50.1017588 19.2560999

Złom-Met Sp. z o.o. Złom stalowy, kolorowy Rozbiórka obiektów, złomowanie pojazdów

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul Przemysłowa 6Chełmek

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Strona GłównaOFERTA WSPÓŁPRACYPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZŁOM-MET” Sp. z o.o. to prężniedziałająca i rozwijająca się firma, prowadząca swą działalność wkraju i zagranicą od ponad 20 lat. Siedzibą firmy jest zakładzlokalizowany w Chełmku przy ul. Przemysłowej 6b - województwomałopolskie, powiat oświęcimski.Złom-Met posiada wysoko wykwalifikowaną załogę, bazę sprzętową atakże pełną zdolność finansowo-ekonomiczną pozwalającą realizowaćszeroką gamę działalności.Zakres działalności:Skup złomu stalowego i kolorowego.Auto złom - złomowanie pojazdów, zaświadczenia o złomowaniu.Rozbiórki i demontaże obiektów przemysłowych, liniitechnologicznych, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń orazśrodków transportu drogowego i szynowego (wagony, lokomotywy,tramwaje, maszyny drogowe i kolejowe).Recykling kabli energetycznych.Likwidacja stanów magazynowych.Usuwanie azbestu.SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOMU STALOWEGO I KOLOROWEGOSkupujemy i sprzedajemy złom stalowy i kolorowy. Przerobu złomuoraz jego konfekcjonowania dokonujemy na własnym, w pełniwyposażonym placu w Chełmku. Dysponujemy wagą samochodową Q=50 ton,a także wszelkimi niezbędnymi do tego celu środkami transportuikontenerami. Na życzenie Klienta dokonujemy odbioru złomubezpośrednio z miejsca jego powstania lub składowania. Gotowijesteśmy do zawarcia długoterminowych umów na odbióri utylizacjęodpadów poprodukcyjnych i technologicznych.Prowadzimy także punkt skupu złomu w Wilamowicach (powiatoświęcimski).AUTO ZŁOM- ZŁOMOWANIE POJAZDÓW, ZAŚWIADCZENIA OZŁOMOWANIUProwadzimy działalność w zakresie złomowania pojazdów od 2006 roku.Złomowania dokonujemy na podstawie decyzji w zakresie wytwarzaniaodpadów w związkuz prowadzeniem stacji demontażu pojazdówwydanej przez Wojewodę Małopolskiego pod numeremSR.II.LS.6620-45-06 z dnia 30 listopada 2006 wraz ze wszystkimipóźniejszymi zmianamii aktualizacjami.ZŁOMUJEMY WSZELKIE POJAZDY OSOBOWE, CIĘŻAROWE, AUTOBUSY,NACZEPY, MASZYNY DROGOWE, TABOR KOLEJOWY, TRAMWAJOWY ORAZINNE.(Kategoria homologacyjna M1 i N1, M2, N2, N3 od O1 do O4)Posiadamy możliwość odbioru samochodów osobowych i ciężarowychwłasną lawetą.Wystawiamy zaświadczenia o demontażu pojazdu, niezbędne do jegowyrejestrowania.Płacimy gotówką za każdy przyjęty pojazd wg indywidualnejwyceny (korzystne ceny!!!)Istnieje możliwość wykonania usługi demontażu pojazduzakupionego w celu odzyskania części do ponownego użytku.W ofercie sprzedaży posiadamy używane części zamienne dosamochodów osobowych i ciężarowych oraz używane opony.ROZBIÓRKI I DEMONTAŻEFirma od kilku lat specjalizuje się w rozbiórkach i likwidacjachobiektów przemysłowych. Dokonujemy wyburzeń obiektów kubaturowych wtym fundamentów a także demontażu i cięcia konstrukcji stalowych,kompletnych linii technologicznych, maszyn i urządzeń orazinstalacji przemysłowych itp. Na życzenie Klienta odbieramywszelkie odpady powstające w procesie rozbiórek i demontaży zmożliwością kompensaty wartości usługi lub zakupu.Prace w powyższym zakresie wykonujemy przy pomocy własnego sprzętuw postaci koparek, ładowarek, dźwigów samojezdnych a takżetransportu samochodowego. Kwalifikacja kadry pozwala na realizacjęprac i usług w warunkach standardowych oraz ekstremalnych.Większość prac wykonujemy samodzielnie, a w przypadku konieczności,tworzymy konsorcja umożliwiające wykonanie bardziej skomplikowanychusług. Do niektórych prac, które wykonaliśmy samodzielnie lub znaszymi Partnerami należą:walcownia gorąca taśm, MITTAL STELL POLAND SA oddział Krakówtlenowna MITTAL STELL POLAND SA oddział Krakówbateria koksownicza na terenie MITTAL STELL POLAND SA oddziałKrakówbateria koksownicza KOKSOWNIA PRZYJAŹN w Dąbrowie Górniczejlinia walcownicza oraz pojedyncze maszyny RUUKKI w Żyrardowieprodukcyjne linie technologiczne, pojedyncze maszyny orazczęści zamienne FIAT AUTO POLAND S.A. w Bielsku Białej i Tychachlinia produkcyjna w fabryce SABB w Szwecjihala przemysłowa Krakowskiej Fabryki Aparatury Przemysłowejhala przemysłowa w Zakładach Chemicznych Alwerniainstalacja odpylania na terenie Rafinerii Trzebiniabudynki zakładów miesnych KRAK w Krakowieciągi technologiczne, instalacje i pojedyncze maszyny wKrajowej Spółce Cukrowej S.A. (Szczecin, Kluczewo)instalacje w Cukrowni Sudzcker Polska w Ropczycachkotłownia Szpitala w Jaworzniemaszyny i urządzenia ALUPOL PACKING KĘTYmaszyny i instalacje w DELFO POLSKA S.A.tabor tramwajowy i autobusowy MPK S.A. w Krakowietabor kolejowy DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.budynki, maszyny i instalacje PPH EKOENERGIA Krakówkotłownia i szklarnia DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Bobrkuinstalacja ciepłownicza w Chełmkuzłomowanie pojedynczych maszyn i instalacji na terenie PolskiRECYKLING KABLI ENERGETYCZNYCHW związku z otrzymaniem w roku 2012 dotacji z Unii Europejskiejdokonaliśmy zakupu zespołu urządzeń do recyklingu kablienergetycznych zarówno miedzianych, jaki aluminiowych. Oferujemydobre ceny za zakup wszelkiego rodzaju kabli (teletechniczne,samochodowe, przewodowe i inne). Wykonujemy usługę odzysku metalikolorowychz przekazanych do recyklingu kabli. Posiadanainstalacja gwarantuje wysoki odzysk metalu, przy praktycznie brakuzanieczyszczeń niemetalicznych.LIKWIDACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH ORAZ SPRZEDAŻKOMISOWAPrzyjmujemy zlecenia likwidacji zbędnych stanów magazynowych.Likwidacji możemy dokonać przez fizyczne złomowanie z dostarczeniemprotokołów likwidacyjnych, względnie po obustronnym uzgodnieniudokonać sprzedaży komisowej elementów użytkowych pochodzących zlikwidacji. Sprzedaży komisowej dokonujemy na terenie naszej firmybezpośrednio lub korzystając z portali internetowych.USUWANIE AZBESTUWykonujemy usługi w zakresie demontażu (likwidacji) załadunku,transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.Posiadamy w tym zakresie niezbędne decyzje, odpowiedni sprzęt orazwykwalifikowaną załogę posiadającą stosowne uprawnienia.Wyceny powyższych usług dokonujemy indywidualnie w zależności odlokalizacji, stopnia nasycenia azbestem oraz trudności w jegopozyskaniu.P.W. „ZŁOM-MET” jest otwarte na każdego Klienta i jegospecyfikę działalności. Jesteśmy gotowi przygotować zespołypracowników w celu wykonania usług budowlano-remontowych, pracziemnych z rekultywacją, konserwację zieleni a także pracebrukarskie i inne. Każdy Klient zostanie należycieobsłużony.Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowejwww.zlom-met.plZ poważaniemLeonard PostupalskiPrezes Zarządu