50.948056 17.308152

Zakład Produkcji Artykułów Motoryzacyjnych Gabriel S Balińscy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. OgrodowaOława

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Obec­nie wykonu­jemy również skom­p­likowane ele­menty ipodze­społy do maszyn                        i urządzeń dlaprze­mysłu moto­ryza­cyjnego, rol­niczego i innych.Swoje usługi ofer­u­jemy klien­tom z całego kraju!Gwaran­tu­jemy bardzo dobrą jakość orazter­mi­nowość wyko­na­nia wyrobu.Zaj­mu­jemy się między innymi:regen­er­acją i naprawą wałów,regen­er­acją i naprawą tulei,pro­dukcją kół zębatych,wyko­naniem usługi spawa­nia, har­towa­nia, ulepszania,prze­taczaniem felg oraz bębnów,dora­bi­an­iem ele­men­tów według życzenia klienta,