52.4640658 16.9206435

Akademia Malucha Anna WoŸny

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Batorego 80Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Pierwsze lata ycia czowieka to okresintensywnych przemian rozwojowych, dlatego nie mona go nie doceni ilekceway, poniewa...50% zdolnoci czowieka do uczenia si rozwija si wpierwszych 4 latach yciakolejne 30 % wyksztaca si do 8 roku ycia20% inteligencji ksztatuje si pomidzy 8-17rokiem ycia Podczas tych decydujcych lat w mzgu tworz si poczenia nerwowe, naktrych opiera si caa przysza zdolno uczenia si.Dzieci ucz si najlepiej tego, czego dowiadczaj wszystkimi zmysami,naley wic je odpowiednio stymulowa do rozwoju.W czasie zaj dla dzieci w AM dziecko poznaje nowe piosenki,wieszyki,wykonuje rnego rodzaju prace plastczne, zabawy ruchowe,wiczenia fizyczne, ktre to mog ogromnie wspomc umiejtno uczenia simaego czowieka.Akademia Malucha to swego rodzaju forma przejciowa(przedprzedszkole, klub malucha Pozna)midzy domema przedszkolem, gdzie w obecnoci Rodzica, Opiekuna nabierze pewnocisiebie, pozna nowe zjawisko jakim jest grupa rwienikw. Cennewskazwki , sugestie osb prowadzcych zajcia w AM oraz bogaty iurozmaicony program odpowiednio przygotuje dziecko, aby w peni mogoskorzysta ze stymulujcej roli przedszkola oraz wkroczy w ten nowyokres bez stresu i lku.