53.0087183 18.6033287

$(#menu-navigation-add ul).first().attr(id, menu-navigation)

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Ducha Świętego 5/4Toruń

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych iBezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” powstała w 2001roku w odpowiedzi na rozliczne trudności, z którymi konfrontuje sięofiara wypadku. W dniu 29 kwietnia 2004 roku decyzją SąduRejonowego w Toruniu, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego RejestruSądowego, uzyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Toruniu – VII WydziałGospodarczy KRS pod numerem 0000052038.Pomagamy bezpłatnie ofiarom wypadków drogowych. Obszaremdziałalności Fundacji jest teren całego kraju.  Zależy nam, byjak największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowychotrzymała wsparcie i pomoc jaką możemy zaoferować.W dotychczasowej działalnosci Fundacja „Zielony Liść” niwelowałaskutki wypadków komunikacyjnych setkom poszkodowanym. Naszą pomocotrzymały nie tylko osoby fizyczne, ale i placówki medyczne,szkoły, przedszkola oraz komendy policji .Doceniając wagę profilaktyki i prewencji, prowadzimy działalnośćedukacyjną wsród dzieci i młodzieży dotyczącą podnoszeniabezpieczeństwa na drodze. Do tej pory przeprowadziliśmy liczneakcje i programy tj.: „Bezpieczne dziecko”. Współpracujemy nietylko z ośrodkami szkolnymi, ale również z innymi podmiotamiprowadzącymi działalność zbieżną z celami i działaniami statutowymiFundacji. Z uwagi na szczytne cele działalności Fundacji, którymi sąpomoc poszkodowanym oraz profilaktyka prowadząca do podwyższeniabezpieczeństwa na drogach, zachęcam Państwa do finansowego wsparciaFundacji, które będzie jednocześnie wyrazem uznania dla naszychdziałań.