51.7592485 19.4559833

Strefa Funduszy Europejskich Andrzej Gabrych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Piotrkowska 192/21Łódź-Śródmieście

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

o firmie Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright 2006-2008 by JoomlaWorks Informacje Nasza firma świadczy usługi w zakresie m.in.: doradztwa w pozyskiwaniuśrodków unijnych, konsultacji projektów i wniosków o dotację, pisaniaprojektów, sporządzania wniosków o dotacje, biznes planów, załącznikówdo wniosków, koordynacji projektów unijnych.   Dla przedsiębiorstw: - projekty inwestycyjne(prace budowlane,zakup maszyn, itp), programy subsydiowanegozatrudnienia, szkolenia dlapracowników, itp. Środki pozyskujemyw ramach Regionalnych ProgramówOperacyjnych, Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki (POKL) oraz ProgramuRozwój Obszarów Wiejskich (PROW)   Dla jednostek samorządu terytorialnego: -wsparcielokalnych inicjatyw rozwojowych poprzez realizację projektów wramachPOKL, PROW (świetlice, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, itp)   Dla organizacji pozarządowych: - wsparciedziałalnościstatutowej poprzez realizację projektów w ramach POKL(pomoc dlabezrobotnych, osób wykluczonych społecznie, środowisklokalnych).   Specjalna oferta dla małych firm szkoleniowych działających w wymiarze lokalnym: -pozyskiwanieśrodków w ramach tzw. małych grantów - projekty do 50tys. zł, łatwe w pozyskaniu i rozliczaniu, pozwalające w krótkim czasiepoprawić kondycjęfinansową firmy.   Każdy stworzony dla klienta projekt obsługujemy kompleksowo (m.in. rozliczenie merytoryczne i finansowe, obsługa promocyjna), wspierając się wieloletnim doświadczeniem naszych współpracowników, z których wielu to bylipracownicy instytucji wdrażających Programy Operacyjne. Umiejętność pogodzenia wizji oraz interesów klienta z myśleniemprojektowymoraz szczegółowymi wymaganiami urzędów pozwalają nam na wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych dochodzącą do 90%.   Misją firmy jest przyczynianie się do szeroko rozumianego rozwojuswych klientów, z wykorzystaniem wszelkich możliwych narzędzi iinstrumentów.   Firma pragnie skupiać przedsiębiorców mających wizję rozwoju swejfirmy lub dostrzegających konieczność zmian, szukających możliwościrozwoju z wykorzystaniem dostępnych narzędzi biznesowych, zwłaszczafunduszy unijnych.   Działania firmy nie skupiają się jednak wyłącznie naprzedsiębiorcach służymy pomocą każdej instytucji, organizacji i osobiefizycznej, która ma pomysły na rozwijanie się i pragnie te pomysływcielić w życie. Potrafimy docenić ducha przedsiębiorczości i mamynarzędzia dla jej wspierania.   Serdecznie zapraszamy do współpracy. --------------------------------------------------------------------- czwartek, 21 marca 2013 roku W czasie ostatniego roku – pomimo kryzysu – nie zmniejszyła się liczba podróży biznesowych. Przeciwnie, jest ich więcej. Z reguły odbywają je panowie, przeciętnie trwają one niewiele ponad dwie doby i najczęściej mają miejsce na terenie Polski. Zanika tendencja, do tego, by na wyjazdy służbowe wyjeżdżać głównie wiosną i jesienią. Z danych Internetowego Centrum Podróży eSKY.pl wynika, że w styczniu tego roku podróży służbowych było tak dużo, jak w najbardziej gorących miesiącach roku poprzedniego – w maju i we wrześniu. Jakie jeszcze tendencje widać w podróżach służbowych Polaków – otym można przeczytać w raporcie serwisu eSKY.pl. Środowa sesja pozwoliła złapać oddech wspólnej walucie. Eurodolar zakończył dzień na poziomie 1.2933, czyli 80 pipsów powyżej wtorkowego zamknięcia. Co ciekawe, odbywało się to w otoczeniu niesprzyjającym – sytuacja Cypru w żaden sposób nie uległa wczoraj zmianie. Przedstawiciele UE twierdzą, że nie będzie renegocjacji warunków udzielenia pomocy, natomiast przedstawiciele Cypru rozważają plan B, czyli pomoc ze strony Rosji. Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie najmniej korzystne dla Strefy Euro podkreślając jej bezradność w rozwiązywaniu problemów, a tym samym stawiając pod wielkim znakiem zapytania sens utrzymywania w swoich szeregach takich członków jak Cypr (a być może jakichkolwiek członków). EBC deklaruje dostarczanie płynności cypryjskim bankom na dotychczasowych zasadach, które zakładają możliwość pożyczek dla banków wypłacalnych. Problem w tym, że cypryjskie banki niedługo mogą stracić ten przywilej, zwłaszcza kiedy otworzą we wtorek drzwi swoim klientom. Większość przedsiębiorców ma prawo wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród nich występują formy zryczałtowane w postaci np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie podatek płacony jest od przychodu, a nie dochodu. Do prowadzenia działalności trzeba oczywiście mieć określone miejsce. Co w przypadku, gdy takim jest np. lokal użytkowany nieodpłatnie od innej osoby? Czy to użytkowanie wpływa na przychód opodatkowany ryczałtem? Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. To, do jakiej grupy dany składnik czy prawo należy zaliczyć, jest bardzo istotne. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich różne zasady amortyzacji, w tym preferencje. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Ma to zarówno swoje plusy jak i minusy. Wadą tutaj z całą pewnością jest brak zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji. Przedsiębiorca nie może skorzystać z nowej możliwości potwierdzenia sprzedaży fakturą uproszczoną, jeśli nabywcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Na żądanie konsumenta wystawi fakturę zwykłą.źródło: --------------------------------------- Portal przegląda 18 gości Odwiedzin: 64732- dotacja na stronę internetową, pozyskanie funduszy na działalność, dotacje do działalności gospodarczej, tworzenie stron internetowych, dotacje na e-biznes, szkolenia i strony internetowe - Łódź, Łódzkie Copyright © 2011 | | | |