49.9413772 19.8874991

W MOGILANACH

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Rynek 2Mogilany

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w MogilanachW naszym Ośrodku prowadzonych jest dziesięć pracowni, gdzie każdymoże znaleźć coś dla siebie, odkryć nieznane talenty, pogłębićdotychczasowe zainteresowania. To odpowiednie miejsce, aby rozwijaćzamiłowania aktorskie, zdolności plastyczne czy taneczne. Można turównież zgłębić tajniki informatyki, śpiewu, gry na pianinie lubgitarze albo wyczarować różne przedmioty w pracowni tkactwaartystycznego. Na miłośników kina, fotografii, folkloru,muzykowania ludowego czekają zajęcia, na których można zaznajomićsię z twórczością wybitnych reżyserów, zobaczyć filmy prowokującedo myślenia, poznać sekrety warsztatu fotografa, tradycje ziemikrakowskiej, polskie tańce ludowe oraz spróbować swych sił w kapeliludowej. Zajęcia edukacyjne dla szkół w terenie oraz nauka językówpogłębią wiedzę, umiejętności językowe, wzbogacą świat ludzkichemocji oraz poprawią kondycję fizyczną. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następujepoprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych,bezpłatnych i odpłatnych. 1. Działalność kulturalna:PRACOWNIE* Pracownia tkactwa artystycznego - można tuodnaleźć doskonały sposób na relaksującą zabawę, rozwijać poczucieharmonii i estetyki, gdy z wiklinowej taśmy, poskręcanych sznurków,dratwy, trzciny i innych materiałów wyczarowywane są dekoracyjneozdoby, plecione figurki i przedmioty. Zajęcia są skierowane dotrzech grup wiekowych: gr. I - kl. I - III, gr. II - kl. IV - VI,gr. - III - młodzież.* Pracownia wokalna - zajęcia w ramach pracownistanowią kompleksowe ujęcie wszelkich zagadnień związanych zpiosenką, od nauki śpiewu i interpretacji, przez odpowiedni dobór itworzenie repertuaru dla poszczególnych uczestników. Zajęciaskierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat.* Pracownia tańca współczesnego:Taniec współczesny (balet współczesny) powstał na początku XX wiekuz potrzeby poszukiwania nowego gestu i nowych sposobów wyrażaniasię poprzez taniec, czego tancerze i choreografowie nie znajdowalijuż w balecie klasycznym. Technika tańca współczesnego – choć ważna– nie jest celem samym w sobie, dlatego daje możliwość, wytańczeniacałego siebie…Grupa Otwarta (I-III klasa SP): to zajęcia taneczno-rytmicznewprowadzające w technikę tańca współczesnego. Obok nauki układówtanecznych zajęcia obejmują zabawy rytmiczno-ruchowe, zabawypobudzające wyobraźnie i twórcze wyrażanie ciałem muzyki, zabawykoordynacyjne, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające. Uczestnictwow zajęciach odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.* Pracownia muzyczna - pianino, gitara.Uczęszczając na zajęcia muzyczne, dziecko rozwija wyobraĽnię,wrażliwość, umiejętność koncentracji oraz sprawność manualną.Instruktor pracuje z uczniem indywidualnie raz w tygodniu. Zajęciaw pracowni muzycznej są skierowane do dzieci od 6 roku życia imłodzieży.* Pracownia plastyczna - pracownia jest miejscemindywidualnych poszukiwań i ciekawych odkryć w świecie kolorów iform, miejscem rozwijania twórczych możliwości w dziedzinierysunku, malarstwa i rzeĽby pod okiem plastyka. Zajęcia sąskierowane do trzech grup wiekowych: gr. I - kl. I - III, gr. II -kl. IV-VI, gr. III -młodzież i dorośli.* Pracownia komputerowa - program zajęćinformatycznych jest dostosowany do wieku, umiejętności ipropozycji uczestników. Można tutaj nauczyć się obsługi m.in.programów biurowych, graficznych, muzycznych. Zajęcia są skierowanedo dzieci od 6 roku, młodzieży, dorosłych.* Pracownia językowa - proponujemy zajęcia zjęzyka angielskiego we wszystkich stopniach zaawansowania. Zajęciasą prowadzone w różnych grupach wiekowych.* Pracownia teatralna - dla jednych zajęciateatralne są dobrą zabawą, inni szukają sposobu na poznanie siebie,uwrażliwienie na piękno i sztukę czy też rozwinięcie swoichmożliwości. Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych: gr.I - pięciolatki - kl. III, gr. II - kl. IV - VI, gr. III - młodzieżi dorośli.* Pracownia fotografii i filmu - jeśli kochaszkino i chciałbyś zobaczyć klasykę gatunku, jeśli robisz zdjęcia ichciałbyś poznać tajniki warsztatu, jeśli chciałbyś zrobić film, anie wiesz jak się do tego zabrać - to te zajęcia są dla Ciebie.Zajęcia w pracowni skierowane są do młodzieży od 12 roku życia orazdorosłych.* Pracownia zajęć taneczno-ruchowych - zajęciataneczno-ruchowe dla dzieci mają na celu opanowanie podstawowychkroków i figur w tańcach i zabawach, wyrobienie poczucia rytmu ipłynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka,poprawę wydolności układu krążenia i oddychania. Zapraszamy dzieciod 4 roku życia oraz młodzież klas IV - VI. Dla dorosłych polecamyzumbę.* Kawiarnia GOK* Galeria GOK* Orkiestra Dęta OSP we Włosani FOLKLOR * Kapela Ludowa Mogilanie* Zespół Regionalny Mogilanie* Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Mogilanie* Szkółka Muzykowania Ludowego ZESPOŁY* Orkiestra Dęta OSP we Włosani* Chór Mogilanum* Zespół ExperymentDZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH * Zajęcia edukacyjne na rzecz szkół i przedszkola w ramach pracowniplastycznej, tkactwa artystycznego, komputerowej, tańcawspółczesnego, zajęć taneczno-ruchowych.* Filharmonia Krakowska - cykliczne koncerty.* Organizacja przeglądów, festiwali, konkursów i koncertów. IMPREZY I PRZEDSIĘWZIĘCIA CYKLICZNE * Koncert Noworoczny* Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów* Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych* Gminny Konkurs Recytatorski* Talenty Małopolski - eliminacje gminne* Bajkowy Bal Karnawałowy* Ferie w GOK-u* Spotkanie z poezją* Spotkanie ze słowem Jana Pawła II* Majówka w Mogilańskim Dworze* Dzieci Tradycji - jarmark na mogilańskim Podedworzu* Wakacje w GOK-u* 11 listopada - Uroczystości z okazji Święta OdzyskaniaNiepodległości* Muzyczne Zaduszki* Konkursy plastyczne: Wspomnienia wakacji, Ozdoby Choinkowe,Pisanka* Konkurs fotograficzny Niezwykła zwyczajność w obiektywie trzechpokoleń* Konkurs poetycki Jesień wierszem malowana* Inne wydarzenia: wystawy, koncerty, wieczory literackie,przeglądy, projekcje filmów WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI, FUNADACJAM, KOŁAMIZAINTERESOWAŃ WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI I INSTYTUCJAMISPOŁECZNYMI 2. Działalność gospodarcza: * Wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka* Wypożyczanie sprzętu* Usługi kserograficzne w Gminnej Bibliotece Publicznej wMogilanach* Reklamy w obiektach i na terenach odbywających się imprezkulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wMogilanach* Wynajmowanie sceny i jej zadaszenia* Wypożyczanie strojów ludowych i kostiumów