54.543054 18.5478441

JEDNOSTKA WOJSKOWA FORMOZA

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1Karwiny

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 ZADBAJ O SWOJĄPRZYSZŁOŚĆ!NIE ZAWSZE BĘDZIESZ ŻOŁNIERZEM! Żołnierze, którzy są w okresie wypowiedzenia stosunkusłużbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ lubprzeniesieni do dyspozycji (za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, wktórego dyspozycji żołnierz ten pozostaje) oraz byli żołnierze,którzy rozstali się z mundurem (w okresie dwóch lat od dniazwolnienia z zawodowej służby wojskowej), mogą korzystać z pomocy wzakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwapracy. Instytucje zajmujące się rekonwersją kadr w resorcie ObronyNarodowej w ramach pomocy rekonwersyjnej: ·      Pomagają zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe·      Zapewniają dostęp do ofert pracy·      Ułatwiają kontakt  pracodawcami·      Pomagają w tworzeniu dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniupracy·      Przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej·      Określają predyspozycje zawodowe·      Ułatwiają dostęp do aktualnych informacji o rynkupracy·      W szczególnych sytuacjach pomagają rodzinom żołnierzyzawodowych·      Wskazują możliwości pozyskiwania środków na własnądziałalność gospodarczą. Główne instytucje zajmujące się rekonwersją kadr wresorcie Obrony Narodowej: Zespół ds. Polityki Rekonwersji DSSMON00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218Tel. (22) 684-04-32 CA MON 845-599 Centralny Ośrodek AktywizacjiZawodowej02-097 Warszawa, ul. Banacha2Tel. (22) 682-66-78 CA MON 826-678e-mail: wcaz@wp.pl Szczegółowych informacji udziela bezpośrednio:Ośrodek Aktywizacji Zawodowej – dla woj.pomorskiego81-209 GdyniaUl. Marii Curie-Skłodowskiej 2Tel. (58) 626-55-14, CA MON 265-520e-mail: oazgdynia@wp.pl Rejestr Instytucji Szkoleniowych:www.ris.praca.gov.pl Na powyższej stronie internetowej można wyszukaćakredytowane uczelnieoraz interesujące nas kursy i szkolenia. Więcej informacji dla byłych żołnierzy jednostki pod numerem(58) 626-66-59.  ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!