50.012694 20.02956

Informacja.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

iż w dniu 23Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

  CMS Grupa to zespół firm specjalizujących się w działalnoścideweloperskiej oraz wykonawstwie instalacyjnym. CMS INSTALSYSTEMSp. z o.o. jest przedsiębiorstwem budowlanym o profiluinstalacyjnym powstałym w 1989 roku. Głównym obszarem działalnościjest wykonawstwo robót budowlanych a w szczególności kotłowni,instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych na potrzebymieszkalnictwa i przemysłu. Od początku działalności Spółkarealizuje szereg inwestycji w województwie małopolskim w oparciu ofachową kadrę kierowniczą jak i wysokokwalifikowanych pracowników.CMS INSTALSYSTEM wzmacnia swoją pozycję rynkową poprzez ciągłedoskonalenie oraz właściwe relacje z klientami. Posiadane zasoby ipotencjał wytwórczy pozwala nam na udział w pełnym zakresie w grzena rynku budowlanym.  CMS Developer Sp z o.o. oraz CMS Galicja Developer Sp. zo.o. to spółki powstałe z myślą o budownictwiewielorodzinnym,prowadzony przez nie profil działalności głównie opierał się naobsłudze inwestycji budowlanych.Przedsiębiorstwa te skupiająswoją działalność na pozyskiwaniu oraz prowadzeniu inwestycjibudowlanych.W dotychczasowej działalności firmy te oddały doużytkowania łącznie 8 budynków, w których zlokalizowane jestponad 150 mieszkań.