49.704787 20.419451

Kancelaria doradztwa prawnego Ekspert Radca prawny, porady prawne

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Krasińskiego Zygmunta 1Limanowa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zgodnie z art. 21ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych, wolne od podatku od wygranej są: a) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach naautomatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach wbingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przezuprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładachwzajemnych b) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grzetelebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriachaudioteksowych i loteriach fantowych, ale tylko wówczas jeżelijednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. Jeżeliwygrana przekracza kwotę 2280 zł to należy zapłacić stosownychpodatek od wygranej. c) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych iemitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa,radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury,sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych zesprzedażą premiową – pod warunkiem, że jednorazowa wartość tychwygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Jeżeli wygranajest wyższa od kwoty 760 zł, to należy odprowadzić podatek doUrzędu Skarbowego. Od nagród związanych ze sprzedażą premiową obowiązekodprowadzenia podatku zawsze istnieje. Sprzedażą premiową jest takasprzedaż, która stanowi dodatkowe świadczenie, poza głównąsprzedażą dokonywaną dla nabywcy. Stanowić ona może premię zarealizację określonego obrotu lub za nabycie produktów określonejwartości. Podatek od wygranej lub nagrody jest podatkiem zryczałtowanymi wynosi 10 % wygranej lub nagrody. Tego rodzaju podatek potrącapodmiot wypłacający wygraną lub nagrodę (który jest tu płatnikiempodatku) od przychodu podatnika i oznacza to koniec rozliczenia zUrzędem Skarbowym. Jeżeli przedmiotem wygranej nie są pieniądze, tylko jakieśświadczenia w naturze np.: pralka lub telewizor, to podatnik jestobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnegozryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej.  teojrporady.onet.pl