50.324137 19.219945

Laboratorium Analityczne Mistaza Badanie moczu, badanie krwi

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wielkiego Kazimierza 1Dąbrowa Górnicza

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Przez całe lata w naszym kraju funkcjonował model domów dziecka,obowiązujący do niedawna jeszcze w całym bloku dawnych państwsocjalistycznych, a więc duże domy, kilkudziesięcioosobowe. Naszczęście coraz bardziej odchodzi się w Polsce od takiego modelu,chociażby na rzecz rodzinnych domów dziecka.Takie rozwiązanie jest na pewno bardziej korzystne dla osieroconegodziecka, okazuje się również, że jest to rozwiązanie tańsze oddotychczasowych rozwiązań. Rodzinne domy dziecka zapewniająsierotom na pewno więcej ciepła rodzinnego, czyli tego, co byłoniedostępne w dotychczasowym obowiązującym modelu. Dziecko w takimdomu nie czuje się samotne, ma bliższy kontakt z opiekunami, widzi,jaki jest model rodziny, jak ona powinna funkcjonować, co jestnieocenione dla jego przyszłości – będzie wiedziało, jakiezachowania panują w rodzinie. W takich domach dużo łatwiej tworzysię wspólnotę, jest bardziej indywidualne podejście do każdego zdzieci, większą troską o poszczególnych wychowanków, następujągłębsze więzi pomiędzy poszczególnymi członkami tej jakby rodziny.