52.2713776 21.0150727

Wanda Widziszewska

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jagiellońska 57/59Winnica

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szanowni Państwo,Przywództwo zajmuje centralne miejsce na scenie ludzkiej aktywnościzorganizowanej, rozwój cywilizacji z jednej strony kształtowałcechy i odpowiedzialności przywódców, a z drugiej był przez nichkształtowany. Niektórzy ludzie przewodzą innym z powodupewnych cech charakteru, wybitnego umysłu, niezwykłego talentu,charyzmy, pasji, albo z powodu sprawowanej funkcji w danejorganizacji czy układzie społecznym. Funkcja przywódcy może byćsprawowana przez krótszy lub dłuższy czas, czasem zależy to jedynieod okoliczności i potrzeb. Zdarzają się przywódcy dobrzy iprzywódcy źli, menedżerowie mogą używać swojej władzy i narzucaćswoją wolę podwładnym siłą, co jest zwykłym przymusem, a nieprzywództwem.Przywództwo jest szczególnym typem relacji, gdzie przeplatają sięwładza i wpływ, obowiązek i odpowiedzialność, emocjei oddanie. Problemy i wyzwania przywództwa są jednocześnieproblemami i wyzwaniami etyki, są one związane z interesem własnymi altruizmem, racjonalnością i emocjami, samodyscypliną,sprawiedliwością, powinnością oraz dobrem wspólnym. Moralność iodpowiedzialność przywódców jest tak samo ważna jak moralnośći odpowiedzialności ich zwolenników bądź podwładnych. Etykaprzywództwa to świadomość celu, sposobu i konsekwencji czynu,czyli:jak przywódcy motywują swoich zwolenników/podwładnych, abyosiągać zamierzone celejaka jest relacja moralna pomiędzy przywódcami i ichzwolennikami/podwładnymijaka jest wartość moralna osiągnięć przywódcy.Wszystkich zainteresowanych opisaną tematyką zapraszamy do udziałuw konferencji.Liczymy na to, że referaty zgłoszone na konferencję i dyskusja nadnimi skupią sie na następujących zagadnieniach:Czy głównym aspektem etyki przywództwa w XXI wieku jesttransformacja ku podnoszeniu jakości życia i dobrostanuekonomicznego oraz społecznego?Czy występują różnice między etyką przywództwa w sektorzepolitycznym, biznesowym i społecznym?Jakie wyzwania i problemy stoją przed przywódcami w sektorzeprzedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, organów administracjipublicznej?Jakie relacje występują między przywódcą azwolennikami/podwładnymi?Jakie są szczególne cechy, sposoby i style przywództwa?Czy jest niezbędne, aby przywódcy poświęcali się dla sprawy?Jak budować zaufanie i jak motywować do osiągania zamierzonychcelów?Jakie są dobre i złe praktyki przywództwa?Patron medialny:Treco - portal dla szkoleniowców obecnych i przyszłych(trenerów, coachów, menedżerów szkolących oraz pracowników działówHR)– źródło wiedzy, zleceń, narzędzi i inspiracji.