51.922198 15.5070019

PPU PROTON elektronik

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kożuchowska 35Zielona Góra

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PRZEZNACZENIESterownik wagi automatycznej umożliwia automatyczne tarowanie wagioraz ważenie wybranych składników materiałów sypkich (do wyboru 20składników z max. 35 zbiorników ) z jednoczesną kontrolą wszelkichsytuacji alarmowych, takich jak: niedokładne opróżnienie wagi,przepełnienie masy ważonej, przekroczenie czasu dozowania itd.Sterownik umożliwia zaprogramowanie dla każdego dozownika - numeruzbiornika, z którego ma być pobierany surowiec. Numery dozownikówokreślają kolejność naważania surowca w procesie automatycznegonaważania z poszczególnych zbiorników, natomiast numer zbiornikaokreśla miejsce z którego będzie pobierany surowiec.Zastosowanie wyjścia analogowego pozwala przy pomocy falownika naregulację prędkości obrotowej silnika dozującego, programowany prógograniczania obrotów silnika pozwala na optymalne sterowanieprędkością dozowania składników, programowany minimalny prógobrotów silnika zapobiega przekroczeniu minimalnych obrotów, przyktórych silnik jest w stanie osiągnąć odpowiedni moment obrotowy.W wersji bez wyjścia analogowego może być dostępne wyjście dosterowania prędkością dozowania: zgrubnie – dokładnie.Zastosowane procedury kalibracji wagi oraz autokorekcji wartościzadanej umożliwiają dokładne naważanie składników.Funkcja obsługi toru mieszania i wydania - pozwala na sterowanieprocesem mieszania składników oraz zasypem zbiorników wydawczych.Oprogramowanie komunikacyjne dla komputera zdecydowanie ułatwiaobsługę sterownika oraz pozwala na wizualizację procesu ważenia naekranie monitora i archiwizację procesu ważenia, oraz definicjęreceptur produkcyjnych.Zastosowane procedury odczytu receptur pozwalają na łatwąwspółpracę z programami tworzącymi receptury dla bieżącej produkcjinp.: Składnik LNB, ProMix MikroB.