52.2108019 21.0590755

JANOWSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Nocznickiego 33Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy broker ubezpieczeniowyświadczy od lat kompleksową obsługę ubezpieczeń, która obejmujeprzygotowanie programu ubezpieczenia, zawarcie jak najbardziejkorzystnych z punktu widzenia klienta umów z zakładem ubezpieczeń,a na likwidacji szkody kończąc.Nasza specjalizacja to:- Ubezpieczenie członków zarządu spółekkapitałowych- OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym- OC przewoźnika w ruchu krajowym- ubezpieczenie ładunku w transporcie drogowym(ubezpieczenie cargo)- ubezpieczenie ładunku w transporcie morskim- ubezpieczenie od utraty zysku (ubezpieczenie BI)- ubezpieczenie wierzytelności kupieckich (inaczej ubezpieczeniekredytu kupieckiego )- ubezpieczenie budynków i budowli- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeńlosowych- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji- ubezpieczenie siłowni wiatrowych od wszelkichryzyk- gwarancje i ubezpieczenia finansowe (gwarancjawadialna, gwarancja usunięcia wad i usterek, gwarancja należytegowykonania kontraktu, gwarancja zwrotu zaliczki, itp)Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie zagadnieńprawno-ubezpieczeniowych takich jak odpowiedzialność cywilnawspólnika za szkody wyrządzone przez spółkę, co zrobić kiedysprawca wycofał oświadczenie, czy uda się skorzystać z OC kiedyzepsuł się samochód i wiele innych.Ponadto obsługujemy firmy i instytucje podlegające proceduromustawy Prawo Zamówień Publicznych w procesie zawierania umówubezpieczenia pomiędzy zainteresowanym podmiotem a zakłademubezpieczeń.Niezbędną podstawą do nawiązania współpracy z naszą Kancelarią jestumowa brokerska oraz pełnomocnictwo, upoważniające do prowadzeniana rzecz i w imieniu Klienta pełnej obsługi brokerskiej.W ramach naszych usług oferujemy:Audyt już istniejących ubezpieczeń w firmieAnalizę potrzeb Klienta w zakresie ubezpieczeń (zagrożeniajakie mogą spotkać przedsiębiorstwo, identyfikację ryzyk nawymagające i nie wymagające ubezpieczenia)Opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego,dobierając najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla naszegoKlientaRzetelne porównanie różnych ofert ubezpieczeniowych izaprezentowanie ich w jednolitej formieSzczegółową analizę porównywanych ofert, według jasnookreślonych i przejrzystych kryteriówKoncentrację na minimalizacji składek przy najbardziejoptymalnych warunkach ubezpieczeniowychPomagamy przy wyborze najkorzystniejszą ofertyZapewniamy stałą opiekę doradczą i operacyjną przez cały okresubezpieczeniaNadzorujemy terminy płatności rat oraz terminy polisA przede wszystkim zawsze nadzorujemy likwidację powstałychszkód, w tym prowadzenie procedury odwoławczej w przypadkuzaniżenia, bądź odmowy wypłaty odszkodowania.Nasza oferta to przede wszystkim oszczędność Twojego cennego czasui Twoich pieniędzy.