50.6717417 17.925617

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej Opole

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Waryńskiego 4Opole

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

I OGÓLNOPOLSKIE FORUM GOSPODARCZE,,Problemy współczesnej gospodarki w ujęciu krajowym,europejskim i międzynarodowym29 maja 2014 r.Studenckie Centrum Kultury w OpoluCele Forum:Współczesna gospodarka światowa rozwija się pod wpływem dwóchgłównych tendencji. Z jednej strony są to procesy globalizacji, a zdrugiej – regionalizacji, czyli integracji regionalnej.Globalizacja gospodarki i rynku światowego jest stymulowana przedewszystkim przez globalne strategie korporacji transnarodowych itaki sam charakter popytu konsumpcyjnego, szczególnie na noweprodukty.Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całejgospodarki światowej i do całej ludzkości, a ich skala ma charakterponadnarodowy, ponadregionalny. Do powszechnie występującychdylematów na arenie międzynarodowej zaliczyć można zjawiskowyczerpalności surowców naturalnych oraz kwestie ekologiczne.Zjawisko niedożywienia i głodu czy problem zadłużeniamiędzynarodowego, choć nie dotykają wszystkich państw to ichrozwiązanie wymaga interwencji w skali globalnej. Wiele problemówwspółczesnego świata, takich jak sprawa pokoju na świecie orazbezpieczeństwa.Celem ogólnopolskiego forum jest uruchomienie debaty nadnajbardziej istotnymi problemami współczesnej gospodarki(społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi) wypracowanie prawidłowegospojrzenia i interpretacji współczesnych problemów globalnych waspektach regionalnych i europejskich. Debata skierowana jestprzede wszystkim do studentów, reprezentantów ośrodków badawczych,reprezentantów przedsiębiorstw, pracowników urzędówadministracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się tematykąglobalną oraz wszystkich osób chcących rozwijać i zaktualizowaćswoją wiedzę z zakresu nowej dziedziny, którą jest globalizacja iproblemy współczesnej gospodarki.Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jakie są problemy współczesnejgospodarki z punktu widzenia przedsiębiorców i spółek różnychszczebli zajmujących się tematyką internacjonalizacji(umiędzynarodowienia) od poziomu najniższego tj. sektoragospodarczego, przez podmioty w formie regionu, kraju, ugrupowańregionalnych aż do gospodarki światowej jako całości, jak i władzadministracyjnych.Jesteśmy przekonani, że Pani/Pana uczestnictwo w ogólnopolskimforum przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat aktualnychbarier, obaw, szans czy mechanizmów pozwalających skutecznieograniczyć współczesne problemy gospodarki w regionie, kraju czyEuropie.Czytaj więcej: I OGÓLNOPOLSKIE FORUM GOSPODARCZEDział Współpracy Międzynarodowej serdecznie zaprasza studentów WEiZchętnych do uczestnictwa w programie Erasmus+ w roku akademickim2014/2015 na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się wponiedziałek 31.03.2014, godz. 12.00, sala L107, ul. Luboszycka 7.Przypominamy o konieczności przedłożenia w trakcie rozmowyformularza zgłoszeniowego.Informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie DziałuWspółpracy Międzynarodowej www.iro.po.opole.plOsoba kontaktowa: Natalia Serotiuk, Ten adres pocztowy jestchroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jestwłączenie obsługi JavaScript. Wydział Ekonomii i Zarządzania PolitechnikiOpolskiejKatedra Międzynarodowych Stosunków SpołecznychorazWydział Teologiczny Uniwersytetu OpolskiegoKatedra Teologii Moralnej i DuchowościZapraszająnaMiędzynarodową konferencję naukowąedycja 3Społeczeństwo internautów a kulturaglobalnaKościół a InternetOPOLE 1. grudnia 2014 r.Jesteśmy dziećmi wirtualnego świata, nie wyobrażamy sobie życia bezswobodnego dostępu do tej nieograniczonej przestrzeni. Czy możnapogodzić nowoczesne narzędzia komunikacji medialnej zdwutysiącletnią historią Kościoła? W jaki sposób można wykorzystaćnowoczesne media w ewangelizacji i budowaniu wspólnoty? Jakiemożliwości niosą ze sobą nowoczesne media dla działalnościduszpasterskiej? Co kryje w sobie skrzynka modlitewna na portaluMateusz i Opoka? Jak Kościół katolicki ustosunkowuje się dowirtualnych form przekazu treści wiary? Jak nowoczesne mediapostrzegają Kościół? Jak zarządzać Kościołem poprzez media ?O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczasmiędzynarodowej konferencji naukowej.MIEJSCE KONFERENCJI: Wydział Teologiczny UO, ul.Drzymały 1aProponowana tematyka:Kościół wobec nowoczesnych środków komunikacjiNowoczesne środki komunikacji wobec KościołaInternet w służbie zarządzania strukturami KościołaInternet narzędziem ewangelizacjiWykorzystanie Internetu w organizacji działalnościduszpasterskiejPortale społecznościowe a budowanie wspólnotyPliki do pobrania: