51.093586 17.059994

Baloon Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Lanckorońska 1Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

zasady zakupów koszty transportu zwrot i wymiana towaru
formy płatności zwrot należności za zwrócone produkty
dokumenty sprzedaży ochrona prywatności reklamacje
postanowienia końcowe § 1. ZASADY ZAKUPÓW
1)
W celu złożenia zamówienia proszę przy pomocy naszej wyszukiwarki
dokonać wyboru interesujących Państwa opon lub felg. 2) Proszę
wypełnić formularz podając dokładne swoje dane,ewentualnie firmy,
dla której ma być wystawiona faktura. 3) Zamówienia mogą Państwo
dokonać również telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. 4) Po złożeniu zamówienia proszę oczekiwać
na telefon lub e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia i
uzgadniający szczegóły transakcji. Kontakt powinien nastąpić w
ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia, za wyjątkiem
weekendów. UWAGA!!! Automatyczne przyjęcie zamówienia nie
jest równoznaczne z jego potwierdzeniem do realizacji!!!

5) Stany magazynowe są aktualizowane na stronie trzykrotnie w ciągu
doby. Ostateczne potwierdzenie dostępności opon następuje w
momencie telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez pracownika
sklepu. 6) Dotarcie przesyłki powinno nastąpić w ciągu 72 godzin od
momentu telefonicznego potwierdzenia transakcji. W przypadkach
konieczności wydłużenia terminu realizacji każdorazowo Państwa o
tym poinformujemy. 7) W związku z tym,że w niektórych przypadkach
istnieje konieczność zamówienia opon z magazynów producentów, czas
realizacji zamówienia może ulec 2-3 dniowemu wydłużeniu i
uzależniony jest od terminu, w jakim opony dotrą do nas z magazynu
producenta. W takich wypadkach podamy Państwu orientacyjny termin
(2-3dni), w jakim otrzymają Państwo przesyłkę. 8) Nie wysyłamy
towaru za granicę. 9) Katalogi produktów zamieszczone na stronie
baloon.pl nie są ofertą w rozumieniu prawa . Stanowią jedynie
ofertę producenta na dany sezon, dlatego też nie jesteśmy w stanie
zagwarantować Państwu pełnej dostępnościproduktów znajdująch
się w cenniku.
GODZINY DOSTARCZENIA PRZESYŁKI 1) Firma kurierska
dostarcza przesyłki w godzinach od 9 do 17. 2) Nie jesteśmy w
stanie określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia
przesyłki. W celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt
z firmą kurierską w dniu dostawy. W sytuacji, gdy dostarczający
przesyłkę kurier nie zastanie Państwa pod wskazanym adresem,
pozostawi informację o próbie jej doręczenia, w postaci AWIZO.
Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, paczka będzie na Państwa
czekać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będą Państwo
mogli odebrać ją osobiście-adres oddziału firmy kurierskiej i
wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdą Państwo na
pozstawionym przez kuriera AWIZO. Jeśli nie odbiorą Państwo
przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej drugiego dnia po
awizowaniu paczki, kurier dokona próby ponownego jej dostarczenia
pod wskazany w formularzu adres. SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI
PRZESYŁKI
1) Przed dokonaniem zapłaty prosimy o
sprawdzenie zgodności zamówienia z dostarczonymi oponami lub
felgami. 2) W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada
braki lub został uszkodzony mechanicznie prosimy kategorycznie
odmówić przyjęcia przesyłki, zażądać od kuriera spisania protokołu
szkodowego i pozostawieniu Państwu jego kopii oraz niezwłocznie
poinformować nas w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
UWAGA!!! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń
spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia
mechanicznego. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub
odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera,prosimy o
spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej-imienia,
nazwiska oraz numeru telefonu- i niezwłoczne przekazanie tej
informacji konsultantowi prowadzącemu zamówienie. § 2.
KOSZTY TRANSPORTU
1)Koszt transportu od 1-4 szt
wynosi 25 zł brutto. 2) Oferta jest ważna na terenie kraju.
§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARU
1)
Kupujący mający status konsumenta w rozumieniu ustawy o
ochronie
niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)
może odstąpić
od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 10 dni licząc od
dnia odebrania towaru przez konsumenta.
2) W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Cena zapłacona za towar wraz z
kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie
towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia
odstąpienia od umowy. 3) Konsument, który odstąpił od umowy wysyła
towar do Sprzedawcy na własny koszt koszt ten nie podlega
zwrotowi. 4) Cena zapłacona za towar wraz z kosztami przesyłki
poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone
przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Prosimy o sprawdzanie czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem,
kompletna i czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku
uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub otrzymania przesyłki
niekompletnej prosimy sporządzić protokół szkody ! Przyjęcie przez
Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń
z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego . UWAGA!!!
Sporządzenie protokołu musi nastąpić w chwili odbioru
paczki!!!Sporządzenie protokołu w ciągu kilku dni po doręczeniu
powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia
mechanicznego!!!

5) Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do
odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Wobec
takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują
przepisy Kodeksu cywilnego. § 4. FORMY
PŁATNOŚCI
Należność za dostarczone produkty mogą
Państwo uregulować: 1) Kurierowi z chwilą dostarczenia przesyłki. (
Opłata za pobranie 10 PLN ) 2) Kartami płatniczymi
Visa, MasterCard za pośrednictwem eCard S.A. - w momencie
zaakceptowania transakcji przez kupującego środki są blokowane na
jego koncie i pozostają tam do momentu zaakceptowania płatności
przez sklep baloon.pl, która następuje w momencie realizacji
zamówienia. 3) W formie przedpłaty na nasze konto na podstawie
faktury pro-forma:
AMJ Alicja Januszkiewicz
ul.
Krakowska 50/2
50-425
Wrocław Bank
Ochrony Środowiska S.A.41 1540 1030 2077 9097 5806
0003
§ 5. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ZWRÓCONE PRODUKTY
Przekazanie należności za zwrócone produkty nastąpi w ciągu
czternastu dni od daty ich zwrotu do wskazanego przez nas magazynu
i potwierdzenia nieuszkodzenia przesyłki.W przypadku
dokonania płatności przelewem zwrot zostanie dokonany na rachunek
klienta. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej
zwrot zostanie dokonany na kartę.
§ 6. DOKUMENTY SPRZEDAŻY
1) Dowodem zakupu
oraz potwierdzeniem zapłaty (w przypadku płatności kurierowi) jest
kopia listu przewozowego doręczona wraz z przesyłką. 2) Paragon lub
faktura VAT są wysyłane automatycznie przez Internet na Państwa
adres elektroniczny po doręczeniu towaru (prosimy o zwrócenie
szczególnej uwagi przy podawaniu danych teleadresowych w formularzu
zamówienia). 3) Istnieje możliwość wysłania tradycyjnej faktury
pocztą. W takim przypadku prosimy o wyraźne zaznaczenie takiego
oczekiwania w zamówieniu. Jednak zapewniamy, że do celów
sprawozdawczych i podatkowych wystarczy dokument wydrukowany na
podstawie elektronicznej wersji faktury. Podstawa prawna : Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku, w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu
podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od
podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr68, poz. 360) oraz art. 106
ustawy o podatku od towarów i usług dowód zakupu będzie
udostępniony do wydruku lub wysłany pocztą w ciągu siedmiu dni od
dnia odbioru przesyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania
faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) faktura VAT
nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3
ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być
przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji
odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę podczas składania
formularza zamówienia.
§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI
Dokonanie zakupów w
Sklepie wymaga podania informacji kontaktowych (telefon do osoby
zamawiającej,adres e-mail) oraz informacji niezbędnychdo
wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Powierzone nam
Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa i nie są udostępniane osobom
trzecim. § 8. REKLAMACJE 1) Podstawą rozpatrzenia
reklamacji jakościowej nabytych towarów jest dowód ich zakupu w
sklepie internetowym baloon.pl (paragon lub faktura, kopia listu
przewozowego, numer zamówienia w naszym sklepie). 2) Reklamację
należy zgłosić w miejscu zakupu towaru drogą pocztową lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. 3) Pracownik Działu Reklamacji
niezwłocznie skontaktująe się z Państwem i poinformuje o procedurze
reklamacyjnej. W przypadku reklamacji mogą Państwo: a)
skorzystać z opinii biegłego rzeczoznawcy w miejscu swojego
zamieszkania ( lista biegłych Miniesterstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej ), b) przesłać reklamowane produkty do nas na
swój koszt, c) skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej
gwarancji - w tym wypadku składają Państwo reklamację bezpośrednio
u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a sklep internetowy
baloon.pl jest tylko pośrednikiem przekazujacym reklamację.
Szczegółowe warunki gwarancji jakie dają producenci na swoje wyroby
są zamieszczone w warunkach gwarancji. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji wymiana zostanie dokonana zgodnie z
dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku
dostępności towaru na wymianę sklep internetowy baloon.pl
zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie
reklamacji opony lub felgi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji zwrot środków pieniężnych zostanie dokonany na rachunek
klienta, a w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie
dokonany na kartę.
klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój
koszt, pod wskazany przez pracownika Działu Reklamacji adres. W
przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy
baloon.pl zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po
przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów,
potwierdzających jej cenę.
W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty
transportu pokrywa Klient.Sklep internetowy
baloon.pl nie odpowiada za szkody, niedogodności oraz utracone
korzyści, powstałe na skutek nie używania pojazdu w wyniku zasadnej
reklamacji.
UWAGA: OPONY ZE
ŚLADAMI NAPRAW TRACĄ GWARANCJĘ!!!

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu sklepu baloon.pl
Życzymy udanych
zakupów !!!!