54.3856064 18.6336327

Sekretariat Konferencji ATEX-ENERGO

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Narwicka 6Gdańsk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

V Konferencja ATEX Energo w Sopocie jak na pierwszyjubileusz spełniła w 100% swoje zadanie!W sposób ogólny można podsumować ją udowodnionymstwierdzeniem, że inwestycje w wiedzę o bezpieczeństwie zwracająsię najszybciej i najpewniej. Pierwszy raz patronat nad edycjąKonferencji objął Minister Gospodarki, istotnego zaś wsparciaudzielił nam również Główny Inspektor Pracy.Program tematyczny Konferencji, zaproszeni wykładowcy, aprzede wszystkim dobra reprezentacja kadrymenedżersko-inżynierskiej polskich elektrowni i elektrociepłownispowodowały, iż był to bardzo owocnie spędzony czas. Bonusem nie doprzecenienia w warunkach sopockich okazała się wspaniałapogoda.W tym roku przyjęliśmy formułę poszerzenia tematykiKonferencji, skierowania jej do kadry inżynierskiej i zarządzającejz wybranymi odniesieniami do szczegółowych rozwiązańsprzętowych.Ważnym akcentem, od którego rozpoczęła się część wykładowa,było wystąpienie dr Agnieszki Gajek z CIOP, która przybliżyłaaktualny stan wdrażania dyrektywy SEVESO III, obecnie prowadzoneprace i perspektywy zmian, jakie czekają polski przemysł, a mogądotyczyć w istotnej mierze również sektora energetyki.Niezmiennie od kilku lat na konferencji ATEX Energo mamymożliwość wysłuchania przekrojowego wykładu nadinspektora JackaCzecha z PIP. Podsumował on wyniki kontroli PIP w polskiejenergetyce z ostatnich 4 lat.  Rozwinięciem tego wykładu byłowystąpienie Ewy Garstki z Departamentu Bezpieczeństwa GospodarczegoMG nt. nowego rozporządzenia MG w sprawie BHP przy urządzeniachenergetycznych.O podejściu systemowym do bezpieczeństwa i zarządzaniabezpieczeństwem w energetyce oraz  realizacji w praktycemówiliśmy w tym roku wyjątkowo wiele, naświetlając to zagadnienie zróżnych punktów widzenia. Mój wykład był niejako wprowadzeniem dotematu, następnie Dariusz Gołębiewski z PZU pokazał w praktycepodejście od strony ubezpieczycieli. Istotnym zobrazowaniem tychzagadnień były dwa wystąpienia przedstawicieli energetyki. Ocałości wdrożeń i drodze, jaką zrealizowała elektrownia Dolna Odraod 2010 roku w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wszczegółowy i obrazowy sposób mówił Krzysztof Chojnacki zPGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni DolnaOdra. Pokazał zarówno kroki milowe realizacji zadań,podejście strategiczne i dbałość o kompleksowe rozwiązywaniezagadnień, jak i ciekawe szczegóły wdrożeń.Jeszcze szerszą wizję współdziałania i wdrażania zadań zzakresu zarządzania bezpieczeństwem przedstawił w dośćskondensowanej formie Wojciech Kmiecik z EDF Polska z Krakowa.Omówił podejście systemowe EDF do zagadnień bezpieczeństwa izwiązanych z tym zadań oraz korzyści wynikające z długofalowejwspółpracy w oparciu o stałą umowę pomiędzy EDF i ASE w zakresiekonsultingu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.Ważne wyzwania, jakie stają obecnie przed polską energetyką wzakresie zmian w obszarze gospodarki olejowej, przedstawił szefDziału Analiz i Konsultingu ASE Rafał Frączek. Niezależnie odaspektów technicznych, koncepcji i projektowania drugiego dniazostały omówione pewne aspekty finansowania wdrożeń instalacjipomiarowych dla gospodarki olejowej.Podsumowaniem pierwszego dnia Konferencji stał się paneldyskusyjny kilku spośród zaproszonych gości, w którym, obokwymienionych wcześniej E. Garstki, A. Gajek, W. Kmiecika i D.Gołębiewskiego  udział wzięli również prezes zarządu ASEDariusz Jachowicz, dyrektor oddziału PGE GiEK S.A.Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak i jakomoderator piszący te słowa redaktor naczelny „Magazynu Ex”. W trakcie swobodnych wypowiedzi wskazano szczególnie istotną rolębezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem dla efektywnościekonomicznej biznesu. Wskazywano również potrzebę ujęciadługofalowego, a także roli komunikacji w zakresie zagadnieńbezpieczeństwa w poszczególnych strukturach decyzyjnych.Niezwykle miłym i dość uroczystym akcentem jubileuszowejedycji konferencji ATEX ENERGO było   przyznanie po razpierwszy nagród redakcji „Magazynu Ex” dla osób w szczególny sposóbzasłużonych we wdrażaniu bezpieczeństwa w energetyce polskiej.Nagrody nazwane Jantarami Energetyki  otrzymali w tejwyjątkowej, pierwszej edycji nadinspektor Jacek Czech z PIP,Wojciech Kmiecik z EDF Polska i Paweł Warda z PGE GiEKS.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Przyznano równieżdyplom uznania związany z wdrożeniami środków technicznychbezpieczeństwa Zbigniewowi Kisielowi z Elektrociepłowni Wybrzeże zgrupy EDF.Te nagrody mają stanowić dowód uznania za wkładanieszczególnego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa, za pasję i wytrwałośćw działaniu oraz pokazywać, jak efektywnie można osiągnąć naprawdęambitne cele zarządzania bezpieczeństwem.Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od niezwykledynamicznego i ważnego merytorycznie wystąpienia Pawła Wąsowiczant. zagadnień związanych z wdrażaniem dyrektywy ATEX USERS wszerszym kontekście konieczności zapewnienia bezpieczeństwa a takżew odniesieniu do innych dyrektyw Nowego Podejścia, np. Maszynowejczy też Narzędziowej.Następnie omówione zostały bardziej szczegółowo aspektywdrożeń rozwiązań systemowych w oparciu o innowacyjne propozycjesprawdzone już w polskiej energetyce. Dotyczyły np. nowej generacjisystemów tłumienia wybuchu HRD, systemu INSPECTOR Ex do nadzoru ieksploatacji urządzeń pracujących w strefach Ex, czy teżfinansowania wdrożeń z zakresu gospodarki olejowej.Końcowym akcentem Konferencji stało się wystąpieniekoordynatora ds. szkoleń Grzegorza Kulczykowskiego nt. szkoleń isposobów budowania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa dostępnych w ofercie AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA ASE.Wyjątkowo udana, w ocenie uczestników, Konferencja ATEXEnergo już teraz skłania do zaplanowania obecności na kolejnejedycji za rok – ZAPRASZAMY!Ireneusz RogalaRedaktor naczelny Magazynu Ex