. koniunkturalne, inicjatywyposelskiej ograniczającej możliwość pracy w niedziele(31.05.13) zobaczEfekty III konferencji prasowej zorganizowanej 23 stycznia2013 r.(poświęconej IV raportowi o koniunkturze)PR Wrocław: Fragmenty wywiadu przeprowadzonego z dr L.Cybulskim były przedstawiane w kolejnych wydaniach dziennikówinformacyjnych (23.01.13)Radio Ram: dr L. Cybulski brał udział w studiu radiowym wrozmowie na temat dolnośląskiej koniunktury.Drugą rozmówczynią była pani Ewa Kaucz, wiceprezes AgencjiRozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (28.01.13)TVP Wrocław: Na terenie UE red. D. Litera przeprowadził z dr L.Cybulskim dłuższy wywiad poświęcony nastrojom gospodarczym naDolnym Śląsku i w Polsce (29.01.13). Emisja nastąpiła 4 lutego wprogramie Praca, biznes, innowacje zobaczTVP Wrocław: dr L. Cybulski uczestniczył w studiu telewizyjnymw „Rozmowie Faktów” wraz z panem Sławomirem Najnigierem zeStowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dolnego Śląska. Ocena stanuregionalnej koniunktury stanowiła punkt wyjścia do dyskusji natemat aktualnych problemów gospodarczych (29.01.13) zobaczEfekty II konferencji prasowej zorganizowanej 23października 2012 r.(poświęconej III raportowi o koniunkturze)PR Wrocław: Fragmenty wywiadu przeprowadzonego z dr L.Cybulskim były przedstawiane w kolejnych wydaniach dziennikówinformacyjnychTVP Wrocław: dr L. Cybulski uczestniczył w studiu telewizyjnymw „Rozmowie Faktów” na temat wyników badania koniunktury. Drugimuczestnikiem dyskusji był pan Zbigniew Sebastian – prezesDolnośląskiej Izby Gospodarczej (23.10.12) zobaczEfekty pierwszej konferencji prasowej zorganizowanej naterenie Uniwersytetu Ekonomicznego 31 lipca 2012 r. (poświęconej IIraportowi o koniunkturze)TVP Wrocław: Fragment wywiadu z dr Leszkiem Cybulskim i drJarosławem Czają stanowił klamrę spinającą szerszy materiał okoniunkturze na Dolnym Śląsku i został wyemitowany w programieinformacyjnym Fakty (w II połowie audycji) zobaczDobrą okazją do upowszechniania ocen regionalnych nastrojówgospodarczych jest udział w audycjach z dyskusjami na tematygospodarcze, które prowadzi red. Jolanta Piątek z 3-4 zaproszonymiuczestnikami (poniedziałki o godz. 19.00 w studiu PR Wrocław). DrL. Cybulski zaczął w nich uczestniczyć w czerwcu 2012 r. w związkuz prowadzeniem badań koniunktury Dolnego Śląska. Część spotkań byłopoświeconych także innym problemom gospodarczym (np. rynkowi pracy,przedsiębiorczości, budżetowi unijnemu, paktowi fiskalnemu). Międzyczerwcem a grudniem 2012 r. dr Cybulski brał udział w 5 dyskusjach,a w 2013 r. w dalszych pięciu (28.01 11.02 26.03 10.062.09).