52.428518 16.908142

Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego Instytut Technologii Drewna

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rataja Macieja 1Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

strong class=czerwony> czerwony>
Targi WARSAW BUILD 2013
Diament Meblarstwa 2014
Polsko-niemiecki projekt
o wykorzystaniu drewna poużytkowego rozpoczęty

DREWNO na Liście Filadelfijskiej POLSKA MEBLAMI STOI ITD
zrealizował projekty w ramach
Programu Innowacyjna Gospodarka
ITD
zrealizował projekt współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ITD realizuje zadania
dla Departamentu Leśnictwa i Ochrony PrzyrodyMinisterstwa
Środowiska,
finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki WodnejMisja Instytutu Instytut
Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą
zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna,
jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na
drewnie. Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych
materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki,
prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju
branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora
drzewnego na rynku międzynarodowym. Poprzez wdrażanie do praktyki
wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i
higienicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny,
jak i odpady drzewne, korzystnie wpływających na zdrowie,
pozwalające podnosić jakość życia społeczeństwa, zwiększających
udział odnawialnych nośników energii w bilansie energetycznym kraju
oraz pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego,
Instytut dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego
spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku.

OFERUJEMY PRACĘ
KONFERENCJE NAUKOWE w kraju