50.824581146240234 16.26913070678711

Taller Barbara Prywatny gabinet psychologiczny

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Basztowa 52/11Wałbrzych

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Prowadzę zajęcia z  psychoterapii uzależnień orazterapię leczenia nerwic.Jestem psychologiem i psychoterapeutąz ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapiiindywidualnej i grupowej. Pomagam młodzieży i osobom dorosłym wpokonywaniu wielu problemów i towarzyszę im w drodze dosamopoznania i rozwoju. Pracuję pod regularną superwizjąPTP.Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową osóbdorosłych i młodzieży, m.in.:♦ leczenie depresji, zaburzeń lękowych,nastroju, nerwic♦ terapię zaburzeń osobowości♦ terapię zaburzeń odżywiania♦ psychoterapię uzależnień chemicznych (substancjepsychoaktywne, alkohol) i niechemicznych (hazard, sex, internet)oraz osób współuzależnionych, w tym DDA (Dorosłych DzieciAlkoholików)♦ systemową terapięrodzinną♦ terapię małżeńską i terapiępar♦ psychoterapię dla osób po przeżyciu przemocy,molestowania i mobbingu (doświadczanej w rodzinie, związku,pracy)♦ wsparcie w żałobie i stracie (dotyczącej utratydziecka, osoby bliskiej, pracy)♦ terapię osób z syndromem PTSD♦ terapię motywującą w sytuacji wypaleniazawodowegoZajmuję się poradnictwem, psychoedukacją i wspieraniemrozwoju osobowego.W ramach mojej pracy oferuję:♦ trening zachowań asertywnych♦ trening komunikacji interpersonalnej♦ warsztaty dla młodzieży i dorosłych w zakresiedoskonalenia kompetencji komunikacyjnych,umiejętności interpersonalnych z elementamitreningu asertywności, twórczego myślenia, kreowania wizerunku orazstrategii radzenia sobie ze stresem i relaksacji♦ mediacje i negocjacje (partnerskie, rodzinne,zawodowe)♦ rekrutację i selekcję pracowników.Istnieje możliwość współpracy z innymi firmami, opracowanieprogramu zgodnego z potrzebami klienta oraz konsultacjedomowe/dojazd do siedziby firmy.