Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Zielona 22Nieborów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

    SZCZEGÓOWY OPIS WSZELKICH WYDARZE MUZEALNYCH DOSTEPNY NA NASZYMFACEBOOKUhttp://pl-pl.facebook.com/pages/Muzeum-w-Nieborowie-i-Arkadii/301889359871484   ZWIEDZANIE  NIEBORÓW  Muzeum czynne dla zwiedzajacych:  od 1 marca do 30 kwietnia, od wtorku do niedzieli10.00 - 16.00od 1 maja do 30 czerwca, od poniedziaku do niedzieli10.00 - 18.00od 1 lipca do 30 wrzenia, od poniedziaku do pitku10.00 - 16.00w soboty, niedziele i wita10.00 - 18.00od 1 do 31 padziernika, od wtorku do niedzieli10.00 - 16.00od 1 listopada do koca lutego roku nastpnego Muzeumzamknite.  Ostatni zwiedzajcy wchodz do wntrz ekspozycyjnych 30minut przed zamkniciem. GODZINY OTWARCIA KAS DO PARKU W NIEBOROWIE I PARKU WARKADII: 1 III – 30 IVwtorek – niedziela10:00 – 16:001 V – 30 VIwtorek – niedzielaponiedziaek - bezpatny10:00 – 20:001 VII – 16 IXwtorek – pitekponiedziaek - bezpatny10:00 – 18:00 soboty, niedziele, wita10:00 – 20:0017 IX – 30 IXwtorek – pitek10:00 – 16:00 soboty, niedzieleponiedziaek - bezpatny10:00 – 18:001 X – 31 Xwtorek – niedzielaponiedziaek - nieczynne wtorek - bezpatny10:00 – 16:00Zwiedzajcy, którzy wchodz z psem na teren parku wNieborowie lub Arkadii zobowizani s do wykupienia biletu wcenie 6 z, w ramach którego otrzymuj szufelk i torebk nanieczystoci.  Po zamkniciu kas – park czynny do zmierzchu Kierownictwo Muzeum zastrzega sobie prawo zamkniciaekspozycji lub jej czci w czasie przewidzianym dlazwiedzajacych.   Muzeum nie ponosi odpowiedzialnoci za informacje podawanena innych stronach internetowych (strony urzdów gmin, urzdówmiasta, biur podróy itp.) ARKADIAPark w Arkadii udostpniony jest zwiedzajcym od 10:00 do zmierzchu,przez cay rok. Bilety NIEBORÓW - Paac, Park, Manufaktura Majoliki20 z normalny10 z ulgowy- do parku i Manufaktury Majoliki10 z normalny6 z ulgowy dzieci 7-16 lat1 z  ARKADIA - Ogród i wiatyniaDiany 10 z normalny6 z ulgowy 1 z     Bilety ulgowe przysuguj z ustawy o muzeach: uczniom, studentom iosobom odbywajacym studia doktoranckie, suchaczom zakadówksztacenia nauczycieli i kolegiów, pracowników sub spoecznych,opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom iwychowawcom, niepenosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom,osobom powyej 65 roku ycia, kombatantom, odznaczonym: „za opiek nadzabytkami, zasuony dziaacz kultury, zasuony dla kultury polskiej izasuony dla kultury narodowej”.  Orodek Pracy Twórczej w NieborowieOrodek Pracy Twórczej w Nieborowie to przedewszystkim miejsce odpoczynku dla muzealników, czonków stowarzyszetwórczych.Dysponuje pokojami gocinnymi i dobrkuchni.Jest miejscem spotka dyplomatycznych,midzynarodowych konferencji, sympozjów naukowych, koncertów iszkole.Posiada Sal Konferencyjn wyposaon w nowoczesnysprzt – projektorkompatybilny z laptopem oraz inne.  NazwaSaliPowierzchniawm2Ukad teatralnyUkad przystoleSALA BIAA wPaacu 9736 do 42 osób-podkowaBIBLIOTEKA wPaacu 85-do 12 osób -kwadratSalaKonferencyjnaw PawilonieMyliwskim7436   Sala JadalnaUkad przy stole24 osoby„owal”32 osobyLitera „T”36 osóbOwal na 24 osoby+3 stoy prostokt po 6osób  KONTAKT:Muzeum w Nieborowie iArkadiioddzia Muzeum Narodowego wWarszawie99-416 Nieborówtel. 46 838 56 35kancelaria@nieborow.art.pldzial.sztuki@nieborow.art.pl Serdecznie zapraszamy na nasze lekcje iwarsztaty muzealne : PAKIET SZKOLNY NA ROK2013/2014Zajcia mona zamówi telefonicznie pod numerem (0-46) 838 56 35wew. 15lub mailowo: edukacja@nieborow.art.pllub dmiodek@nieborow.art.pl Od 1 wrzenia 2013 roku, zgodnie z nowym programemMKiDN,  w Muzeum w Nieborowie i Arkadii obowizujnowe bilety za 1 z dla dzieci w wieku 7 -16 lat (wydawane napodstawie okazania dowodu tosamoci). Opiekunowie oraz modzie powyej 16 lat wykupuj bilet ulgowy wcenie 10 z (Paac + Ogród) lub 6 z (Ogród). Przedszkola i Szkoy Podstawowe - klasy I-III  Nieborów na filmowo (do wyboru dwie lekcje)·       Akademia Pana Kleksa w Nieborowie-poprzez zabaw zapoznamy dzieci z fabu bajki Jana Brzechwy.Bdziemy wspólnie rysowa, piewa, oglda fragmenty filmu .Uczestnicy zaj bd mieliokazj uczestniczy w niezwykych lekcjach, któreróni si od tradycyjnych zaj w szkole m.in. poznajkleksografi, przdzenie liter oraz naucz si leczy choresprzty. W 1983 r. Paac oraz Ogród w Nieborowie stay siplenerem filmowym dla ekranizacji bajki Jana Brzechwy. Koszt 160 z + bilety wstpu ·       ladami Pana Samochodzika- przystanekNieborów”- Zajcia inspirowane s fragmentemkrconego w Nieborowie ,w 1986 r. filmu pt: „Pan Samochodzik iNiesamowity Dwór”. Uczestnicy zaj przejd przez szkoleniedetektywistyczne, gdzie kady z nich dostanie miano „ModegoDetektywa”. Tylko jako modzi detektywi, mog pomóc w poszukiwaniuzaginionego skarbu oraz odkry tajemnic, która kryje si w baniowympaacu. Koszt160 z + bilety wstpu  Zabytki- zbytki - Lekcja, którastanie si prawdziwzabaw z histori! W ramach zaj proponujemy wspólne zwiedzanie Paacu, apóniej gr w kalambury, która pozwoli utrwali najistotniejszewiadomoci o zabytkach nieborowskich.        Koszt130 z + bilety wstpu Zabawy paacowe - Cofniemy si nieco wczasie i przypomnimy dzieciom zabawy minionych epok – lep babk,bule, pliszk, mczniaka, sekretarza, Trou – Madame, rumel – pikietaoraz mariasz.  Ponadto rozwaymy, czywspóczesne zabawy daj dzieciom wicej radoci i rozrywki. Pucimy takewodze fantazji, zastanowimy si w co bd bawi si dzieci za 50 lub 100lat?       Koszt 130 z + bilety wstpu  Paacowe wieci i sekrety - ZwiedzaniePaacu w strojach ksit i ksiniczek.        Koszt130 z + bilety wstpu Francja elegancja - warsztaty edukacyjneo modzie, pokazujce pikno i bogactwo strojów w XVIII w. W ramachzaj pokaz multimedialny  poczony z warsztatamiplastycznymi.       Koszt 160 z + bilety wstpuDomowy teatr - Zabawa w teatr bya czst rozrywk w ziemiaskimdworze. Wspania okazj do zaprezentowania aktorskich, reyserskich iscenograficznych talentów. Nawizujc do bogatych tradycji yciamieszkaców, przeniesiemy si w niezwyk podró do magicznego wiatadawnego teatru dworskiego (zajcia rozpoczniemy na wiosn 2014 r. wplenerze – dawny Amfiteatr w Ogrodzie nieborowskim)       Koszt 130 z + bilety wstpu wiato w domu- wntrza paacowe do XIX w.owietlane byy wycznie wiecami. Czsto wyrabiano je domowym sposobem.Na warsztatach poznamy tajniki powstawania wiec w minionychepokach, wykonamy take wiece wedug wasnego projektu.       Koszt 20 z/od uczestnika + biletywstpu W wiecie bajki - Podczas zaj poznamyunikatow ksik z biblioteki nieborowskiej, XIX – wieczne wydanieBajek La Fontaine’a, z przepiknymi ilustracjami Gustave Dore.Grafiki zdobice ksik byy chtnie kopiowane przez artystówManufaktury nieborowskiej. Uczestnicy zaj samodzielnie pomalujkafle inspirowane utworami tego wybitnego bajkopisarza.      Koszt 15 z  od uczestnika + bilety wstpu Opowieci o drzewach – przyblieniepodstawowych gatunków drzew rosncych w Ogrodzie Nieborowskim, naukarozpoznawania drzew, opis ich waciwoci ( przydatno w rónychdziedzinach ycia), sposoby zastosowania w ogrodach w zalenoci odstylu.(lekcja odbywa si w miesicach wrzesie, padziernik, maj,czerwiec)Koszt 130 z + bilety wstpu Recepta na zielnik – przedstawienierónych sposobów suszenia i preparowania rolin. Nauka oznaczaniarolin. Przedstawienie najstarszych zielników wiata. Najprostszesposoby na wykonanie zielnika. Zajcia podzielone na czteoretyczn  - spacer po francuskim ogrodzie wNieborowie oraz praktyczn, podczas której uczestnicy pod okiemprowadzcych zakada pierwsze wasne zielniki. (lekcja odbywa si wmiesicach wrzesie, padziernik, maj, czerwiec)      Koszt 160 z +bilety wstpuTajemnice ksicego kocioaW Nieborowie, nieopodal Paacu, ksita Radziwiowie wznieli swójrodowy koció. Poznamy jego tajemnice.Skrzypice drzwi zakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalejprzejdziemy ciemnymi korytarzykami wród niezwykych mebli. Wskieschodki poprowadz nas do miejsca, gdzie ukryte s skarby Nieborowa –wyroby z majoliki.  Swój koció Radziwiowiewyposayli bowiem w meble wykonywane w przypaacowej „Rzebiarni” i wmajolikowe obiekty z ksicej Manufaktury.Zajrzymy take do ciemnej krypty, gdzie pochowani s dawniwaciciele Nieborowa z rodu Radziwiów.Uwaga – lekcja przewiduje zwiedzanie kocioa odlegego od Paacuw Nieborowie o ok. 1 kmKoszt: 130 z + bilety wstpu Kubki, kubeczki, talerzyki, filianeczki…(od 2 klasy szkoy podstawowej)Herbata, kawa czy gorca czekolada zdecydowanie lepiej smakuj,gdy podawane s w wykwintnych, rcznie wykonanychnaczyniach.  Dowiemy si o etapach wytwarzanianaczy ceramicznych, najpikniejszych ich formach i dekoracjach,najsynniejszych i najstarszych wytwórniach, które je produkoway. Nastpnie samodzielnie, przy pomocy profesjonalnych farbnaszkliwnych przyozdobimy wasny kubek, filiank lub innenaczynie.Pomalowane przedmioty bdzie mona – po wypaleniu w piecuceramicznym na drugi dzie – zabra do domu.Koszt – 20 z (15 z w przypadku grup szkolnych) od osoby +bilety wstpu           Szkoy podstawowe: KlasyIV-VI Gorczka zotaPikno zota, jego blask, kolor i niezwyke waciwoci od wiekówwzbudzay podanie.Poszukamy najprawdziwszego zota wkomnatach Paacu nieborowskiego rozmawiajc o tym, do czego i w jakisposób byo wykorzystywane. Zapoznamy si te z rónorodnymi technikamipozotnictwa. Nastpnie, samodzielnie pozocimy pikny fragmentpaskorzeby czy obrazek, które uczestnicy warsztatów bd mogli zabraze sob!Koszt 160 z + bilety wstpu Uroda portretuPortret udany czy nietrafiony, idealny czy symboliczny, zprofilu czy en troisquarts.Ogldajc najcenniejsze i najpikniejsze portrety w Paacunieborowskim porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy si portretowa, otypach portretu, a take o fascynujcych osobach na nichprzedstawionych. Nastpnie uczestnicy warsztatów, ubrani whistoryczne stroje, sami zasid za sztalugami …Koszt 160 z + bilety wstpu Z wizyt u Ksit RadziwiówNa zajcia zapraszamy w szczególnoci tych, którzy ciekawi s wjaki sposób funkcjonowano na co dzie we wntrzach paacunieborowskiego. Wdrówka po wntrzach Paacu bdzie doskona okazj dopoznania dokona Radziwiów na polu artystycznym. Ciekawostki z yciadomowników nieborowskiej rezydencji z pewnoci przekonaj uczestnikówzaj, e byli to ludzie z krwi i koci. Poznamy ich namitnoci,pasj  a take przywary. Koszt 130 z + bilety wstpu  Starodruk, drzeworyt, ekslibris, oprawaPodczas zaj zaprezentujemy przykady nieborowskich starodrukówz drzeworytami barwionymi naturalnie oraz ekslibrysy. Opowiemy te orónych rodzajach opraw. Zajcia odbd si w Bibliotece paacowej, gdziena przestrzeni wieków zgromadzono bogaty ksigozbiór. Wród starychwoluminów znajduj si Statuta Jana askiego z 1506 roku. Lekcja tabdzie doskona okazj do rozbudzenia wród uczestników pasji czytaniastarych ksig.Koszt 130 z + bilety wstpu Historia modyStój codzienny, odwitny, kostium teatralny – wspóczenie czstonawizuje do garderoby historycznej. Jak zmieniaa si moda odredniowiecza przez kolejne epoki a do wspóczesnoci pokaeprzygotowana przez nas prezentacja. W ramach zaj równie wdrówka powntrzach paacu nieborowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi namod „ z portretów” .Koszt 130 z + bilety wstpu ycie w staroytnym Rzymie…Kim bya Diana i dlaczego zbudowano jej witynie? Dowiemy sitego podczas wspólnego spaceru po ogrodzie arkadyjskim, zaoonymprzez wybitn dam Helen Radziwi. Odnajdziemy tam „antyczn” wityni,cyrk, uk, akwedukt  a take inne ciekawe obiekty.Porozmawiamy o staroytnym kanonie pikna, porzdkacharchitektonicznych, a take yciu codziennym w staroytnymRzymie.Koszt 130 z + bilety wstpu Opowieci o drzewach – przyblieniepodstawowych gatunków drzew rosncych w Ogrodzie Nieborowskim, naukarozpoznawania drzew, opis ich waciwoci ( przydatno w rónychdziedzinach ycia), sposoby zastosowania w ogrodach w zalenoci odstylu.(lekcja odbywa si w miesicach wrzesie, padziernik, maj,czerwiec)Koszt 130 z + bilety wstpu Recepta na zielnik – przedstawienierónych sposobów suszenia i preparowania rolin. Nauka oznaczaniarolin. Przedstawienie najstarszych zielników wiata. Najprostszesposoby na wykonanie zielnika. Zajcia podzielone na czteoretyczn  - spacer po francuskim ogrodzie wNieborowie oraz praktyczn, podczas której uczestnicy pod okiemprowadzcych zakada pierwsze wasne zielniki. (lekcja odbywa si wmiesicach wrzesie, padziernik, maj, czerwiec)Koszt 160 z + bilety wstpu Tajemnice Ogrodu Ksinej Heleny - Helena Radziwiowa tozaoycielka  wspaniaego Ogrodu angielskiego wArkadii. Ta zacna dama na piaskach Mazowsza  stworzya fragmentantycznego wiata. Prowadzcy odkryje przed uczestnikami tajemnicearkadyjskiego zaoenia.Koszt 130 z + bilety wstpu wiato w domu- wntrza paacowe do XIX w.owietlane byy wycznie wiecami. Czsto wyrabiano je domowym sposobem.Na warsztatach poznamy tajniki powstawania wiec w minionychepokach, wykonamy take wiece wedug wasnego projektu.Koszt 20 z/od uczestnika + bilety wstpu Zabytki- zbytki - Lekcja, którastanie si prawdziwzabaw z histori! W ramach zaj proponujemy wspólne zwiedzanie Paacu, apóniej gr w kalambury, która pozwoli utrwali najistotniejszewiadomoci o zabytkach nieborowskich.Koszt 130 z + bilety wstpu     Ksi pozytywista.Opowie o wielkich yciowych pasjachrealizowanych w Nieborowie. Ksi Micha Piotr Radziwi - wzorcowy przykad pozytywisty.Wszechstronnie uzdolniony - pisa wiersze, utwory sceniczne, rysowa,projektowa. Zaoy kilka manufaktur produkujcych wyroby luksusowe i zatrudniajcych mieszkacówokolicznych wsi. Cae ycie powici sprawom publicznym, angaujc swenergi, a take pienidze, w dziaalno filantropijn ikulturaln.Rozmawiajc o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble iwyroby majoliki, zaprojektowane przez Ksicia, a wykonane przez jegopracowników dla Paacu Nieborowskiego i Kocioa w Nieborowie. Uwaga! – w programie: zwiedzanie Paacu oraz Kocioa wNieborowie odlegego od niego o  ok. 1 km.Koszt 130 z + bilety wstpu  Tajemnice ksicego kocioaW Nieborowie, nieopodal Paacu, ksita Radziwiowie wznieli swójrodowy koció. Poznamy jego tajemnice. Skrzypice drzwizakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalej przejdziemy ciemnymikorytarzykami wród niezwykych mebli. Wskie schodki poprowadz nas domiejsca, gdzie ukryte s skarby Nieborowa – wyroby zmajoliki.  Swój koció Radziwiowie wyposaylibowiem w meble wykonywane w przypaacowej „Rzebiarni” i w majolikoweobiekty z ksicej Manufaktury. Zajrzymy take dociemnej krypty, gdzie pochowani s dawni waciciele Nieborowa z roduRadziwiów.Uwaga – lekcja przewiduje zwiedzanie kocioaodlegego od Paacu w Nieborowie o ok. 1kmKoszt: 130 z + bilety wstpuKubki, kubeczki, talerzyki,filianeczki… (od 2 klasy szkoypodstawowej)Herbata, kawa czy gorca czekolada zdecydowanie lepiej smakuj,gdy podawane s w wykwintnych, rcznie wykonanychnaczyniach.  Dowiemy si o etapach wytwarzanianaczy ceramicznych, najpikniejszych ich formach i dekoracjach,najsynniejszych i najstarszych wytwórniach, które je produkoway. Nastpnie samodzielnie, przy pomocy profesjonalnych farbnaszkliwnych przyozdobimy wasny kubek, filiank lub innenaczynie.Pomalowane przedmioty bdzie mona – po wypaleniu w piecuceramicznym na drugi dzie – zabra do domu.Koszt – 20 z (15 z w przypadku grup szkolnych) od osoby +bilety wstpu    Gimnazjum  Majtek ziemski – rodzinne przedsibiorstwowielobranoweDobra ksice to nie tylko Paac. To pola, stawy, lasy,folwarki, stajnie oraz cay sztab podwadnych. Wszystkim tym – jakwytrawny menader – zarzdza Ksi. Kim by burgrabia, a kimoficjalista, do czego suya lodownia a do czego baantarnia? Dowiemysi o tym, jak zorganizowana bya praca w majtku nieborowskim naprzeomie XVIII i XIX w.Turniej z nagrodami poczony z poszukiwaniami w terenie przypomocy mapy. Kady z uczestników – jako rzdca, ogrodnik czy innyksicy pracownik – otrzymuje swoje zadanie, aby póniej wykaza sizdobyt wiedz.Koszt 160 z + bilety wstpu Opowieci o drzewach – przyblieniepodstawowych gatunków drzew rosncych w Ogrodzie Nieborowskim, naukarozpoznawania drzew, opis ich waciwoci ( przydatno w rónychdziedzinach ycia), sposoby zastosowania w ogrodach w zalenoci odstylu.(lekcja odbywa si w miesicach wrzesie, padziernik, maj,czerwiec)Koszt 130 z + bilety wstpu Recepta na zielnik – przedstawienierónych sposobów suszenia i preparowania rolin. Nauka oznaczaniarolin. Przedstawienie najstarszych zielników wiata. Najprostszesposoby na wykonanie zielnika. Zajcia podzielone na czteoretyczn  - spacer po francuskim ogrodzie wNieborowie oraz praktyczn, podczas której uczestnicy pod okiemprowadzcych zakada pierwsze wasne zielniki. (lekcja odbywa si wmiesicach wrzesie, padziernik, maj, czerwiec)Koszt 160 z + bilety wstpu Czy cytryna w nocy pi? – historianieborowskich Oranerii. Podczas zaj dowiemy si do czego suyyprzydomowe oranerie , jakie roliny w nich przechowywano i dlaczego.Opowie o synnej kolekcji cytrusów, która podczas swojej podróyzagocia take w Nieborowie.(lekcja rozpocznie si wiosn 2014r.)Koszt 130 z + bilety wstpu Tajemnice Ogrodu Ksinej Heleny – Helena Radziwiowa to zaoycielkawspaniaego ogrodu angielskiego w Arkadii. Ta zacna dama na piaskachMazowsza stworzya fragment antycznego wiata. Proponowana przez naslekcja bdzie opowieci o budowlach, których ju nie ma, odkrywaniemsymboli masoskich, a take  odczytywanieminskrypcji ogrodowych – prowadzcy odkryje przed uczestnikamitajemnice arkadyjskiego zaoenia.Koszt 130 z + bilety wstpu Jak by pikn i zdrow ? – sekrety naszychprababek –przez wszystkie epoki zmienia si kanonpikna, jak dawniej dbano o urod, jak próbowano zatrzyma modo –dowiemy si podczas zaj. Przypomnienie dawne przepisy na miksturykosmetyczne i medykamenty , które wytwarzano z rolin.Koszt 130 z + bilety wstpu Woszczyzny y warzywa róne do kuchni zdatne– zastosowanie warzyw i zió uprawianych w OgrodzieRadziwiowskim  w komponowaniu potraw podawanychna ksicym stole. Dekorowanie potraw.Koszt 160 z + bilety wstpu   Z wizyt u Ksit RadziwiówNa zajcia zapraszamy w szczególnoci tych, którzy ciekawi s wjaki sposób funkcjonowano na co dzie we wntrzach paacunieborowskiego. Wdrówka po wntrzach Paacu bdzie doskona okazj dopoznania dokona Radziwiów na polu artystycznym. Ciekawostki z yciadomowników nieborowskiej rezydencji z pewnoci przekonaj uczestnikówzaj, e byli to ludzie z krwi i koci. Poznamy ich namitnoci,pasj  a take przywary. Koszt 130 z + bilety wstpu Starodruk, drzeworyt, ekslibris, oprawaPodczas zaj zaprezentujemy przykady nieborowskich starodrukówz drzeworytami barwionymi naturalnie oraz ekslibrysy. Opowiemy te orónych rodzajach opraw. Zajcia odbd si w Bibliotece paacowej, gdziena przestrzeni wieków zgromadzono bogaty ksigozbiór. Wród starychwoluminów znajduj si Statuta Jana askiego z 1506 roku. Lekcja tabdzie doskona okazj do rozbudzenia wród uczestników pasji czytaniastarych ksig.Koszt 130 z + bilety wstpu Historia modyStój codzienny, odwitny, kostium teatralny – wspóczenie czstonawizuje do garderoby historycznej. Jak zmieniaa si moda odredniowiecza przez kolejne epoki a do wspóczesnoci pokaeprzygotowana przez nas prezentacja. W ramach zaj równie wdrówka powntrzach paacu nieborowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi namod „ z portretów” .Koszt 130 z + bilety wstpu ycie w staroytnym Rzymie…Kim bya Diana i dlaczego zbudowano jej witynie? Dowiemy sitego podczas wspólnego spaceru po ogrodzie arkadyjskim, zaoonymprzez wybitn dam Helen Radziwi. Odnajdziemy tam „antyczn” wityni,cyrk, uk, akwedukt  a take inne ciekawe obiekty.Porozmawiamy o staroytnym kanonie pikna, porzdkacharchitektonicznych, a take yciu codziennym w staroytnymRzymie.Koszt 130 z + bilety wstpu   Gorczka zotaPikno zota, jego blask, kolor i niezwyke waciwoci od wiekówwzbudzay podanie.Poszukamy najprawdziwszego zota wkomnatach Paacu nieborowskiego rozmawiajc o tym, do czego i w jakisposób byo wykorzystywane. Zapoznamy si te z rónorodnymi technikamipozotnictwa. Nastpnie, samodzielnie pozocimy pikny fragmentpaskorzeby czy obrazek, które uczestnicy warsztatów bd mogli zabraze sob!Koszt 160 z + bilety wstpu Uroda portretuPortret udany czy nietrafiony, idealny czy symboliczny, zprofilu czy en troisquart.Ogldajc najcenniejsze i najpikniejsze portrety w Paacunieborowskim porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy si portretowa, otypach portretu, a take o fascynujcych osobach na nichprzedstawionych. Nastpnie uczestnicy warsztatów, ubrani whistoryczne stroje, sami zasid za sztalugami …Koszt 160 z + bilety wstpu  Ksi pozytywista.Opowie o pozytywimie, pracy u podstaw i wielkich yciowychpasjach realizowanych w Nieborowie. Ksi Micha Piotr Radziwi - wzorcowy przykad pozytywisty.Wszechstronnie uzdolniony - pisa wiersze, utwory sceniczne, rysowa,projektowa. Zaoy kilka manufaktur produkujcych wyroby luksusowe i zatrudniajcych mieszkacówokolicznych wsi. Cae ycie powici sprawom publicznym, angaujc swenergi, a take pienidze, w dziaalno filantropijn ikulturaln.Rozmawiajc o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble iwyroby majoliki, zaprojektowane przez Ksicia, a wykonane przez jegopracowników dla Paacu Nieborowskiego i Kocioa w Nieborowie. Uwaga! – w programie: zwiedzanie Paacu oraz Kocioa wNieborowie odlegego od niego o  ok. 1 km.Koszt 130 z + bilety wstpu Tajemnice ksicego kocioaW Nieborowie, nieopodal Paacu, ksita Radziwiowie wznieli swójrodowy koció. Poznamy jego tajemnice. Skrzypice drzwizakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalej przejdziemy ciemnymikorytarzykami wród niezwykych mebli. Wskie schodki poprowadz nas domiejsca, gdzie ukryte s skarby Nieborowa – wyroby zmajoliki.  Swój koció Radziwiowie wyposaylibowiem w meble wykonywane w przypaacowej „Rzebiarni” i w majolikoweobiekty z ksicej Manufaktury. Zajrzymy take do ciemnej krypty,gdzie pochowani s dawni waciciele Nieborowa z roduRadziwiów.Uwaga – lekcja przewiduje zwiedzanie kocioa odlegego od Paacuw Nieborowie o ok. 1 km. Koszt: 130 z + bilety wstpu Kubki, kubeczki, talerzyki, filianeczki…(od 2 klasy szkoy podstawowej)Herbata, kawa czy gorca czekolada zdecydowanie lepiej smakuj,gdy podawane s w wykwintnych, rcznie wykonanychnaczyniach.  Dowiemy si o etapach wytwarzanianaczy ceramicznych, najpikniejszych ich formach i dekoracjach,najsynniejszych i najstarszych wytwórniach, które jeprodukoway.  Nastpnie samodzielnie, przy pomocyprofesjonalnych farb naszkliwnych przyozdobimy wasny kubek, filianklub inne naczynie. Pomalowane przedmioty bdzie mona –po wypaleniu w piecu ceramicznym na drugi dzie – zabra dodomu.Koszt – 20 z (15 z w przypadku grup szkolnych) od osoby +bilety wstpu  Szkoy Ponadgimnazjalne  Od baroku do wspóczesnoci – wielostylowo PaacunieborowskiegoW ramach zaj zapraszamy na  wdrówk powntrzach paacu nieborowskiego a take w podró w czasie. Dowiemy sijak zmieniao si wntrze rezydencji Radziwiów w czasie, orazzastanowimy si wspólnie dlaczego waciciele paacu ulegali modom igustom kolejnych epok. Przygotowana przez nas prezentacja pokae jakzmieniaa si brya paacu oraz wyposaenie wntrznieborowskiej rezydencji na przestrzeni wieków.Koszt 130 z + bilety wstpu Majtek ziemski – rodzinne przedsibiorstwowielobranoweDobra ksice to nie tylko Paac. To pola, stawy, lasy,folwarki, stajnie oraz cay sztab podwadnych. Wszystkim tym – jakwytrawny menader – zarzdza Ksi. Kim by burgrabia, a kimoficjalista, do czego suya lodownia a do czego baantarnia? Dowiemysi o tym, jak zorganizowana bya praca w majtku nieborowskim naprzeomie XVIII i XIX w.Turniej z nagrodami poczony z poszukiwaniami w terenie przypomocy mapy. Kady z uczestników – jako rzdca, ogrodnik czy innyksicy pracownik – otrzymuje swoje zadanie, aby póniej wykaza sizdobyt wiedz.Koszt 160 z + bilety wstpu Opowieci o drzewach – przyblieniepodstawowych gatunków drzew rosncych w Ogrodzie Nieborowskim, naukarozpoznawania drzew, opis ich waciwoci ( przydatno w rónychdziedzinach ycia), sposoby zastosowania w ogrodach w zalenoci odstylu.(lekcja odbywa si w miesicach wrzesie, padziernik, maj,czerwiec)Koszt 130 z + bilety wstpu Recepta na zielnik – przedstawienierónych sposobów suszenia i preparowania rolin. Nauka oznaczaniarolin. Przedstawienie najstarszych zielników wiata. Najprostszesposoby na wykonanie zielnika. Zajcia podzielone na czteoretyczn  - spacer po francuskim ogrodzie wNieborowie oraz praktyczn, podczas której uczestnicy pod okiemprowadzcych zakada pierwsze wasne zielniki. (lekcja odbywa si wmiesicach wrzesie, padziernik, maj, czerwiec)Koszt 160 z + bilety wstpu Czy cytryna w nocy pi? – historianieborowskich Oranerii. Podczas zaj dowiemy si do czego suyyprzydomowe oranerie , jakie roliny w nich przechowywano i dlaczego.Opowie o synnej kolekcji cytrusów, która podczas swojej podróyzagocia take w Nieborowie.(lekcja rozpocznie si wiosn 2014r.)Koszt 130 z + bilety wstpu Tajemnice Ogrodu Ksinej Heleny – Helena Radziwiowa to zaoycielkawspaniaego ogrodu angielskiego w Arkadii. Ta zacna dama na piaskachMazowsza stworzya fragment antycznego wiata. Proponowana przez naslekcja bdzie opowieci o budowlach, których ju nie ma, odkrywaniemsymboli masoskich, a take  odczytywanieminskrypcji ogrodowych – prowadzcy odkryje przed uczestnikamitajemnice arkadyjskiego zaoenia.Koszt 130 z + bilety wstpu Jak by pikn i zdrow ? – sekrety naszychprababek –przez wszystkie epoki zmienia si kanonpikna, jak dawniej dbano o urod, jak próbowano zatrzyma modo –dowiemy si podczas zaj. Przypomnienie dawne przepisy na miksturykosmetyczne i medykamenty , które wytwarzano z rolin.Koszt 130 z + bilety wstpu Woszczyzny y warzywa róne do kuchni zdatne– zastosowanie warzyw i zió uprawianych w OgrodzieRadziwiowskim  w komponowaniu potraw podawanychna ksicym stole. Dekorowanie potraw.Koszt 160 z + bilety wstpu Z wizyt u Ksit Radziwiów - Na zajciazapraszamy w szczególnoci tych, którzy ciekawi s w jaki sposóbfunkcjonowano na co dzie we wntrzach paacu nieborowskiego. Wdrówkapo wntrzach Paacu bdzie doskona okazj do poznania dokona Radziwiówna polu artystycznym. Ciekawostki z ycia domowników nieborowskiejrezydencji z pewnoci przekonaj uczestników zaj, e byli to ludzie zkrwi i koci. Poznamy ich namitnoci, pasj  a takeprzywary. Koszt 130 z + bilety wstpu Starodruk, drzeworyt, ekslibris, oprawa - Podczas zaj zaprezentujemy przykadynieborowskich starodruków z drzeworytami barwionymi naturalnie orazekslibrysy. Opowiemy te o rónych rodzajach opraw. Zajcia odbd si wBibliotece paacowej, gdzie na przestrzeni wieków zgromadzono bogatyksigozbiór. Wród starych woluminów znajduj si Statuta Jana askiegoz 1506 roku. Lekcja ta bdzie doskona okazj do rozbudzenia wróduczestników pasji czytania starych ksig.Koszt 130 z + bilety wstpu Historia mody - Stój codzienny, odwitny,kostium teatralny – wspóczenie czsto nawizuje do garderobyhistorycznej. Jak zmieniaa si moda od redniowiecza przez kolejneepoki a do wspóczesnoci pokae przygotowana przez nas prezentacja. Wramach zaj równie wdrówka po wntrzach paacu nieborowskiego zeszczególnym zwróceniem uwagi na mod „ z portretów” .Koszt 130 z + bilety wstpu ycie w staroytnym Rzymie… - Kim bya Dianai dlaczego zbudowano jej witynie? Dowiemy si tego podczas wspólnegospaceru po ogrodzie arkadyjskim, zaoonym przez wybitn dam HelenRadziwi. Odnajdziemy tam „antyczn” wityni, cyrk, uk,akwedukt  a take inne ciekawe obiekty.Porozmawiamy o staroytnym kanonie pikna, porzdkacharchitektonicznych, a take yciu codziennym w staroytnymRzymie.Koszt 130 z + bilety wstpu Gorczka zota - Pikno zota, jego blask,kolor i niezwyke waciwoci od wieków wzbudzay podanie. Poszukamynajprawdziwszego zota w komnatach Paacu nieborowskiego rozmawiajc otym, do czego i w jaki sposób byo wykorzystywane. Zapoznamy si te zrónorodnymi technikami pozotnictwa. Nastpnie, samodzielnie pozocimypikny fragment paskorzeby czy obrazek, które uczestnicy warsztatówbd mogli zabra ze sob!Koszt 160 z + bilety wstpu Uroda portretu - Portret udany czynietrafiony, idealny czy symboliczny, z profilu czy en troisquart.Ogldajc najcenniejsze i najpikniejsze portrety w Paacu nieborowskimporozmawiamy o tym, dlaczego lubimy si portretowa, o typachportretu, a take o fascynujcych osobach na nich przedstawionych.Nastpnie uczestnicy warsztatów, ubrani w historyczne stroje, samizasid za sztalugami …Koszt 160 z + bilety wstpu Ksi pozytywista.Opowie o pozytywimie, pracy u podstaw i wielkich yciowychpasjach realizowanych w Nieborowie. Ksi Micha Piotr Radziwi - wzorcowy przykad pozytywisty.Wszechstronnie uzdolniony - pisa wiersze, utwory sceniczne, rysowa,projektowa. Zaoy kilka manufaktur produkujcych wyroby luksusowe i zatrudniajcych mieszkacówokolicznych wsi. Cae ycie powici sprawom publicznym, angaujc swenergi, a take pienidze, w dziaalno filantropijn ikulturaln.Rozmawiajc o ideach jego epoki obejrzymy unikatowe meble iwyroby majoliki, zaprojektowane przez Ksicia, a wykonane przez jegopracowników dla Paacu Nieborowskiego i Kocioa w Nieborowie. Uwaga! – w programie: zwiedzanie Paacu oraz Kocioa wNieborowie odlegego od niego o  ok. 1 km.Koszt 130 z + bilety wstpu  Tajemnice ksicego kocioaW Nieborowie, nieopodal Paacu, ksita Radziwiowie wznieli swójrodowy koció. Poznamy jego tajemnice. Skrzypice drzwizakrystii otworzymy wielkim kluczem, dalej przejdziemy ciemnymikorytarzykami wród niezwykych mebli. Wskie schodki poprowadz nas domiejsca, gdzie ukryte s skarby Nieborowa – wyroby zmajoliki.  Swój koció Radziwiowie wyposaylibowiem w meble wykonywane w przypaacowej „Rzebiarni” i w majolikoweobiekty z ksicej Manufaktury. Zajrzymy take do ciemnej krypty,gdzie pochowani s dawni waciciele Nieborowa z roduRadziwiów.Uwaga – lekcja przewiduje zwiedzanie kocioa odlegego od Paacuw Nieborowie o ok. 1 km. Koszt: 130 z + bilety wstpu Kubki, kubeczki, talerzyki, filianeczki…(od 2 klasy szkoy podstawowej)Herbata, kawa czy gorca czekolada zdecydowanie lepiej smakuj,gdy podawane s w wykwintnych, rcznie wykonanychnaczyniach.  Dowiemy si o etapach wytwarzanianaczy ceramicznych, najpikniejszych ich formach i dekoracjach,najsynniejszych i najstarszych wytwórniach, które je produkoway. Nastpnie samodzielnie, przy pomocy profesjonalnych farbnaszkliwnych przyozdobimy wasny kubek, filiank lub innenaczynie. Pomalowane przedmioty bdzie mona – powypaleniu w piecu ceramicznym na drugi dzie – zabra do domu.Koszt – 20 z (15 z w przypadku grup szkolnych) od osoby +bilety wstpu     ·        Informacjao przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska iGospodarki Wodnej w odzi.W dniu 20.05.2013 r.zostaa podpisana Umowa odofinansowanie rodków WFOiGW na zadanie pn: Rewaloryzacjazabytkowego Zespou Paacowo-Ogrodowego w Nieborowie i Arkadii.Zadanie II-Rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu w Nieborowie. Etap I -Pielgnacja drzewostanu w Ogrodzie w Nieborowie - dokumentacja.Warto ogólna zadania: 113.300,00 z. Wysokosc dofinansowaniaze rodków WFOiGW to: 90.640,00z. Opisprojektu:  Celem zadania jestochrona zabytkowego krajobrazu parków Arkadii i Nieborowa. W wynikurealizacji zachowane zostanie rodowisko powstae w wyniku wiadomegoksztatowania krajobrazu przez czowieka, co pozwoli oprócz efektuekologicznego osign efekt kulturowy i historyczny. Ze wzgldu nazoony charakter zadania zostao ono podzielone na etapy,które skadaj si z inwentaryzacji drzewostanu orazekspertyzy dendrologicznej z gospodark drzewostanem. Wykonanadokumentacja ma posuy do okrelenia stanu ilociowego i jakociowegooraz waloryzacji istniejcego zasobu drzew (rolinnoci). Naterenie zabytkowych zaoe ogrodowo-parkowych dokumentacja tego typustanowi niezbdny element monitoringu rodowiska a take niezbdnenarzdzie w celu utrzymania zaaranowanych ekosystemów- istniejcychkompozycji przestrzennych. Powstaa dokumentacja oprócz wspomnianejwartoci ewidencyjnej zawiera bdzie ogólne i indywidualne zaleceniapielgnacyjne dla drzewostanu.      .                                                 2