51.7683957 19.439521

Theta Doradztwo Techniczne

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Żeligowskiego 32/34Łódź

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Firma THETA postawiła sobie za cel stworzenie kompleksowego systemu obsługi naszych klientów w zakresie doradztwa i pomocy prawno-technicznej podczas wprowadzania na rynek krajowy produktów mogących stwarzać zagrożenie zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska naturalnego.

Zasadniczym warunkiem bezpieczeństwa w obrocie chemikaliami i produktami chemii użytkowej jest zapewnienie pełnej i rzetelnej wiedzy o możliwych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą ich stosowanie. Stąd zrodziła się potrzeba jednolitej i dokładnej klasyfikacji takich produktów pod kątem ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie obrotu nimi lub w sytuacjach awaryjnych, a także ustanowienie jednolitego i czytelnego systemu oznakowania gotowych produktów zarówno w trakcie transportu jak i stosowania.

Firma THETA Doradztwo Techniczne działa na polskim rynku od 2000 roku. Początkowo jako wsparcie dla firm, które wprowadzając do obrotu produkty chemiczne potrzebowały rzetelnie i fachowo przetłumaczonych Kart Charakterystyki oraz informacji technicznych o swoich produktach.

Działalność naszą rozpoczęliśmy przed wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego przepisów opartych na rozporządzeniach i dyrektywach Unii Europejskiej. W owym czasie legislacja krajowa w zakresie wprowadzania materiałów niebezpiecznych, była jeszcze w powijakach i opierała się na archaicznych standardach. Ale przecież już wtedy istniał rosnący z roku na rok przepływ towarów - surowców i wyrobów gotowych - stwarzających potencjalne zagrożenia i wymagał solidnej dokumentacji opisującej sposób obchodzenia się, magazynowania, pierwszą pomoc, a także odpowiednie atesty i certyfikaty krajowe.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej produkty, jakie są obecne na naszym rynku, podlegają nie tylko przepisom krajowym, które powinny być zgodne z wytycznymi odpowiednich dyrektyw unijnych, ale również bezpośrednio stosowanym rozporządzeniom Rady Europy. Stwarza to szereg nowych problemów, ale jest też dla nas wyzwaniem.

W codziennej praktyce mamy do czynienia z wieloma produktami, które są lub mogą stać się niebezpieczne dla użytkownika. Niebezpieczne substancje chemiczne, będące potencjalnym źródłem zagrożeń, można znaleźć prawie na każdym kroku. Używane są one nie tylko w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, ale stanowią składnik wielu surowców chemicznych i produktów codziennego użytku wytwarzanych w Polsce bądź sprowadzanych zza granicy.Jednym z podstawowych dokumentów wymaganym przez prawo nie tylko polskie ale i Unii Europejskiej, jaki towarzyszy każdej substancji lub preparatowi niebezpiecznemu, jest jego Karta Charakterystyki. Obowiązek jej stworzenia spoczywa bądź na producencie danego produktu, bądź na importerze, jeśli taki produkt sprowadzany jest spoza terenu Polski.

Aby spełnić te standardy stworzyliśmy zespół pracowników, który jest w stanie sprostać tym wyzwaniom. Ponadto współpracujemy z tłumaczami, prawnikami specjalizującymi się w prawie europejskim, ekspertami oraz w zakresie szkoleń.

Oferta nasza na przestrzeni ostatnich lat została poszerzona i uzupełniona, obejmuje obecnie m.in. kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, stworzenie zgodnej z polskimi wymaganiami prawnymi Karty Charakterystyki, przygotowanie oznakowań transportowych. Ponadto zapewniamy pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich atestów i certyfikatów dla Państwa produktów, atesty, opinie, rejestracja, dopuszczenia do obrotu na terenie Polski (przedmioty użytkowe, środki czystości, produkty biobójcze, zgłoszenia substancji i preparatów do rejestru - kosmetyki i substancje niebezpieczne). Logicznym i niezwykle potrzebnym uzupełnieniem podstawowej oferty - jak wynika z wieloletniej współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami - są szkolenia obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem w codziennym użytkowaniu niebezpiecznych produktów chemicznych, magazynowaniu, rozpoznawaniu oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Szczegóły znajdziecie Państwo w dziale Oferta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
zespół THETA Doradztwo Techniczne