50.657109 18.692642

Archiwum stóp procentowych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Szeroka 48Pawonków

  • tel: 343532016
  • fax: 343532016
  • bribb.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

O firmieFirma powstała w 1996 roku.Od 2000 roku jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badańsprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę BiegłychRewidentów pod numerem 2310.Działalność firmy ukierunkowana jest na potrzeby zarówno dużychKlientów (w szczególności dotyczy to badań sprawozdań finansowych)jak też średnich i małych (prowadzenie ksiąg rachunkowych,podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodówewidencjonowanych, karty podatkowej).W swojej działalności za główny cel przyjęto politykę otwarcia napotrzeby Klientów.Właścicielem firmy jest Jerzy Wołowczyk zamieszkały w Lublińcu, ul.Szeroka 48, posiadający uprawnienia biegłego rewidenta (wpis dorejestru pod numerem 4461) .Prowadzeniem ewidencji dla Klientów zajmuje się Daniel Wołowczyk,posiadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikatksięgowy nr 31808/2008)Współpracujemy również z innymi biegłymi rewidentami w ramach umówcywilno-prawnych, co gwarantuje odpowiednią jakość świadczonychusług.Posiadana polisa ubezpieczeniowa od prowadzenia działalnościcywilnej w związku z prowadzoną działalnością gwarantuje Klientomkomfortową i bezpieczną współpracę.