53.425458 14.552816

Orthos Marketing

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Grodzka 1Szczecin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Rurykanalizacyjne (PP, PVC)Kanalizacja zewnętrzna z PVC Pipelife należy do najbardziejprzemyślanych systemów dostępnych na polskim rynku. Elementykanalizacji to rury i kształtki kielichowe w pełnym zakresieśrednic, adaptory i studnie kanalizacyjne.  czytaj więcej... Studzienki kanalizacyjneBogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych dokanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu,poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnychwarunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec iinnych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacjistudzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałówtradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienkikanalizacyjne typu Mabo o gładkiej rurze wznoszącej z PVC, ośrednicach DN 200 mm i 400 mm oraz najnowszą generację studzienektypu Pragma®, a mianowicie studzienki kanalizacyjne o strukturalnejrurze wznoszącej wykonanej z polipropylenu blokowego, o średnicachID 315, DN 400 mm oraz 630 mm. czytaj więcej... System kanalizacjiwewnętrznejSystem kanalizacji wewnętrznej produkowany jest z polipropylenukopolimerowego PP-b. Dzięki zastosowaniu polipropylenu kanalizacjaposiada szereg zalet nie dostępnych dla produktów wykonanych zmateriałów tradycyjnych lub z innych tworzyw sztucznych. czytaj więcej... Zasuwa burzowaKARMAT (kanalizacyjny zawór zwrotny) zabezpieczapomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniemspowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Zagrożenie takiewystępuje najczęściej w instalacjach kanalizacji sanitarnejpodłączonych do sieci ogólnospławnych oraz w instalacjachkanalizacji deszczowej. Może być spowodowane intensywnymi opadami,roztopami lub powodzią.czytajwięcej... Systemy drenarskie(PVC-U) służą do odwadniania wszelkichterenów, począwszy od działki wokół budynku,aż do obszarów takichjak pola uprawne, łąki, parki, czy boiska sportowe. Gwarantujezabezpieczenie przed napływem wody praktycznie we wszytskichdziedzinach budownictwa lądowego i wodnego, w różnorodnychwarunkach geologicznyc i hydrogeologicznych.czytaj więcej... Rury ciśnieniowe (PE)Rury te produkuje się metodą wytłaczania z polietylenu PE 80 i PE100. Przewody wykonane z PE odznaczają się wysokimi paramertamifizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakreszastosowań. Doskonale nadają się do min. budowy sieciwodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłania chemikaliów, renowacjirurociągów.Jako nieliczni produkujemy rury z PE o pełnej ściance o średnicy od20 do 1200 mm, a na specjalne zamówienie do 1600 mm. czytaj więcej... Przydomowe oczyszczalnieścieków to kompletny zestaw do oczyszczaniaścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstwindywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, zewstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składasię z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielającej i regulującejdopływ ścieków do drenażu, rur rozdzielczych, rur rozsączających iprzewodów wentylacyjnych zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny.czytaj więcej... Zbiornikiszczelne z PE typu SZAMBOZbiorniki są przeznaczony do magazynowania ściekówbytowo-gospodarczych. Są całkowicie szczelny i odporne na ścieki iśrodowisko gruntowe. Odporność polietylenu na różnorodne związkichemiczne zawarte w ściekach jest najwyższa w porównaniu dowszytskich innych materiałów,z których wykonuje się zbiorniki naścieki. Zbiornik ten jest całkowicie szczelny,a dzięki temuprzyjazny środowisku naturalnemu. Nadają się  doskonalerównież do magazynowania wody deszczowej. Gromadzenie wodydeszczowej jest ekonomicznym rozwiązaniem. Woda deszczowa może byćwykorzystana min. do podlewania upraw, terenów zielonych.czytajwięcej... OdwodnienialinioweSystem odwodnień liniowych ZMM MAXPOL jest niezwykle trwały,odporny na uszkodzenia mechaniczne, nie ulega korozji, jest łatwy wmontażu. Stosowane moduły umożliwiają wszechstronne zastosowanie doodprowadzania wody z chodników, placów, dróg, garaży, obiektówsportowych, itp. Ponadto poszczególne elementy systemu mogą byćdostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, mogą być skracane omoduł 10 cm, nie tracąc funkcjonalności i łatwości montażu. czytaj więcej... Studnie wodomierzowe to doskonałaalternatywa dla tradycyjnych studzienek wykonanych z kręgówbetonowych. Zastosowanie trwałego polietylenu (PE) jest gwarancjąnajwyższej jakości i niezawodności. Studnia wodomierzowa jestodporna na korozję i wpływ agresywnego środowiska gruntowego,modułowa konstrukcja eliminuje występowanie nieszczelnych złączy,natomiast niewielka waga ułatwia transport oraz montaż. Proponowaneprzez firmę ROTO TANK studnie wodomierzowe to najlepsze rozwiązaniedla niezabudowanych nieruchomości gruntowych, czy też budynkównieposiadających pomieszczeń nadających się do zamontowaniawodomierza.czytaj więcej...