50.892581 20.673882

alert(Twoja przeglądarka nie drukuje!)

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

return 0Kielce

  • tel: 413073807
  • fax: 226621117
  • 24gis.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Na dynamicznie rozwijającym się rynku GIS korzystanie z usługdoradczych profesjonalistów podnosi jakość wdrażanychrozwiązań. Dodatkowo specyfika samorządu terytorialnego iadministracji publicznej wymaga bardzo dobrej znajomości sposobuich funkcjonowania zarówno od strony zagadnień merytorycznych (np.planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zarządzanienieruchomościami) jak też procedur realizowanych w urzędach.Specyfika projektów wdrożeniowychWdrażanie systemów informacji przestrzennej w jednostkachadministracji publicznej wymaga jednoczesnej wiedzy i doświadczeniaz zakresu:Systemów informacji przestrzennej (GIS)Specyfiki samorządu terytorialnego i administracji publicznejZarządzania projektamiWymogów dyrektywy INSPIRE oraz standardów OGC/ISOKompilacja wiedzy z tych czterech dziedzin decyduje osukcesie wdrożenia i jednocześnie wyróżnia nas na tleinnych firm.Zakres usługW zależności od potrzeb i postawionych celów dostosowujemyodpowiednio metody oraz zakres działań. Nasze działania mogąobejmować n.in.:zarządzanie projektem wdrożenia GISopracowywanie koncepcji systemuopracowanie studium wykonalnościanalizy przedwdrożeniowe:analizy uwarunkowań,analizy potrzeb i wymagań,analizy i modelowanie procesów biznesowych (z wykorzystaniemjęzyka UML)opracowywanie szczegółowych koncepcji aplikacji dedykowanychGISprzygotowywanie dokumentacji przetargowej wdrożenia(opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),udział w pracach komisji przetargowej jako niezależni eksperci,ocena merytoryczna ofert)doradztwo bieżące związane z funkcjonowaniem oraz rozwojemsystemu.Dlaczego warto wdrażać GIS z naszą pomocą?Nie sprzedajemy rozwiązań a dzielimy się wiedzą,doświadczeniami z zakresu wdrażania. Nie zależy nam na sprzedażykonkretnego oprogramowania a sukces naszej pracy jest bezpośredniouzależniony od zadowolenia naszych klientów z funkcjonującychrozwiązań.Sukces naszego doradztwa opieramy na bardzo dobrym rozpoznaniuindywidualnych potrzeb naszych klientów. Kierujemy się zasadą, żekażde wdrożenie jest unikatowe i wymaga indywidualnegopodejścia.Mamy bardzo dobrą znajomość oferowanych na rynku rozwiązańinformatycznychi potrafimy wybrać dla klienta takie, którenajlepiej odpowiada jego oczekiwaniom.Kierujemy się dewizą: GIS jest dla Urzędu a nie Urząd dla GISu.Każdy system musi realizować określone wcześniej cele i mawspomagać pracę.Z metodyką wdrażania GIS, którą się kierujemy można zapoznać sięTUTAJ.