Nasihandlowcy są do Twojej dyspozycji od 8:00 do 17:00Zapraszamy SYSTEM 7 SECURITY sp z o.o

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

SYSTEM 7

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Internetowa Hurtownia Zabezpieczeń (IHZ), w którejaktualnie jesteś, jest następczynią  naszego dobrze znanego serwisu internetowego o tejsamej nazwie, użytkowanego przez  profesjonalistów z branżyzabezpieczeń (i nie tylko) od 2002r.Obecna wersja serwisu jest znacznie przyjemniejsza w użytkowaniu igromadzi w jednym miejscu  prawie wszystko, co może być potrzebne ludziom zajmującym się techniczną ochroną mienia, osób iinformacji.  IHZ jest jedynie częścią całkowicie realnego  DziałuHandlowego firmy  SYSTEM 7z Bielska-Białej.Jesteśmy  jednym z największych w kraju dystrybutorów urządzeń do systemów zabezpieczających. Prowadzimy wyłącznie sprzedaż hurtową.Nasza firma powstała w 1990r i od samego początku zajmujemysię techniką w branży SECURITY.Istotną zmianą w historii firmy było to, że w 2004r zrezygnowaliśmycałkowicie z montażu systemów w związku z ostatecznymskoncentrowaniem się na działalności handlowej i produkcyjnej.Ponadto nie chcieliśmy konkurować na rynku usług z naszymiklientami.Jednak fakt, że posiadamy duże doświadczenie również w montażusystemów alarmowych, telewizyjnych, kontroli, itp., ma ogromneznaczenie dla naszej działalności handlowej. Dzięki temu łatwiejnam ocenić faktyczne zalety urządzeń, prawidłowo dobrać wszystkieelementy systemu, który trzeba wykonać, doradzić sprawdzonerozwiązania, a w przypadku wystąpienia problemów z wykonanymsystemem wskazać na możliwe ich przyczyny i sposoby rozwiązania.Obecnie SYSTEM 7 to SYSTEM 7 SECURITY sp. zo.o..Biuro techniczno-handlowe z którego prowadzona jest pełna obsługaklientów (w tym sprzedaż) znajdują się w Bielsku-Białej przy ul.Krakowskiej 33.Przez cały okres naszej działalności dostarczyliśmy urządzenia dowykonania ponad 100 000 systemów w Polsce i poza jejgranicami.W naszej ofercie posiadamy kilkadziesiąt tysięcy „nadających się dosprzedaży” towarów, w magazynach zapas kilkuset najchętniejkupowanych pozycji, nasza baza klientów to ponad 8000 rekordów. Tenniewątpliwy sukces, jaki osiągnęliśmy, wynika z zadowolenia naszychklientów, długoletniej współpracy z wszystkimi poważnymi dostawcamiz naszej branży i naszej pasji z jaką chcemy służyć naszymklientom, wierząc, że to, co robimy, jest tym co chcemy i mamyrobić.W ogólnych sprawach handlowych najlepszy adres do naszego działuhandlowego to: handlowy@system7.plZ przyjemnością dostarczamy oferowane towary odbiorcom hurtowym -nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.Minimum zakupowe w naszej hurtowni to 500zł brutto. Informacji udzielamy i oferty sporządzamy tylko dla odbiorcówposiadających status STAŁEGO KLIENTA w naszej hurtowni. Stałychklientów nie obowiązuje również minimum zakupowe.Z uwagi na  22-letnie doświadczenie w branży, wysoką kulturęorganizacyjną i bardzo szeroki asortyment, specjalizujemy się wprzygotowywaniu kompletnych dostaw urządzeń  dla firm i osóbzajmujących się profesjonalnie montażem systemów alarmowych,telewizyjnych, kontroli, itp. , lub inwestorów, pragnącychkorzystnie zakupić elementy systemów alarmowych we własnymzakresie.Wystarczy przesłać nam zestawienie  urządzeń z podanymi cenamiza jakie jesteście zdecydowani je zakupić (np. najlepsza ofertakonkurencji, dotychczasowego dostawcy, itp), a my niezwłocznieskontaktujemy się, jeżeli będziemy zainteresowani ich dostarczeniemw niższych cenach.Wszystkim oferujemy   GWARANCJĘ  CENYpolegającą na tym, że zobowiązujemy się dostarczyć (a zwykle jestto możliwe) zamówione towary na warunkach nie gorszych niż te,które nasz klient może otrzymać gdziekolwiek (w oparciu ojakąkolwiek wiarygodną ofertę, fakturę, itp.).Dokonywanie zakupów w IHZ jest proste, bezpieczne i związane z szeregiemoferowanych  udogodnień.Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych  i bezpieczeństwatransakcji zawarte są w informacji Prywatność.Nad rozwijaniem i aktualizacją największego w polskim Internecieasortymentu naszej IHZ pracujemy nieustannie, dokładając wszelkichstarań, aby zamieszczone tam informacje były prawdziwe i możliwiedokładne. Niemniej, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, żewszystkie prezentowane dane  będą zawsze odpowiadałyrzeczywistym i każdy towar będzie dostępny w sprzedaży. Wiążące jest  dla nas dopiero pisemne potwierdzenie realizacjizamówienia wysłane przez pracownika naszego Działu Handlowego iwarunki w nim zawarte, które oczywiście podlegają negocjacjom wramach GWARANCJI CENY lub mogą być przez kupującego odrzucone(niemniej musi to nastąpić natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia,a przed uruchomieniem przez nas jego realizacji).Korzystanie z naszej Internetowej Hurtowni Zabezpieczeń oznacza, żeużytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYZespół firmy SYSTEM 7 SECURITY sp. z o.o.Bielsko-Białainfolinia: 0801 000 307tel.:  033 8218777fax:  033 8169188mail: biuro@s7.plDział Handlowy czynny od 8:00 do 17:00,IHZ czynna zawszeSYSTEM 7 SECURITY sp z o.o.                         siedziba: ul. Cieszyńska 365                                    biuro techniczno-handlowe: ul. Krakowska33                                           43-300Bielsko-Biała                                     NIP: 9372657132                                     Regon: 242731874                                       KRS:   0000400835                                                                              Nr rachunkuPLN:                                                  92 1240 6449 1111 0010 4162 8365           Nr rachunku EUR:   86 1240 6449 1978 0010 4162 8482 Kapitał zakładowy: 2 260 000złFirma nasza uzyskała w  2003r certyfikat na  systemzarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2008.