50.053095 21.612086

porady prawne on – line,

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rataja 4/2Przylasek

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Forma świadczenia usługUdzielanie ustnych i pisemnych porad prawnychPrzygotowanie i opiniowanie:dokumentów: umów, ugód pozasądowych, porozumieńwewnętrznych aktów organizacyjnych i innych dokumentówfunkcjonujących w obrocie prawnympism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym orazegzekucyjnymProwadzenie negocjacji (we wszystkich typach spraw,zarówno w postępowaniu przesądowym, sądowym i egzekucyjnym),Reprezentacja:w postępowaniu przedsądowymw postępowaniu sądowym, przed wszystkimi sądami powszechnym iadministracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym SądemAdministracyjnymw postępowaniu egzekucyjnymWindykacja należnościPorady prawne on-lineOdszkodowania z:wypadków komunikacyjnychwypadków przy pracy (w tym w rolnictwie)umów ubezpieczeńniewykonania umówczynów niedozwolonychinnych zdarzeń losowychW sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi nawszystkich etapach i przed wszystkimi organami. Począwszy odzgłoszenia szkody do reprezentacji w postępowaniu likwidacyjnymprowadzonym przez zakłady ubezpieczeń lub inne podmiotyodpowiedzialne, aż do zakończenia sprawy w postępowaniu sądowym iwindykacyjnym.Prawo cywilnespory wynikające z umówsprawy związane z ochroną własności lub posiadaniasprawy o zniesienie współwłasnościsprawy związane z zasiedzeniem i służebnościąsprawy wieczystoksięgowesprawy spadkowe w tym: stwierdzenie nabycia spadku, podziałuspadku, odpowiedzialności za długi spadkowesprawy związane z zapisem i zachowkiemspory co do ważności testamentuPrawo rodzinnesprawy o rozwód i separacjęsprawy alimentacyjne na rzecz dzieci i małżonkówsprawy o podział majątku i inne rozliczenia między małżonkamisprawy o rozliczenia majątkowe w konkubinaciesprawy o ubezwłasnowolnieniesprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmiPrawo pracysprawy dotyczące stosunku pracy w tym min. wypowiedzeń, spraw oodszkodowanie i przywrócenie do pracy, godzin nadliczbowych,delegacji, stosowania mobbingu, kar porządkowychsprawy o odszkodowań za wypadki przy pracyprzygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych w tymmin. umów o pracę, o zakazie konkurencji, regulaminów pracy iwynagradzania oraz umów o indywidualnej i zbiorowejodpowiedzialności za powierzone mieniedoradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobunawiązywania i rozwiązywania stosunków pracyPrawo gospodarczepomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotugospodarczego, (spółek handlowych, jednoosobowej działalnościgospodarczej, a także fundacji i stowarzyszeń)udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącejdziałalności firmy, w szczególności opiniowanie umów i kontraktówhandlowychsporządzanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmieprowadzenie spraw sądowych firmyPrawo karneobrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego wewszystkich rodzajach postępowańobrona w postępowaniu wykonawczym ( w tym w sprawach o przerwęw odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie)reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczymreprezentowanie oskarżycieli posiłkowych przed sądamiwszystkich instancjidochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnymPrawo administracyjnereprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymii organami administracji publicznejsporządzanie skarg od decyzji administracyjnych i innych pismStała obsługa prawna podmiotów gospodarczychStała pomoc prawna skierowana jest do Klientów, którzy z uwagi nazakres prowadzonej działalności wymagają świadczenia pomocy prawnejw sposób ciągły. Kancelaria oferuje w tym zakresie usługi wewszystkich dziedzinach działalności gospodarczej.Stała obsługa prawna gwarantuje:niższe koszty usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowychmożliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnejłatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwemróżnych form kontaktu na odległość (telefonicznie, mailem)lepsza znajomość problemów i spraw firmy, co umożliwi min.szybsze dostosowanie rozwiązań prawnych do potrzeb klientamożliwość ustalenia dyżurów w siedzibie firmy w określone dni igodziny lub pojedynczych wizyt w miarę potrzeb klientaObsługa osób fizycznych w sprawach indywidualnychDoraźna pomoc prawna polega na realizacji jednorazowych zleceń iskierowana jest do Klientów, którzy nie wymagają stałej pomocy.Kancelaria pomaga w tym zakresie Klientom we wszystkich dziedzinachprawa.