50.0587328 22.4969578

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk Przeworsk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szczegóły Walory turystyczne województwa podkarpackiego
predystynują do tego by branża turystyczna była jednym z wiodących
sektorów gospodarki regionu. Jednak w jego rozwoju występuje cały
szereg barier. Jedną z nich są niedostateczne kwalifikacje kadry
bezpośrednio obsługującej ruch turystyczny, w tym szczególnie osób
pracujących na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta. Dotyczy
to zwłaszcza obsługi klienta zagranicznego. Brak znajomości
specyfiki turystów z różnych krajów czy niedostateczna znajomość
języków obcych, szczególnie języka angielskiego, znacznie utrudnia
skuteczne ich pozyskiwanie. Stąd potrzeba realizacji tego typu
projektów szkoleniowych jak „Turystyka nie zna granic”. Pozwala to
podnieść konkurencyjność podmiotów gospodarczych z sektora
turystyki poprzez wzrost kompetencji ich pracowników. Nasz projekt
skierowany jest do 45 małych i mikro-przedsiębiorstw (w tym osób
samozatrudnionych), które delegują do udziału w szkoleniu pod nazwą
„Specjalista ds. profesjonalnej obsługi klienta” 120 osób
zatrudnionych na stanowiskach bezpośredniej obsługi turystów i
posiadających ponadpodstawową znajomość języka angielskiego.
Szkolenie to składa się z 5 modułów. Pierwszy pod nazwa „Obsługa
klienta w turystyce” obejmuje główne zasady obsługi klienta
(prawidłowa organizacja pracy w recepcji hotelu/gospodarstwa
agroturystycznego prowadzenie dokumentacji rozmowa telefoniczna
rezerwacje język branżowy), psychologiczne aspekty obsługi
turystów (budowanie trwałych relacji z klientem trudny klient
rozpoznawanie potrzeb klienta poprawne komunikowaniesię),
sprzedaż (negocjacje, autoprezentacja, kształtowanie wizerunku
,wystąpienia publiczne). Drugi to „Różnice międzykulturowe i savoir
vivre” (specyfika różnych kultur, komunikowanie w środowisku
międzykulturowym, reguły obyczajowe w stosunkach międzynarodowych).
W trzecim module uczestnicy poznają „Regulacje prawne obsługi
klienta w branży turystycznej” w tym: regulacje ustawy o usługach
turystycznych, prawa konsumenta, reklamacje, ochrona danych
osobowych, ubezpieczenia, etyka zawodowa. Moduł czwarty to
„Marketing w turystyce” (istota rynku usług turystycznych,
segmentacja rynku turystycznego, narzędzia marketingu-mix w
turystyce, badania marketingowe, strategia marketingowa,
działalność turystyczna, e-marketing, tworzenie wizerunku.
Największy objętościowo jest moduł piąty „Język angielski w
obsłudze klienta międzynarodowego”, który przygotowuje do
posługiwania się językiem angielskim podczas obsługi klientów
międzynarodowych ,z uwzględnieniem słownictwa związanego z
turystyką. Uczestnicy szkolenia bezpłatnie przystąpią do egzaminu
certyfikującego z języka angielskiego