52.157763 21.021162

Badania Marketingowe PBJ

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Surowieckiego 12Ursynów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Naszą siłą jest wszechstronność i elastyczność dostosowania się dopotrzeb Klienta:Zapewniamy pomoc w zdefiniowaniu potrzeb badawczych Klientaoraz dobór najlepszych z punktu widzenia potrzeb Klienta metod itechnik badawczychRealizujemy całe projekty badawcze, ale podejmujemy się takżewykonania pojedynczych zadań, takich jak przygotowaniekwestionariusza, realizacja badania w terenie, analiza statystycznadanych, przygotowanie raportu, przeprowadzenie ZogniskowanegoWywiadu Grupowego (FGI) i inneWykonujemy nietypowe projekty badawcze np. małe lub prowadzonena specyficznych grupach badanychPrzygotujemy raporty z badań oraz na życzenie klienta ustnąprezentację wynikówGwarantujemy wysoki poziom wniosków badawczych orazrekomendacji przydatnych do podejmowania decyzji strategicznychZapewniamy terminowe wykonanie wszystkich zadań Oferujemy pełen zestaw badań marketingowych dostosowanych dopotrzeb przedsiębiorstw.Nasza oferta badań marketingowychobejmuje:Badania sondażowe (m.in. wywiady kwestionariuszowe realizowanemetodą PAPI lub CAPI, wywiady telefoniczne realizowane metodą CATI,ankiety pocztowe, ankiety internetowe i inne)Badania jakościowe (m.in. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI),Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), diady, triady, Copy Testy iinne)Analizę danych zastanych (desk research)Analizy rynku pod kątem ekonomicznymTajemniczy Klient (Mystery Shopping)Badanie czytelności ulotkiWirtualna EtnografiaRealizujemy także badania on-line Realizujemy badania ilościowe i jakościowe wzakresie:Analizy branżowe desk research w oparciu o źródła zastaneBadania wielkości i potencjału rynkówAnaliza rynku i konkurencjiBadania satysfakcji i lojalności KontrahentówBadania oczekiwań odbiorców biznesowychBadania satysfakcji i lojalności Klientów indywidualnychBadania oczekiwań wobec produktu/usługi Klientów indywidualnychOcena obsługi klientów „Mystery Shopping”Ocena zadowolenia pracowników z pracy oraz diagnoza ich potrzebBadanie brand awareness – znajomości marki na tle marekkonkurencyjnychBadania wizerunku markiPozycjonowanie marki na tle konkurencjiBadania segmentacyjneBadania postrzegania produktów przed i po kampanii reklamowejBadania działań promocyjnychBadania mediówTesty reklam i materiałów promocyjnychOcena stopnia reakcji klientów na przekaz informacyjnyTesty produktów FMCGBadania użytkowania i postaw konsumentówBadania efektywności i oceny działań przedstawicieli handlowychBadania cenowe:Badanie wrażliwości cenowej (PSM, PSM+)Direct Price Acceptance (DPA)Badania społeczneBadania władz lokalnychBadania jednostek edukacyjnych Nasze produkty markowe:AdCopyEvaluation – ocena kreacji reklamy, testy reklamy, którychcelem jest wybór odpowiedniej wersji reklamy lub modyfikacjareklamy istniejącejChoC – Channels of Communication – jakościowe rozpoznanie kanałówkomunikacji wykorzystywanych pod kątem określonej usługi lubproduktu w danej grupie docelowejTestPi - testy produktu wykonywane w przypadku zmian związanych zmarką, wprowadzeniem nowego produktu lub jego modyfikacji Nowe produkty:StarScop – jakościowe i ilościowe badania wizerunkowe celebrytówEduSe@rch – Badanie potrzeb edukacyjnych studentów i kierunkurozwoju Uczelni Wyższych oparte na badaniach ilościowych ijakościowych oraz desk research Internetu w kontekściezapotrzebowania rynku na nowe kierunki akademickie Banki - jak je wybieramy?wyniki ankiety internetowej