50.2537528 19.0268657

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.efs.gov.pl

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Francuska 31/4Katowice

  • tel: 48795591148
  • fax: 4832739002
  • kces.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Projekt adresowany jest do trzech grup odbiorców:osób fizycznych - w zakresie doradztwa indywidualnego i szkoleńpodmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych na tereniewojewództwa – w zakresie usługprawnych, księgowych,marketingowych, z zakresu organizacji i zarządzania, oraz wsparciapsychologicznego, doradztwa oraz coachinguinstytucji rynku pracy i integracji społecznej – w zakresiepromocji i budowy lokalnegopartnerstwa na rzecz rozwoju ekonomiispołecznejWspomagamy osoby które mają trudności z wejściem lub powrotem narynek pracy poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwościzatrudnienia, wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez nie i ichrodziny na drodze normalizacji ich statusu materialnego ispołecznego. Oddajemy do dyspozycji wiedzę i doświadczenie naszychspecjalistów i praktyków gospodarczych wszystkim osobomzainteresowanym pracą w sektorze ekonomii społecznej, a szczególniew spółdzielniach socjalnych.DORADZTWODoradztwo indywidualne dla osób fizycznych jest prowadzone w sposóbciągły w siedzibie Fundacji Gaudete oraz przez internet w zakresie:porady prawnicze,doradztwo ekonomiczno finansowe,doradztwo z zakresu organizacji i zarządzania,doradztwo z zakresu marketingu i sprzedaży,doradztwo psychologiczne.Osoby zainteresowane pracą w spółdzielni socjalnej mogądowiedzieć się o zasadach tworzenia i działania spółdzielnisocjalnych, obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych,zasadach organizacji i kierowania spółdzielnią socjalną, finansachi ekonomii oraz zasadach pracy grupowej. Nasi specjaliści czekająna wasze pytania w Biurze Projektu. Można je zadać również przezInternet. Należy wypełnić i przesłać na adres biuro@kces.plformularz zgłoszeniowy a następnie wpisać pytanie oraz swój adrese-mailowy w polach zamieszczonych poniżej.Formularz zgłoszeniowy (dla osób fizycznych): zgłoszenie_osoba_fizyczna.docSZKOLENIADla osób zainteresowanych podjęciem pracy w spółdzielni socjalnejlub jej założeniem przewidujemy cztery cykle bezpłatnych szkoleń.Będą się one odbywały w siedzibie Fundacji Gaudete i przygotowywałyuczestników do złożenia spółdzielni socjalnej i pracy w niej.Zajęcia prowadzone będą w przystępnej formie przez naszychspecjalistów posiadających duże doświadczenie w tym zakresie.Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.Dwie powstałe wtrakcie projektu spółdzielnie socjalne będą objęte półroczną opiekąnaszych specjalistów w pełnym zakresie działania (coaching).Oterminach szkoleń informujemy w zakładce aktualności. Tam również znajduje się formularzzgłoszeniowy.Doradztwo dla działających podmiotów ekonomii społecznej prowadzonejest stacjonarnie w siedzibie Fundacji Gaudete i przez internetprzez wysokiej klasy ekspertów życia gospodarczego i społecznego:prawnika, specjalistę d/s księgowości oraz specjalistę d/sorganizacji i zarządzania.Zapraszamy spółdzielnie socjalne,spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym iwolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) dowspółpracy.Zadaj pytanie ekspertowi przez internet. Wypełnij iprześlij na adres biuro@kces.pl formularz zgłoszeniowy a następniewpisz pytanie oraz swój adres e-mailowy w polach zamieszczonychponiżej.Formularz zgłoszeniowy (dla instytucji): zgłoszenie_instytucja.docPoprzez cykl spotkań roboczych i konferencji chcemy wypracowaćmodel lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.Spotkania robocze z przedsiębiorcami powinny zmienić sposóbpatrzenia ludzi biznesu na ekonomię społeczną. Mamy nadzieję naznalezienie wspólnych metod i pól współpracy.Spotkania robocze zdziałającymi instytucjami ekonomii społecznej pozwolą na określenieról i zakresów ich działania oraz wizji współpracy, co pozwolizbliżyć się do skonstruowania porozumienia lokalnego.Kamieniamimilowymi na ścieżce budowy lokalnego partnerstwa będą konferencje zudziałem zainteresowanych powstaniem partnerstwa instytucji:Urzędów Pracy, instytucji wojewódzkich, miejskich oraz organizacjipozarządowych.O terminach spotkań informujemy w zakładce aktualności. Tam również znajduje się formularzzgłoszeniowy.