52.4036167 16.9496727

Bilblioteka Politechniki Poznańskiej

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Piotrowo 2Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wrzutka ułatwi życie na politechnice. - / Katarzyna Dobroń //Polska Głos Wielkopolski. – 2013, nr 33O wrzutni, urządzeniu umożliwiającym czytelnikom samodzielny zwrotksiążek 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w bibliotecePolitechniki PoznańskiejMapa poznańskich miejsc przyjaznych matkom. – (Magazyn Rodzinny) /Katarzyna Dobroń // Polska Głos Wielkopolski. – 2013, nr 28O uczelniach, które przygotowują udogodnienia specjalnie z myślą ostudenckich dzieciach, w tym o Stefie Malucha w bibliotecePolitechniki PoznańskiejNagrody dla bibliotekarzy – za multimedia i bookcrossing. – ( Fakty24 / Wielkopolska) / MAZ // Polska Głos Wielkopolski. – 2012, nr268O przyznaniu pani Urszuli Błaszczak, kierownikowi OddziałuInformacji BPP Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego ufundowanej przezMarszałka Województwa Wielkopolskiego (Wyróżnienie przyznawane jestwielkopolskim bibliotekarzom za wybitne osiągnięcia zawodowe,dorobek naukowy i dokonania, które służą rozwojowi bibliotek wnaszym województwie)Wyższa jakość studiowania : w zbudowanym za unijną dotację kampusiestudenci Politechniki Poznańskiej mają komfortowe warunki do nauki.– ( Promocja WRPO ) / Iwona Połoz // Monitor Wielkopolski : dod.Gazeta Wyborcza. – 2012, nr 138.7563O realizacji przez uczelnię projektu „Biblioteka Techniczna iCentrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej”, które okazało siębezkonkurencyjnym przedsięwzięciem w kategorii kapitał ludzkikonkursu „Aktywny Europejczyk 2011”. Wymierne efekty: w ubiegłymroku z czytelni skorzystało 21 566 osób, a z wypożyczalni 90tysięcy. Liczba pobrań licencjonowanych zasobów elektronicznychbiblioteki to 146 525.Rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. – (Dzisiaj w Poznaniu) / AJ //Polska Głos Wielkopolski. – 2012, nr 106O atrakcjach zorganizowanych  w poznańskich bibliotekach wramach Tygodnia Bibliotek (w tym o Bibliotece PolitechnikiPoznańskiej)Rosną naukowe gmachy. - (Fundusze europejskie. Poznań) / JakubŁukaszewski // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 224.7345O inwestowaniu w infrastrukturę dydaktyczną wielkopolskich uczelniz funduszy strukturalnych UE ( w tym budowie BibliotekiPolitechniki Poznańskiej)Biblioteka jak centrum rozrywki. - ( Wydarzenia. Poznań) / JakubŁukaszewski // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 206.7328O konferencji odbywającej się na Politechnice PoznańskiejBiblioteka XXI w., podczas której dyskutowano o nowoczesnychrozwiązaniach stosowanych w bibliotekach i nowych funkcjachbibliotek, a także o uroczystym otwarciu biblioteki politechniki.Nowa biblioteka Politechniki. - ( Fakty 24 / Wielkopolska) / MAZ //Polska Głos Wielkopolski. - 2011, nr 204O uroczystości otwarcia nowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej,która zainaugurowała konferencję Biblioteka XXI wieku, nowoczesnaarchitektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacjeWarta, czyli Piotrowo. - (Poznań) / Natalia Mazur //GazetaWyborcza. - 2011, nr 10.7133Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Adam Hamrol opowiada o historii iperspektywach rozwoju rozbudowywanego przez uczelnię Kampusu Warta(w tym o budynku Biblioteki PP)Biblioteka Politechniki z pięknym widokiem na Wartę! / SAW //Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 266O uroczystym otwarciu Biblioteki Technicznej i Centrum WykładowegoPolitechniki Poznańskiej przez rektora uczelni prof. dr hab. inż.Adama HamrolaPolitechnika ma nową bibliotekę na kampusie / KS // Polska GłosWielkopolski. - 2010, nr 266O uroczystym otwarciu Biblioteki Technicznej i Centrum WykładowegoPolitechniki Poznańskiej przez rektora uczelni prof. dr hab. inż.Adama HamrolaUnijne inwestycje na uczelniach : dzięki funduszom UE zmienia sięwygląd wielkopolskich uczelni, m.in. Politechniki Poznańskiej orazAkademii Wychowania Fizycznego. - ( Promocja WRPO) / b. aut.] //Monitor Wielkopolski : dod. Polska Głos Wielkopolski. - 2010, nr133O rozbudowie wielkopolskich uczelni wyższych m.in. z dotacji UE, wtym o budowie Biblioteki Technicznej Politechniki PoznańskiejUczelnie zmieniają miasto : licznymi inwestycjami szkoły wyższenadają architektoniczny ton Poznaniowi : co budują uczelnie wPoznaniu / Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 287O inwestycjach poznańskich uczelni wyższych, w tym budowiebiblioteki technicznej Politechniki PoznańskiejPolitechnika Poznańska buduje Bibliotekę Nową nad rzeką / MariaNowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 233O finiszu budowy nowej biblioteki technicznej na Piotrowie irozwiązaniach technicznych w budynku inteligentnym, w pełnisterowanym elektroniczniePolitechnika Poznańska w przestrzeni współczesnego Poznania. -(Nasze obiekty) / Grażyna Kodym-Kozaczko, Elżbieta Dolińska //Politechnika Poznańska : 90 lat polskiego wyższego szkolnictwatechnicznego w Poznaniu : jubileusz Politechniki Poznańskiej :dod.] Polska Głos Wielkopolski - 2009, nr 229O zespołach budynków dydaktycznych Politechniki Poznańskiej iistniejących wcześniej uczelni technicznych ( w tym o budynkubiblioteki technicznej)Politechnika Poznańska, czyli Poznański Uniwersytet Techniczny. -(Uczelnia obecnie) / Krystyna Długosz, Tomasz Łodygowski //Politechnika Poznańska : 90 lat polskiego wyższego szkolnictwatechnicznego w Poznaniu : jubileusz Politechniki Poznańskiej :dod.] Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 229O potencjale dydaktycznym Politechniki Poznańskiej ( w tym oBibliotece Głównej jako jednostce międzywydziałowej)Bezpośrednie i pośrednie spotkania z Politechniką. - (Spotkania) /Aleksandra Rakowska // Politechnika Poznańska : 90 lat polskiegowyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu : jubileuszPolitechniki Poznańskiej : dod.] Polska Głos Wielkopolski. - 2009,nr 229O kontaktach z Uczelnią w zespołach budynków dydaktycznych,administracji i biblioteki, ale przede wszystkim o korzystaniu zosiągnięć naszych naukowców.Byliśmy, jesteśmy i będziemy Politechniką : zamiast klasycznychwydziałów powstaną interdyscyplinarne grupy uczonych / Maria Nowak// Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 227Wywiad z rektorem prof. Adamem Hamrolem o drugiej młodości wiekowejPolitechniki Poznańskiej (również o budowie nowoczesnej bibliotekitechnicznej) z okazji 90-lecia Politechniki PoznańskiejKampus Politechniki rośnie aż po Cybinę : biblioteka uczelnianabędzie elektroniczna : powstanie unikatowe centrum międzywydziałowe/ Maria Nowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 214O planach rozbudowy kampusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie(biblioteki technicznej i laboratoriów dla informatyki, komleksumiędzywydziałowego dla współpracy w dziedzinie nanoinżynierii,biomechaniki i mechatroniki, oraz wydziału technologii chemicznej)Poznańskie uczelnie inwestują : rozbudowują, remontują nowoczesnewnętrza, bazę dydaktyczną, a wszystko dla tysięcy studentów / BeataMarcińczyk, Bogna Kisiel // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr163O inwestycjach poznańskich uczelni, w tym o budowie bibliotekitechnicznej PPUczelnie inwestują, biorąc z kasy Unii / Bogna Kisiel, BeataMarcińczyk // Polska Głos Wielkopolski. - 2009, nr 145O inwestycjach poznańskich uczelni, w tym o budowie bibliotekitechnicznej PPBiblioteka z wrzutnią i kabinami : Politechnika Poznańskaświętowała ukończenie pierwszego etapu budowy bibliotekitechnicznej / Ewa Dziewolska, Natalia Mazur // Gazeta Wyborcza. -2008, nr 96 dostęp 23 kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web:http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,5145984O uroczystości zawieszenia wiechy na nowym gmachu uczelni, w którymbędzie się mieścić biblioteka techniczna na miarę XXI wieku,dostępna wg wymogów Unii Europejskiej dla wszystkich Wielkopolan.Biblioteka na palach : ozdobą będzie beton i żelbetarchitektoniczny : system SelfCheck odciąży bibliotekarzy / MariaNowak // Polska Głos Wielkopolski. - 2008, nr 96 dostęp 23kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.glos.com/.php?ida=4008O zakończeniu pierwszego etapu budowy biblioteki PolitechnikiPoznańskiej na Piotrowie i przyszłości biblioteki znajnowocześniejszym i pierwszym w Poznaniu systemem wypożyczaniaksiążek SelfCheck.Politechnikaprzywróci Wartę Poznaniowi : przy rzece powstaną zielonebulwary i ścieżki rowerowe : a na dachach nowych domów - tarasy /OLA // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 249O planie zagospodarowania dla terenów Politechniki Poznańskiej przyWarcie: 65 ha powierzchni ( w tym o budowie nowej biblioteki PP)Poznańska Dolina Krzemowa zostanie pozbawiona dotacji : Finanse :200 milionów złotych do stracenia / Tomasz Cylka // GłosWielkopolski. - 2007, nr 202O zmianie przepisów unijnego dofinansowania z 85 na 40 procentwartości projektu ( Budowa Wielkopolskiego Centrum ZaawansowanychTechnologii pod znakiem zapytania)Wielkopolska Dolina Krzemowa zostanie pozbawiona 50 milionów eurodotacji? / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2007, nr 202O zmianie przepisów unijnego dofinansowania z 85 na 40 procentwartości projektu ( Budowa Wielkopolskiego Centrum ZaawansowanychTechnologii pod znakiem zapytania)Wielkopolska bez pieniędzy na drogi / Lech Bojarski // GazetaWyborcza. - 2007, nr 200O drogach na które Wielkopolska nie dostała dofinansowania z UE i oprojektach na które dostaliśmy pieniądze ( Wielkopolskie CentrumZaawansowanych Technologii w Poznaniu -70 mln euro)Pieniądze z Unii rozdzielone : Dotacje : Lata 2007-2013 zmieniąWielkopolskę dzięki funduszom z Brukseli / Tomasz Cylka // GłosWielkopolski. - 2007, nr 199O 30 najważniejszych projektach ( w tym o Wielkopolskim CentrumZaawansowanych Technologii Informacyjnych) do sfinansowania przezUnię Europejską w Wielkopolsce w latach 2007-2013.Poznań nad rzeką znów będzie leżał / Marta Tylenda // GazetaWyborcza. - 2007, nr 126O zabudowie terenów nad Wartą (m.in. o budowie biblioteki iWielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii InformacyjnychPolitechniki Poznańskiej)Uwolnij swoją książkę : Trwa tydzień bibliotek / AP // GłosWielkopolski, 2007, nr 108O ogólnoświatowej akcji Uwolnij książkę w bibliotekachpoznańskich, w tym Bibliotece Głównej PPElektroniczne legitymacje / Maj // Głos Wielkopolski, 2007, nr 74O elektronicznych legitymacjach dla studentów, które będą dowodem,kartą biblioteczną i biletem miesięcznym.Prapremiera elektronicznej legitymacji studenckiej : Trzy w jednym,czyli plastik z hologramen / Sylwia Sałacka, Katarzyna Kolska //Gazeta Wyborcza, 2007, nr 74O elektronicznych legitymacjach dla studentów, które będą dowodem,kartą biblioteczną i biletem miesięcznym.Internetowa dolina Warty / Leszek Waligóra // Głos Wielkopolski,2006, nr 295, s. 3O budowie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych TechnologiiInformacyjnych (biblioteki)Dla bibliotekarzy. - ( Nagrody / Wyróżnienia im. AndrzejaWojtkowskiego ) / ap // Głos Wielkopolski. - 2006, nr 249Dyrektor Halina Ganińska laureatem Nagrody im. AndrzejaWojtkowskiego przyznawanej bibliotekarzom przez wielkopolski okręgStowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za całokształt zasług wdziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.Rosną mury kilku uczelni / Mariola Dymarczyk // Głos Wielkopolski.- 2006, nr 113Plany rozbudowy poznańskich szkół wyższych, w tym biblioteki PPPolitechnika ma plany rozbudowy : Poligród sięgnie po brzeg Warty /Kolska Katarzyna // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 245Plan zagospodarowania terenu Politechniki i rozbudowy obiektów, wtym bibliotekiKampus Poznań : Biblioteka, budynki dydaktyczne, Centrum KulturyStudenckiej./ (dym.) // Głos Wielkopolski. - 2005, nr 216Budowa obiektów na poznańskich uczelniach, w tym biblioteki PPSesja jubileuszowa Biblioteki Politechniki Poznańskiej] / (NAT) //Gazeta Wyborcza. - Poznań. - 2005, nr 139Zapowiedź Sesji Jubileuszowej Biblioteki Głównej PP w ramachmiędzynarodowej konferencji Biblioteki naukowe w kulturze icywilizacji: działania i codzienność]120 milionów mniej : Kłopotów Wielkopolski z unijnymi dotacjamiciąg dalszy / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2005, nr 97Podział funduszy z Unii Europejskiej i niekorzystne decyzje m.in.dla budowy biblioteki Politechniki PoznańskiejCzarne euro / Tomasz Cylka // Głos Wielkopolski. - 2005, nr 97, s.A2Kryteria wielkopolskiego RKS przy podziale unijnych dotacji dlaPolitechniki na budowę biblioteki]Stanisław Badoń : Wspomnienie (1926-1997) / Halina Ganińska //Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 66, s. 20Wspomnienie o Stanisławie Badoniu, dyrektorze Biblioteki PPZabrakło na więcej : Nowe centrum politechniki / cza // GłosWielkopolski. - 2004, nr 260Uroczyste otwarcie nowego centrum wykładowego PP i o podzialefunduszy z budżetu Unii Europejskiej na powstanie Bibliotekitechnicznej PPMarszałku, daj na bibliotekę! / KK // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr260Uroczyste otwarcie nowego centrum wykładowego. PominięciePolitechniki przy podziale funduszy z budżetu Unii Europejskiej napowstanie nowej bibliotekiPoznań. Walczą o Bibliotekę / KK // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 254PP protestuje przeciwko decyzji RKS, który nie przyznał środków nabudowę Biblioteki TechniczneProtest : Fundusze. Nie dla Politechniki / cza // GłosWielkopolski. - 2004, nr 254Debata na temat dokonanego przez RKS podziału środków i fatalnejbazie PPO rozwoju i masonerii / Jacek Bartkowiak, Wojciech Olszak // GłosWielkopolski. - 2004, nr 254Debata na temat dokonanego przez RKS podziału środków i fatalnejbazie PPPodział / Roman Kamiński // Głos Wielkopolski. - 2004, nr 254O Regionalnym Komitecie Sterującym i podziale funduszy