52.061253 21.153136

Zespół Szkól Nr 4

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Zespół Szkół nr 4Góra Kalwaria

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Dla wszystkich dzieci zamieszkujących GminęKonstancin-Jeziorna w trakcie wakacji 2014 przygotowano mnóstwoatrakcji.Półkolonie przy Szkole Podstawowej nr 6 wOpaczy  odbędą się w terminie: 30.06-11.07.2014r. Odpłatność za półkolonie ponoszona przez rodziców 180 zł.Półkolonie przy Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornieprzy ul. Wojewódzkiej 12  odbędąsię  w terminie: 14.07-25.07.2014 r.Odpłatność za półkolonie ponoszona przez rodziców 180zł.Dyżur oddziału przedszkolnego przy Zespole SzkółIntegracyjnych Nr 5  wKonstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej 7 w terminie:30.06-11.07.2014 r. Odpłatność za pobyt dziecka nadyżurze ponoszona przez rodziców 180 zł.Odpłatności ponoszone przez rodziców związane są zwyżywieniem dzieci, na które składają się obiad i podwieczorek,oraz z częściową odpłatnością za bilety wstępu.Wszystkich informacji na temat półkolonii i dyżuru udzielajądyrektorzy szkół. Wniosek o przyjęcie dziecka nawybraną formę opieki należy składać u dyrektora szkoły, w którejodbywa się wybrana przez Państwa forma opieki do dnia 31.05.2014r.Oferta ta jest uzupełniana przez akcję Lato w Mieścieprowadzoną przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji orazKonstanciński Dom KulturyWywiadówki poniedziałek 19 maja 2014klasa VI         godz. 18.00 p. C. Pater godz. 19.00 spotkanie w sprawie wymianyklasa III gim.  godz. 18.30 p. I. MichalakWywiadówki wtorek 20 maja 2014klasa IV         godz.17.00 p. B. Gossklasa V         godz. 18.00 p. A. Pokorskaklasa I gim.   godz.  18.00 p. A.Mańkowska-RzezakWywiadówka czwartek 22 maja 2014klasa II gim.  godz. 18.00 p. M. GozdołekWywiadówka poniedziałek 26 maja 2014klasa II         godz.18.00 p. B. DaniszewskaZebrania pozostałych klas odbyły się w innym terminie.W dniu 2  maja szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.Prowadzone będą jedynie zajęciaopiekuńcze.Świetlica szkolna funkcjonuje  wpiątek - 2 maja zgodnie z planem od 7.30 do17.00.Oddział przedszkolny jestzamknięty.Nie będzie autobusu szkolnego.„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie maGo tutaj Zmartwychwstał.” Łk 24, 5-6Niech Święta Wielkanocne będą dla każdego z nasz czasempogłębienia wiary w to, że Bóg przezwycięża każdy trud i rozświetlawszystkie ciemności naszego życia.Szczęśliwych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przeżytych wgronie najbliższychżyczą Dyrektor i pracownicy szkołyW związku z organizowanym w dniach 23,24, 25 kwietnia 2014r. /środa, czwartek,piątek/ ogólnopolskimegzaminemgimnazjalnym:- uczniowie Szkoły Podstawowej nie mają zajęćdydaktycznych.- w świetlicy szkolnej prowadzone sązajęciaopiekuńcze.  - świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie zplanem od 7.30 do 17.00. - oddziały przedszkolne pracują zgodnie zplanem- uczniowie klas gimnazjalnych są zwolnieni zzajęć. Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczyniezaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkichzainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się wdniu 09.04.2014r o godz. 18:30 w świetlicy szkolnej.W imieniu PrezydiumKonrad WagnerPrzewodniczącyWe wtorek 8 kwietnia odbędzie się wywiadówkadla rodziców uczniów z klasy:II sp. godz. 17.00 - p. Barbara DaniszewskaW środę 9 kwietnia odbędzie się wywiadówka dla rodzicówuczniów z klas:I sp. godz. 17.00 - p. Katarzyna Król-KowalczykIII sp. godz. 17.00 - p.  Wiesława ZającW czwartek 10 kwietnia  odbędzie się wywiadówka dlarodziców uczniów z klas:IV sp. godz. 17.00 - p. Bożena GossV sp. godz. 18.00 - p. Aneta PokorskaVI sp. godz. 18.00 - p. Clair PaterO godz. 19.00 odbędzie się zebranie rodziców w sprawie wymiany zeszkołą w Barcelonie.We wtorek 8 kwietnia odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniówklas gimnazjalnych:klasa   I gim. - godz. 18.00 - p. AdriannaMańkowska-Rzezakklasa  II gim. - godz. 18.30 - p. Małgorzata Gozdołekklasa III gim. - godz. 18.00 - p. Iwona MichalakW dniu 1 kwietnia 2014 organizowany jestogólnopolski sprawdzian dla uczniów szóstejklasy. W tym dniu nie będą prowadzone zajęciadydaktyczne. Szkoła prowadzi jedynie zajęciaopiekuńcze. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od7.30 do 17.00. Rodzice uczniów szkoły podstawowej dostanąpisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa dzieci w zajęciachopiekuńczych. Oddział przedszkolny pracuje normalnie zgodniez planem. W dniach 23, 24, 25 kwietnia2014 Uczniowie Szkoły Podstawowej nie mają zajęćdydaktycznych.Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze wświetlicy szkolnej.  Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od7.30 do 17.00. Uczniowie klas gimnazjalnych są zwolnieni zzajęć. Rodzice uczniów szkoły podstawowej dostanąpisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa w zajęciachświetlicowych. Oddział przedszkolny pracuje zgodnie zplanem.W dniach 25-27 marca 2014 r. będą odbywały sięRekolekcje Wielkopostne.Plan rekolekcji:25 marca (wtorek)10.00 –10.45      klasy I-III szkołapodstawowa11.45 – 12.30 klasy IV-VI13.00 – 14.45 klasy I-III gimnazjum26 marca (środa)10.00 –10.45      klasy I-III szkołapodstawowa11.45 – 12.30 klasy IV-VI13.00 – 14.45 klasy I-III gimnazjum27 marca (czwartek)10.00 – 11.15 klasy I-VI szkołapodstawowa11.45 – 13.00 klasy I-III gimnazjum Zajęcia w tych dniach będą odbywały się zgodnie zplanem, do czasu rozpoczęcia spotkań rekolekcyjnych przez każdą zgrup.Następnie dzieci pod opieką nauczycieli będąprzechodziły do kościoła.Po zakończonych rekolekcjach nie ma już zajęćlekcyjnych. Świetlica szkolna będzie pracowała w tych dniachzgodnie z planem.Prosimy o informację na temat powrotu uczniów do domupo zakończonych rekolekcjach.