54.1601 19.3953

Kancelaria Notarialna Bożena Bober Notariusz

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Elbląg, ul.Studzienna 23-24/B;Elbląg

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

  • Zapraszam Państwa do zapoznania się z przedstawionymi na stronach informacjami. Wyrażam nadzieję, iż przybliżenie zakresu usług świadczonych przez notariuszy, obowiązujących przepisów prawa oraz zakresu niezbędnych dokumentów jakie należy przedłożyć do czynności notarialnych, ułatwi Państwu jako potencjalnym klientom kancelarii notarialnych zrozumienie potrzeby korzystania z usług notariusza oraz uprości i przyspieszy dokonanie czynności.
  •          W dotychczasowej praktyce notarialnej miałam okazję wielokrotnie zaobserwować, iż obawa przed dokonaniem niektórych czynności prawnych bierze się z nieznajomości prawa. Nieznajomość drogi, na której należy uzyskać stosowne dokumenty i zaświadczenia, brak rozeznania we własnej sytuacji prawnej oraz obawa przed biurokracją utrudnia przedłożenie stosownej dokumentacji umożliwiającej sfinalizowanie czynności. Potwierdzają to także moje obserwacje poczynione w okresie wykonywania zawodu sędziego, kiedy przez ponad dziesięć lat rozstrzygałam sprawy cywilne i rodzinne. W tym też duchu prezentuję Państwu podstawowe instytucje prawne wiążące się z czynnościami notarialnymi oraz wyciąg z obowiązujących przepisów dotyczących tych czynności. Dokonywanie czynności przed notariuszem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat, z których część stanowi tzw. taksa notarialna czyli wynagrodzenie notariusza za sporządzenie czynności, zaś w znacznej części są to podatki (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i opłaty sądowe, które notariusz pobiera przy dokonaniu czynności i odprowadza właściwym instytucjom. Celem umożliwienia każdemu z Państwa obliczenia całkowitych kosztów czynności we własnym zakresie, prezentuję również wyciąg z przepisów dotyczących tych opłat. Jednocześnie zapraszam do korzystania z usług mojej kancelarii.
  •  
  • Bożena Bober
  • notariusz