52.1934985 21.0179412

egiczne(15) Zarządzanie wiedzą(2) Zarządzanie zasobami ludzkimi(17) Zarządzanie zmianą(1)Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Budynek Uczelni Łazarskiego,

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Malczewskiego Antoniego 31Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W Polsce jest możliwa wartościowa współpraca świata biznesuoraz świata akademickiego. Dobry biznes to dobrze przygotowaniludzie, którzy wciąż się rozwijają i kształcą – i tu Uczelnia możepomóc. Zachęcamy do przyjrzenia się naszej ofercie współpracy orazkontaktu i przedstawiania własnych pomysłów. Oto naszepropozycje:1. Klub DyrektorówComiesięczne spotkania właścicieli, przedsiębiorców ikadry zarządzającej mazowieckich firm. Jest to forum wymianydoświadczeń, poznawania nowych trendów i rozwiązań w dziedziniezarządzania, rozwoju i przywództwa, a także forma integracjiśrodowiska biznesowego z akademickim. Więcej informacji: KlubDyrektorów.2. Ekspertyzy, badania, programybadawczeBiznesowi potrzebne są specjalistyczne analizy, badaniarynkowe, opracowania konkretnych zagadnień, raporty tematyczne, ana to nie ma czasu lub firma nie posiada takich specjalistów. Wtedyz pomocą może przyjść nasz Instytut, który dysponuje dużymzapleczem Uczelni Łazarskiego i jest bezpiecznym partnerem, bezryzyka konkurencji. Dostęp do szerokiej bazy specjalistów, do bazwiedzy i do dużej rzeszy studentów pozwoli profesjonalnie rozwiązaćproblem Twojej organizacji.3. Wspólne projektyProponujemy wspólne działania jednocześnie promująceTwoją firmę, pozwalające rozwiązać określony problem lub zdobyć„przyczółki” do rozwoju biznesu oraz dające studentom Uczelniszansę na naukę bezpośrednio od biznesowych praktyków, np. otwartewykłady, autorskie programy studiów, praktyki, konkursy,konferencje, wystawy, wyprawy podróżnicze itd.4. PublikacjeUczelnia to miejsce zdobywania, przetwarzania iwykuwania wiedzy oraz nabywania umiejętności. Wiedza i umiejętnościmają służyć czemuś praktycznemu, przede wszystkim polskiemubiznesowi, rozwojowi miasta, regionu, kraju. Dlatego wartopublikować to, co będzie wspierało Twoich pracowników, menedżerów,partnerów i klientów, warto popularyzować dobre wzorce inowoczesne, efektywne rozwiązania. Możemy to robić razem, a Twojafirma znów pokaże się w jak najlepszym świetle.5. SzkoleniaSzkolenia to dziś sprawa oczywista – w dobie bardzoszybkiego rozwoju kształcenie ustawiczne, oparte na małych ielastycznych formach edukacyjnych to po prostu konieczność.Oferujemy szkolenia klasyczne, warsztatowe, kursy, treningiumiejętności. Solidne podstawy teoretyczne łączymy z biznesowymdoświadczeniem, przekazując wiedzę praktyczną podczas szkoleń dlawłaścicieli, przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. Naszeszkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków biznesu,trenerów oraz dydaktyków Uczelni Łazarskiego. Dbamy o to, by byłydopasowane do potrzeb naszych biznesowych partnerów. Działamydwutorowo, prowadząc równolegle szkolenia otwarte orazzamknięte.6. Usługi doradczeW ramach prac naszego Instytutu wspieramy biznesrównież bezpośrednio występując w rolidoradców i pomagając w rozwiązywaniu praktycznych problemóworganizacji. Dotyczy to bardzo wielu obszarów działania biznesu –struktury firmy, systemów wynagrodzeń, organizacji sprzedaży,finansów, strategii, komunikacji, umów prawnych, marketingu czy teżzarządzania zasobami ludzkimi.Nasze wsparcie jest długofalowe i nastawione na praktyczne efekty.Jesteśmy z firmą przez cały okres pracy – od diagnozy problemu,poprzez wspólne zaprojektowanie rozwiązania, aż do jego skutecznegowdrożenia.7. Wynajem sal UczelniDysponujemy bogatym kompleksem sal wykładowych orazkonferencyjnych do wynajęcia na wydarzenia Twojej firmy – odkameralnych do auli na 500 osób.—–Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą dlabiznesu, prosimy o kontakt: mail: a.kisil@lazarski.edu.pltel: +48 22 5435 563InstytutSkutecznego Przywództwa iZarządzania