53.444499 14.561838

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Fabianowo 2Szczecin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Naszymi atutami są:- doświadczona interdycyplinarna kadra pracownikówposiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie wewspółpracy naukowo-badawczej- bogate portofolio innowacyjnych rozwiązań i dużedoświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnychrozwiązań dla gospodarki- wieloletnie doświadczenie we wspólpracy z partneramigospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarównokrajowymi jak i zagranicznymi- doświadczenie w przygotowaniu i wspólnej relaizacjiprojektów badawczo-wdrożeniowych z partneramigospodarczymi i jednostkami badawczo-rozwojowymidofinansowanych z różnych źródeł (krajowych: MNiSW, NCBiR,resortowych funduszy strukturalnych oraz projektów ramowych UE)- doświadczenie w komercializacji wyników badań m.in.dzięki wspólpracy z Regionalnym Cebtrum Innowacjii Transferu Technologii ZUT- nowoczesna infrastruktura laboratoryjna oraz specjalistyczneurządzenia badawczo-pomiarowe w tym do prowadzenia próbw skali pilotażowej Naszą ofertę prezentujemy w krótkim filmie reklamowymo CBIMO. Centrum dysponuje bardzo bogatą i nowoczesną baząaparaturową związaną z technologiami bioimmobilizacji orazotrzymywaniem i charakteryzacją właściwości innowacyjnychmateriałów opakowaniowych, której wykorzystaniem w pracachbadawczych i aplikacyjnych potencjalnie mogą byćzainteresowani konsorcjanci oraz wiele innych jednostek naukowychi podmiotów gospodarczych w kraju.Zgromadzona dotychczas aparatura o ma charakter urządzeńuniwersalnych, które mogą być zastosowane do otrzymywaniai badania różnych materiałów przez wielu partnerówi bardzo często jest wykorzystana samodzielnie przez samychzainteresowanych po przeprowadzeniu odpowiedniego szkoleniateoretycznego i praktycznego.