54.4612795 17.0478585

Centrum Doskonalenia Kompetencji

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Bohaterów Westerplatte 64Siemianice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług szkoleniowych.Wyspecjalizowana kadra naukowa z ramienia Akademii Pomorskiej wSłupsku gwarantuje najwyższą jakość szkoleń. Spójny programnauczania dobierany jest w taki sposób, aby pozwalał najefektywniejrozwinąć potencjał uczestników szkoleń.Terminy i miejsca realizacji szkoleń są określane indywidualnie.Prowadzimy zajęcia w terminach dostosowanych do potrzeb osób bądźinstytucji zamawiających usługę, a także w dogodnych lokalizacjach,w siedzibie Klienta lub salach zapewnianych przez nas.Szkolenia mogą być realizowane w formie tradycyjnychzajęć/warsztatów, e-learningu lub blended learningu (połączenienauki tradycyjnej z nauką online) w grupach wieloosobowych lubindywidualnie. W zależności od potrzeb proponujemy Państwuwyspecjalizowaną kadrę naukową o różnych kwalifikacjach idoświadczeniu.Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą kursów iszkoleń. Jesteśmy również gotowi do realizacji innychspecjalistycznych szkoleń na indywidualne zamówienie. Zobacz i pobierz tematykę naszej ofertyszkoleniowejW naszej ofercie znajdziecie Państwo liczne kursy i szkolenia zwielu dziedzin tematycznych, m. in.:- kursy i szkolenia komputerowe,- kursy i szkolenia dla nauczycieli,- spcjalistyczne szkolenia dla biznesu,- szkolenia dydaktyczne,-warsztaty metodyczne,- działania profilaktyczne i terapeutyczne,- warsztaty logopedyczne,- kursy e-learningowe.Realizujemy kompletne projekty badawcze w oparciu o badaniajakościowe i ilościowe oraz połączenie obu metod. Ze względu na to,iż każdy projekt ma własną specyfikę, jesteśmy zawsze otwarci nadostosowanie się do indywidualnych potrzeb Klienta.Wykonywane przez nas projekty badawcze z reguły dzielimy na 3etapy:Opracowanie koncepcji metodologicznej wraz z narzędziamibadawczymi (zdefiniowanie problemów badawczych, ustalenie terenubadań i dobór próby badawczej, dobór metod, technik i narzędzibadawczych, określenie zmiennych i wskaźników, opracowanienarzędzia badawczego).Przeprowadzenie badań właściwych (zebranie wyników badań, pracaankieterów w terenie, itp.).Analiza statystyczna i opracowanie raportu końcowego. Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie: począwszy odprzygotowania bazy danych, przez wykonanie obliczeń i analizstatystycznych w systemie analizy danych SPSS lub Statistica, posporządzenie podsumowującego raportu wraz z prezentacją graficznąwyników badań.Jesteśmy gotowi również do podjęcia licznych wyzwań i wykonaniainnego rodzaju działań, które nie zostały ujęte w naszej ofercie.Wykorzystując bogate doświadczenia naszych pracowników naukowychjesteśmy w stanie zrealizować dla Państwa projekt na indywidualnezamówienie.W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.Kierownik Centrum:mgr Mateusz Nitkatel. kom. 508 174 155e-mail: cdk@apsl.edu.pl