52.4047581 16.9217182

Akademia Ekonomiczna - Katedra Bankowości

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Krzemieniecka 2Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

· Gości online: 1· Użytkowników online: 0· Łącznie użytkowników: 53,347· Najnowszy użytkownik: tuuyyrojytIdea uczenia się od innych, porównywania się z najlepszymi irozumnego, przemyślanego przejmowania dobrych pomysłów w warunkachnarastającej konkurencji staje się dziś skutecznym sposobemrozwiązywania wielu problemów zarówno strategicznych, jak iorganizacyjnych.Serdecznie witamy w serwisie Katedry Bankowości UniwersytetuEkonomicznego w Poznaniu.Specjalność BANKOWOŚĆWYBÓR SPECJALNOŚCISpecjalność Bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektomfunkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innychinstytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawyteoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy nakwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymiczynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środkówpieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa igospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanychz funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a takżedotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jesttematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunkówfinansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynkówfinansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie powniosku banku-pracodawcy stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowegow Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej,nadawanego przez Związek Banków Polskich. Informacje o specjalnościmożna także uzyskać w sekretariacie Katedry Bankowości oraz uKierownika Katedry Bankowości Pana Profesora Alfreda Janc,www.janc.pl WięcejinformacjiTytuł seminarium:Finanse i bankowość - ProfesorAlfred Janc , Systemy płatnicze i rynek usług płatniczych-Dr Anna Iwańczuk-Kaliska ,Bankowość i finanse - Dr hab.Michał Jurek prof. nadzw. UEP , Sprawozdawczość, finanse izarządzanie ryzykiem - DrRadosław Kałużny , Bankowość w społeczeństwie informacyjnym -Dr Grzegorz Kotliński ,Bankowość komercyjna i centralna - Dr Paweł Marszałek ,Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, finansowanieprzedsiębiorstw, przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - Dr Paweł Mikołajczak , Rynekfinansowy, instytucje i jego instrumenty - Dr Ryszard Mikołajczak ,Pośrednictwofinansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, instytucjeparabankowe - Dr KrzysztofWaliszewski , Banki na rynku finansowym - Dr Grzegorz PaluszakProf. Alfred Janc w czwartek, 12.06., między8.30 i 9.30, a także w niedzielę, 15.06., między 10 i 11.30.Dr Anna Iwańczuk-Kaliska - dyżury we wtorek 10.00-11.00Dr hab. Michał Jurek prof. nadzw. UEP -dyżur, wtorki 11.30-12.15 iczwartki 14.00-14.45mgr Michał Jankowski po uzgodnieniu mailowym z prowadzącym pokój1216Dr Radosław Kałużny jest na urlopie zdrowotnym od19.04.2014-18.10.2014.Seminarzyści proszeni są o kontakt zSekretariatem BankowościDr Grzegorz Kotliński - środa 11.30-12.30 , pokój 1219Dr Ewa Kulińska-Sadłocha - zatrudnienie do 28.02.2014 pokój1314Dr Paweł Marszałek - we wtorki godz. 12.00-13.00, Collegium Altumpokój 1213Dr Ryszard Mikołajczak - wtorek 11.30-12.30, pokój 1219Dr Paweł Mikołajczak - czwartek 8:40-9.30, zaliczanie przedmiotuzajęcia otwarteZaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse iRachunkowość, studia stacjonarne I stopniaOsoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarteproszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum)sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 doZarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. -druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnićwszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola Opinia sprawdzającego.Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a nanastępnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisaćopinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować,jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziejprzydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Dosprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału wzajęciach. pokój 1213Dr Killion Munyama urlop bezpłatny pokój 1315Dr Grzegorz Paluszak dyżur sobota 22.02.br godz. 12.15-13.00 pokój1315mgr Marcin Pietruk pokój 1216mgr Rafał Rybacki po uzgodnieniu mailowym z prowadzącym pokój1216Dr Krzysztof Waliszewski od 25.02 we wtorki w godz. 13.15-14.00,sala 1318 AltumMusisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.Brak wiadomości. Może czas dodać własną?