51.2740502 15.563808

w Trzebieniu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Spacerowa 24Bolesławiec

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu Witamyna naszej stronie internetowej ADMINISTRACJA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, na podstawie porozumienia z dnia 27 grudnia 1996r. zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec. DZIAŁALNOŚÄ† Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu zajmuje się kompleksową usługą gospodarowania odpadamindash odzyskiem surowców nadających sie do ponownego wykorzystania, stabilizacją odpadów organicznych przed ich składowaniem oraz unieszkodliwieniem odpadów poprzez ich składowanie na kwaterze. INWESTYCJA ZUOK w Trzebieniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu powstał w II etapach i został współfinansowany ze środków UE.ETAP I W ramach zadania, w 1997r. powstała kwatera składowa nr1, wraz z zapleczem eksploatacyjnym: dyspozytornią i wagą samochodową. W zakładzie odbywało się unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie.ETAP II Zakres inwestycji obejmował m.in. budowę hali technologicznej wraz z instalacją do sortowania odpadów, magazyny i boksy na odpady, kompostownię modułową oraz kwaterę składową nr2. Copyright 2010 wykonanie: ,