53.4557689 18.714871

Placówka Językowa POLIGLOTA - Siedziba

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Armii Krajowej 60/62Częstochowa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Naszym priorytetem jest nie tylko zdobywanie wiedzy przez naszychsłuchaczy, ale również wykorzystywanie tej wiedzy przez nich wpraktyce, a więc w komunikacji.W trakcie kursów ogólnych, pracownicy firm nabywają orazrozwijają zdolność komunikowania się. Gruntowne przygotowaniepracowników do profesjonalnego posługiwania sięjęzykiem podczas spotkań bezpośrednich, w rozmowachtelefonicznych, wymianie korespondencji tradycyjnej, jak i pocztyelektronicznej w oparciu o niezbędne struktury gramatyczne przydużym nacisku na pogłębianie zróżnicowanego słownictwa orazpoprawności językowej zarówno w mowie jak i piśmie.Kursy specjalistyczne dla pracowników firm to nie tylkokursy biznesowe ale przede wszystkim kursy projektowane pod klientao różnych specjalizacjach na różnych poziomach o tematycem.in. marketingu i zarządzania, prawa i administracji, medyczny,motoryzacji, technologii informacyjnej, technologii i procesówprodukcji jak również kursy o tematycebudowlanej z naciskiem na języktechniczny.Uczestnicy kursów specjalistycznych w Poliglocie, uczą się przedewszystkim umiejętności komunikacji.Naszym celem jest biegłość oraz poprawność językowapracowników firm w najkrótszym czasie.