52.238642 21.031551

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wybrzeże Kościuszkowskie 37Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawiesięga swą historią do lat powojennych. Zniszczenia i straty, któreponiosła polska kultura w ostatniej wojnie, wytworzyły potrzebęwykształcenia kadry specjalistów, będącej w stanie w świadomyi profesjonalny sposób ratować polskie dziedzictwo.W tym celu w 1947 roku utworzono na warszawskiej ASP – StudiumKonserwacji Zabytków Malarstwa, a nauczanie konserwacjii restauracji powierzono jednemu z najwybitniejszych polskichartystów konserwatorów – profesorowi Bohdanowi Marconiemu.W 1972 roku w wyniku zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki powołanydo życia zostaje samodzielny Wydział Konserwacji ASP w Warszawie apierwszym dziekanem zostaje profesor Juliusz Bursze. Od 1975 rokuWydział ma swoją siedzibę w zabytkowym gmachu przy WybrzeżuKościuszkowskim 37.Nawiązując do swej historii Wydział nadal skupia się na kształceniumłodych specjalistów w trudnej dziedzinie – konserwacji irestauracji dzieł sztuki, odwołując się do bogatej tradycji tegozawodu, jednocześnie nie zapominając o obszernej problematyceczasów obecnych. Ponadto realizujemy inne działania związane zochroną dziedzictwa. Są to między innymi prace badawcze, realizacjekonserwatorskie, publikacje, wystawy oraz konferencje naukowe.Wydział jest również członkiem ENCORE, europejskiej organizacji zrzeszającejplacówki kształcące konserwatorów i restauratorów dziedzictwakulturowego na poziomie studiów wyższych oraz bierze udział wprogramie Socrates-Erasmus.