50.732251 21.786488

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Błażeja 1Dwikozy

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Drodzy Rodzice przekazujemy Wam najnowsze informacje
z MEN. Oto one:
MEN nie planuje zmian w
ustawie przedszkolnej z 18 września 2013

K ażdy przedszkolak powinien mieć
zapewniony dostęp do wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice nie mogą płacić
za te zajęcia więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób
będą one prowadzone. Zagwarantowanie tej oferty należy do zadań
samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli.
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być
finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z
ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby
uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są
sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami
.
Organizowanie zajęć przez rodziców możliwe jest jedynie
poza godzinami pracy przedszkola. Ministerstwo Edukacji Narodowej
nie planuje zmian w tym zakresie
.Minister
edukacji narodowej, za pośrednictwem kuratorów oświaty, będzie
nadzorować realizację przepisów tzw. ustawy przedszkolnej.
Senat przyjął „ustawę
sześciolatkową 20 września 2013

Senat przyjął dziś (20 września) bez
poprawek projekt tzw. ustawy sześciolatkowej. Popierając w
głosowaniu nowelizację ustawy o systemie oświaty, Senat opowiedział
się za propozycją, żeby w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objąć
dzieci sześcioletnie z pierwszej połowy rocznika 2008, oraz żeby
dzieci urodzone w drugiej połowie tego roku rozpoczęły naukę w 2015
roku.Zgodnie z założeniami w projekcie nowelizacji od
września 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci
siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w
okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 roku spełnianie obowiązku
szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od
1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli taka będzie wola ich
rodziców. We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci
siedmioletnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 roku
oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki).W
projekcie ustawy proponuje się również, aby od września 2014 roku
klasy pierwszeliczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma
obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I - III
(we wrześniu 2014 klasy pierwsze, we wrześniu 2015 roku klasy
pierwsze i drugie, od września 2016 roku - klasy I-III). Ponadto, w
latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, w których
utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci
zostaną dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od
najmłodszych.Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi
teraz do Prezydenta RP.