52.217425 21.045344

IT wsparcie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Czerniakowska 159Mokotów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szanowni Pastwo, Dziki outsourcingowi zapewniamy klientowi moliwoobnienia kosztów prowadzenia dziaalnoci, zapewniajc elastyczno,dowiadczenie i wiedz. Rónorodno obsugiwanych bran procentuje wszybkoci i sprawnoci rozwizywania powstajcych problemów, wporównaniu do firmowego dziau IT.Opiekujemy si maymi firmami sektora MSP, zapewniajc:nowe rozwizania dla archiwizacji danych, cigo pracy oprogramowanych maszyn, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego rodowiska dla pracysieciowej, dostp do sprztu i oprogramowania w przystpnych cenach, aktualizacje systemów zabiezpiecze W oparciu o dotychczasowe nasze dowiadczenia z sektora outsourcinguinformatycznego, przyjlimy trzy formy wspópracy:IT wsparcie standardowe (czasowe)(wykonanie zadanie liczone jest od konkretnegozgoszenia/zadania/przyjazdu serwisu, podstaw wyceny jest czaswykonanej pracy),IT wsparcie abonamentowe ograniczone(standardowe prace wykonane w cigu miesica, dodatkowe godziny pracyliczone s odrbnie na podstawie wynegocjowanej stawki), IT wsparcie abonamentowe nieograniczone(gotowo na kade danie klienta, bez limitu przepracowanych godzin.Peen pakiet usug z zakresu obsugi informatycznej),Proponujemy zawarcie umowy o stay nadzór informatyczno - technicznydla firm.Obnia to znacznie koszty utrzymywania personelu i pozwalana efektywniejsze zarzdzanie finansami firmy z wykorzystanieminformatyki.Odpowiemy na wszystkie Pastwa pytania i skonsultujemypropozycje i sugestie w osobistej rozmowie.Mamy nadziej, e nasza oferta spotka si z Pastwa zainteresowaniem.Przyjazne naszemu Klientowi IT wsparcie.